Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Інститут підвищення кваліфікації

Академія адвокатури України здійснює підвищення кваліфікації фахівців за акредитованою спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» (за програмами підвищення кваліфікації фахівців з вищою юридичною освітою, в т.ч. з медичного права; підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників – викладачів правових дисциплін, в т.ч. медичного права; правової освіти населення).
Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636100 від 10.03.2015 р. (термін дії до 1.07.2020 р.).
В Академії адвокатури України діє Інститут підвищення кваліфікації (з 2007), створений на базі Центру підвищення кваліфікації (з 1997).

Структурний підрозділ ІПК – Вища школа адвокатури (з 2007) була спеціально створена для реалізації програм підвищення кваліфікації адвокатів; у її складі функціонують: Школа адвокатської підготовки, Школа адвоката-захисника, Школа міжнародного захисту прав людини, Школа молодого адвоката. Вища школа адвокатури реалізує програми для адвокатів через Центр дистанційного підвищення кваліфікації ІПК. Вища школа адвокатури активно використовує систему відеоконференцзвязку, впроваджену у 2014 р. Академією у наукову і освітню діяльність за сприяння відомої міжнародної компанії ДЕКОМ. Вперше дистанційні відеосемінари для адвокатів і студентів Академії адвокатури були нею запроваджені у 2007 р. за технічної підтримки Укртелекому. Успішними були дистанційні програми підвищення кваліфікації адвокатів, розроблені Американською Асоціацією Адвокатів (ABA) за участі Академії адвокатури. Значною подією у підвищенні кваліфікації юристів та адвокатів став Інтернет-проект Академії (автор і виконавець – проф. С.В.Гончаренко) з розяснення основних положень нового Кримінального процесуального кодексу України авторами першого Науково-практичного коментаря до КПК 2012 р.

 

Телефони для довідок:
(044) 288-05-29, 246-57-40

Електронна пошта: ipk.aau@aau.edu.ua

Адреса: 01032, Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 27.

Здійснюється підвищення кваліфікації за програмами:

  • підвищення кваліфікації фахівців з вищою юридичною освітою (адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, суддів та ін.);
  • підвищення кваліфікації викладачів правових дисциплін вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації;
  • правова освіта населення.

 

Програма підвищення кваліфікації фахівців з вищою юридичною освітою —

передбачає оновлення знань слухачів з різних галузей права, ознайомлення з актуальними проблеми цивільного, сімейного, кримінального, земельного, трудового права, з особливостями застосування чинного законодавства, з судовою практикою; передбачає опанування навичок здійснення професії шляхом відвідування лекцій, практикумів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, телемостів, дистанційних відео-семінарів тощо.

За окремою програмою працює Школа адвокатської підготовки, слухачі якої проходять підготовку до складання кваліфікаційних іспитів на отримання статусу адвоката за Програмою, затвердженою Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

Діють окремі спеціальні одно- чи дводенні семінари і тренінги для адвокатів та Адвокатські школи відомих адвокатів.

Навчання закінчується підсумковою атестацією з видачею документа державного зразка.

 

Програма підвищення кваліфікації викладачів правових дисциплін
вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації —

включає питання: реформування юридичної освіти в Україні; використання інноваційних технологій в навчальному процесі; застосування принципів Болонського процесу; забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, здійснення захисту в Європейському суді з прав людини, ознайомлення з новелами законодавства та судової практики.

З урахуванням фаху викладачів пропонуються спеціалізації: цивільне право і процес; кримінальне право і процес; адміністративне право і процес.

Для слухачів передбачені лекції, практикуми, рольові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, показові зайняття із студентами Академії адвокатури України.

Навчання закінчується підсумковою атестацією з видачею документа державного зразка.

 

Програма правової освіти населення —

передбачає цикл тижневих або триденних семінарів-практикумів для громадян, керівників підприємств, кадровиків, бухгалтерів та ін.


 

Для виконання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців за правничою спеціальністю Академія має належні умови. Для забезпечення освітнього процесу задіяні висококваліфіковані штатні працівники: доктори та кандидати наук, більшість з яких є практикуючими адвокатами, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини. Крім того, запрошуються практичні працівники високого рівня кваліфікації (адвокати, судді та ін.) для викладання окремих тем і курсів.

Академія має потужну матеріально-технічну базу для здійснення підвищення кваліфікації.

В Академії функціонують:

  • комп'ютерні класи, підключені до мережі Інтернет, з можливістю працювати з ІПС ЛІГА:Закон;
  • навчальні ресурси на сайті Академії, включаючи віртуальну аудиторію, електронну бібліотеку та модуль дистанційного навчання і перевірки знань;
  • навчальна юридична консультація;
  • юридична клініка;
  • криміналістичні студії;
  • навчальна зала судових засідань;
  • Музей історії адвокатури.

Академія має прекрасну наукову бібліотеку, фонди якої містять понад 30000 примірників наукової, навчальної та методичної літератури (Web OPAC — публічний каталог Інтернет-доступу). Щорічно бібліотека передплачує періодичні видання. Існує власний Видавничий центр. Академія випускає фаховий науковий журнал «Вісник Академії адвокатури України» та електронне фахове видання «Часопис Академії адвокатури України».

Заняття відбуваються в Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27.