Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Вісник Академії

Фахове наукове видання «Вісник Академії адвокатури України» є рецензованим науково-практичним журналом, заснованим у 2004 році.

Сайт журналу (інформація для авторів, повні тексти статей тощо): http://e-pub.aau.edu.ua/visnyk/

ISSN 2310-9769 (PRINT)
ISSN 2312-6493 (ONLINE)

«Вісник Академії адвокатури України» зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію від 20 січня 2004 року, серія КВ № 8325).

Періодичність видання – тричі на рік.

До складу редакційної колегії входять провідні вчені-юристи, серед яких доктори та кандидати юридичних наук, академіки та член-кореспонденти Національної академії правових наук України. Головою редакційної колегії є академік НАПрН України, професор Владлен Гнатович Гончаренко.

В березні 2005 року Академія звернулась до Вищої атестаційної комісії України щодо внесення наукового журналу «Вісник Академії адвокатури України» до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки».

Постановою Президії ВАК України №2-05/5 від 8 червня 2005 року Вісник Академії адвокатури України визнано фаховим виданням з юридичних наук. Цей статус журналу поновлювався Постановою Президії ВАК України №1-05/3 від 08 липня 2009 року та наказом Міністерства освіти і науки України №1081 від 29 вересня 2014 року. Отже, наукові роботи, оприлюднені у Віснику, враховуватимуться як фахові при захисті дисертацій.


 

Редколегія «Вісника Академії адвокатури»

Гончаренко В.Г. — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ (голова редколегії)

Антонюк Н.М. — кандидат педагогічних наук, доцент

Бояров В.І. — кандидат юридичних наук, доцент

Варфоломеєва Т.В. — доктор юридичних наук, член-коресплндент НАПрНУ

Вереша Р.В. — кандидат юридичних наук, доцент (відповідальний секретар редколегії)

Володіна С.І. — кандидат юридичних наук, доцент (Росія)

Головіна Т.І. (науковий бібліограф)

Гончаренко С.В. — кандидат юридичних наук, професор

Гора І.В. — доктор юридичних наук, професор (заступник голови редколегії)

Ковтун О.М. — кандидат юридичних наук, доцент

Колесник В.А. — доктор юридичних наук, професор

Конончук Т.І. — кандидат філологічних наук, доцент

Легких К.В. — кандидат юридичних наук

Мількова К.В. — відповідальний координатор роботи в редколегії

Нор В.Т. — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ

Пацурківський П.С. — доктор юридичних наук, професор

Ромовська З.В. — доктор юридичних наук, професор

Солтис Дж.Б. — доктор сучасних мов, професор, State University of New York (США)

Фалалєєва Л.Г. — кандидат юридичних наук, доцент

Фесенко Є.В. — доктор юридичних наук, професор

Чубарєв В.Л. — доктор юридичних наук, професор

Шишкова Н.П. — доктор юридичних наук, професор (Чехія)

Шумило М.Є. — доктор юридичних наук, професор