Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Вакансії

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 • завідуючого кафедрою, доцента, професора, старшого викладача кафедри кримінального та адміністративного права;
 • завідуючого кафедрою, професора, старшого викладача кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики;
 • завідуючого кафедрою, доцента, професора, старшого викладача кафедри іноземних мов та перекладу;
 • доцента, старшого викладача кафедри цивільного, господарського права та процесу;
 • доцента, професора, кафедри кримінального процесу та криміналістики;
 • завідуючого кафедрою, доцента, професора, старшого викладача кафедри прав людини міжнародного та європейського права;
 • завідуючого кафедрою, доцента, професора, старшого викладача кафедри української філології та суспільних наук.

 

Для участі у конкурсі на заміщення посад науково-педагогічних працівників Академії адвокатури України необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на певну посаду (додаток №1а Порядку проведення в Академії адвокатури України конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) – https://aau.academy/bylaws/);
 • документ про вищу освіту;
 • автобіографію;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання тощо (за наявності);
 • список наукових праць (додаток №2 Порядку проведення в Академії адвокатури України конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) – https://aau.academy/bylaws/);
 • відомості про державні нагороди, заохочення, наукові досягнення, підвищення кваліфікації тощо (за наявності);
 • паспорт;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • інформацію щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам до претендента (додаток №1б Порядку проведення в Академії адвокатури України конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) – https://aau.academy/bylaws/);
 • копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • програму розвитку кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри);
 • мотиваційний лист (за бажання претендента);
 • інші документи, що містять відомості про професійні та особисті якості претендента (за бажання претендента).

Документи для участі у конкурсі приймаються до 01 листопада 2021 р. (включно) за адресою:

01032 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 та у сканованих копіях на e-mail: referent@aau.edu.ua, в темі вказати «КОНКУРС».

Див. також:

Наказ №248 від 31 серпня 2021 року

Перелік посад науково-педагогічних працівників, на заміщення яких оголошено конкурс

Умови конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Академії адвокатури України у 2021 році