Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Вакансії

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 • завідувача кафедри іноземних мов та перекладу
 • професора кафедри іноземних мов та перекладу

Для участі у конкурсі на заміщення посад науково-педагогічних працівників Академії адвокатури України необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на певну посаду
 • паспорт
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
 • документ про вищу освіту
 • автобіографію
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою
 • дипломи про присудження наукового ступеня (за наявності)
 • атестати про присудження вченого звання (за наявності)
 • список наукових праць (із позначенням робіт, оприлюднених у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та/або Web of Science – за наявності)
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (за наявності)
 • відомості про державні нагороди, заохочення, наукові досягнення тощо (за наявності)
 • програму розвитку кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри)
 • інші документи, що містять відомості про професійні та особисті якості претендента, – за бажанням претендента.

У зв’язку з оголошенням в Україні карантину перелічені документи для участі у конкурсі приймаються виключно в електронній формі. Претенденти мають виготовити скан-копії зазначених документів належної якості (бажано у форматі PDF) і надіслати їх електронною поштою на адресу referent@aau.edu.ua.

Всі документи, подані в електронних скан-копіях, в подальшому будуть роздруковані і вимагатимуть посвідчення особистим підписом претендента та пред’явлення оригіналів паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, дипломів, атестатів, сертифікатів.

 

Документи для участі у конкурсі приймаються до 01 квітня 2020 р.

Телефон для довідок: (044) 246-57-88.