Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Навчальна Юридична консультація

В межах програми спеціальної адвокатської підготовки Академією створено Навчальну юридичну консультацію, де студенти 3-5 курсів відділення спеціальної професійної підготовки та студенти магістратури Академії, звичайно, під наглядом досвідчених адвокатів-керівників, роблять все те, що складає повсякденну адвокатську діяльність. До складу Навчальної юридичної консультації включені також студенти 2 курсу відділення спеціальної професійної підготовки Академії, які допомагають старшокурсникам у пошуку чинного законодавства, аналізі судової практики. Таким чином, починаючи вже з другого курсу, студенти відділення набувають досвід практичної роботи. Такі досі дещо екзотичні навчальні дисципліни, як “Менеджмент адвокатського об’єднання” та “Маркетинг та реклама у роботі адвоката”, “Техніка використання правових баз”, “Діловий етикет адвоката”, складають значну кількість занять у Навчальній юридичній консультації Академії.

На базі Навчальної юридичної консультації реалізується програма спеціальної адвокатської підготовки, здійснюються спеціальні магістерські програми, практикуються слухачі Школи адвокатської підготовки та Адвокатських студій, проходять стажування помічники адвокатів та адвокати, які навчаються в Центрі підвищення кваліфікації. Робота у Навчальній юридичній консультації побудована таким чином, щоб заохотити студентів оволодівати знаннями самостійно. Базовим принципом є навчання шляхом отримання практичного досвіду.

Роботі в Навчальній юридичній консультації передує інтенсивна програма семінарів, практичних занять та рольових ігор. Такі заняття спрямовані на розвиток навичок щодо основних дій адвоката: проведення бесіди, вміння вислухати клієнта, надання консультацій, проведення переговорів, складання документів. Завдання і напрями роботи Навчальної юридичної консультації, структура та управління, організація роботи та інші питання регулюються Положенням про Навчальну юридичну консультацію.

Важливим є питання членства в Навчальній юридичній консультації. Від рівня професійності консультантів залежить успішність роботи в Юридичній консультації. Навчальна юридична консультація складається з керівника, керівників-консультантів, студентів, практикантів, стажистів, слухачів. Прийом громадян проводять групи, до складу яких входять: керівник-консультант, практикант та два студенти 2-3 курсу. До складу групи можуть бути включені стажисти (помічники адвокатів, юристи), які проходять навчання в Школі адвокатської підготовки, Адвокатських студіях та слухачі (адвокати), які навчаються в Інституті підвищення кваліфікації і виявили бажання надавати правову допомогу в Навчальній юридичній консультації. Спільна робота в Навчальній юридичній консультації керівників-консультантів, тобто викладачів Академії, які мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, багатий практичний досвід, в більшості своїй носять почесне звання “Заслужений юрист України”, та студентів усіх курсів, а також, юристів, які бажають стати адвокатами, передбачає їх співпрацю.

Здійснюється взаємне навчання студентів в межах самої консультації, проходить передача досвіду практичної роботи, тактики і методики ведення адвокатом конкретних справ. Вміння розуміти проблеми малозабезпечених верств населення, показувати їм свою небайдужість, бажання допомогти, професіоналізм у роботі призвело до того, що за час роботи Навчальної юридичної консультації до неї зі своїми проблемами звернулась велика кількість громадян.

З діяльністю Навчальної юридичної консультації безпосередньо пов'язані спеціалізовані юридичні клініки Академії. Так, на основі угоди про співпрацю між Академією та Всеукраїнським благодійним фондом “Правова ініціатива” було створено юридичну клініку для спільної діяльності в сфері реформування кримінально-виконавчої системи України через надання безоплатної допомоги ув’язненим в місті Києві та Київської області. Студенти Академії під керівництвом викладачів-адвокатів готують відповіді на письмові запити ув’язнених з питань цивільного, кримінального законодавства України, зокрема, шлюбно-сімейного, спадкового, житлового права, а також відповідають на юридичні питання, що надходять від читачів журналу “Адвокат”.

Безпосередньо студентами відділення спеціальної професійної підготовки Академії, разом з керівником клініки, практикуючим адвокатом, проводився прийом громадян в загальноосвітній середній школі № 107.

Таке поєднання науки, освіти та практики, впровадження нових освітніх технологій у підготовку юристів слугує покращенню навчання юридичній, зокрема, адвокатській професії, підвищенню кваліфікації практикуючих юристів.