Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Перекладацька практика

 

Перекладацька практика студентів спеціальності «Переклад» становить невід'ємну частину професійної підготовки сучасного фахівця.

Тривалість практики: 4 тижні.

База практики: Всеукраїнський «Фонд Розвитку Знань », TOEIC Ukraine, Press Club of Ukraine.

Учбово-виробнича перекладацька практика в суспільних та державних установах, орієнтованих на міжнародне співробітництво в гуманітарній сфері, відповідає цілям і завданням підготовки спеціаліста вищої кваліфікації в галузі перекладу. Метою практики є консолідація знань та закріплення навичок , набутих під час вивчення таких курсів, як “Англійська мова”, “Усний послідовний переклад ”, “Юридичний переклад”, спецкурсу “Англомовне країнознавство”.

Під час практики студенти опановують практичний переклад англомовних текстів і та відпрацьовують навички спілкування англійською мовою в умовах міжнародного бізнес середовища. Головне завдання практики - вміння вірно і швидко знаходити рішення шляхом співставлення англійської та української чи російської мови, навичок пошуку відповідності в цих мовах на основі їх співставлення.

 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

Перекладацька практика реалізується шляхом ознайомлення із структурою і видами діяльності баз практики.
1. Ознайомлення студентів із методикою використання сучасних інформаційних технологій в практиці використання складних перекладацьких завдань.
2. Виконання конкретних завдань, які стоять перед організацією-базою перекладацької практики.
3. Участь у реальному проекті по перекладу оригінальної англомовної наукової літератури.
4. Використання практики для застосування знань іноземної мови під час спілкування з керівником практики та зарубіжними партнерами, вивчення міжнародної інформації і підготовки проектів.
5. Застосування набутих практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій.

 

ЦІЛЬ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Перекладацька практика студентів має на меті розвиток і закріплення знань, вмінь та навичок, отриманих в процесі вивчення англійської мови та професійно-освітніх дисциплін і курсів.
Найважливішими завданнями практики є такі:
1. Ознайомлення з основними документами організацій вказаних типів.
2. Застосування навичок самостійного письмового і усного перекладу з англійської мови.
3. Навчити студентів використанню сучасних інформаційних технологій справі встановлення міжнародних контактів та пошуку закордонних партнерів під час практичного виконання завдань.

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Змістом практики студентів-перекладачів є виконання практикантами пакету загальних та індивідуальних завдань у відповідності з загальними цілями практики (при інтенсивному використанні англійської мови) і особливостями індивідуальних і колективних проектів самих практикантів.