Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Тексти дисертацій

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, а також на підставі наказу МОН № 758 від 14.07.15 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) оприлюднюються (в режимі читання):

  • примірник дисертації в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації (у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії оприлюднюється автореферат дисертації в електронному вигляді);
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
  • автореферат дисертацій — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.


Засідання Ради 02 — 03 жовтня 2019 р.

МАЛЕНКО Олександр Васильович

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

ЛАМАХ Тарас Борисович

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

МАСАЛІТІН Артем Олександрович

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ УГРУПОВАНЬ ФУТБОЛЬНИХ УБОЛІВАЛЬНИКІВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 26 — 27 червня 2019 р.

КИРЮХА Дмитро Євгенович

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ АБО УТРИМАННЯМ МІСЦЬ РОЗПУСТИ І ЗВІДНИЦТВОМ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


ЧОРНЕЙ Світлана Володимирівна

ОСУДНІСТЬ ЯК ОЗНАКА СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


ЦЕРКУНИК Ліліана Василівна

ВІКТИМІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


ПУШКАР Олег Анатолійович

ЗМІШАНА ФОРМА ВИНИ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Засідання Ради 09 квітня 2019 р.

СІДЄЛЬНІКОВ Артем Вікторович

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 28 грудня 2018 р.

ОПАНАСЕНКО Наталія Олегівна

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


КОЗАЧЕНКО Вікторія Іванівна

ЗАСАДА ЗАКОННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 06 листопада 2018 р.

БАЛАЦЬКА Ольга Романівна

УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


ШАПУЛА Віталія Василівна

КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЗАСУДЖЕНОГО

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 03 липня 2018 р.

ПЕРЕШИВКО Ольга Сергіївна

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДКУП ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Засідання Ради 12 червня 2018 р.

КАРПОВА Наталія Юріївна

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВА ОСОБИ НА ЗАХИСТ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


ЛЕГКИХ Віктор Вікторович

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 08 травня 2018 р.

ПИЛИПЕНКО Ігор Вікторович

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМОПРАВСТВО

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Засідання Ради 06 — 07 березня 2018 р.

ЧЕРНІЄНКО Антон Олександрович

ВІДСТРОЧКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


ПАВЛИШИН Богдан Олександрович

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


ЧЕРКЕСОВА Анжеліка Сергіївна

ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ЇХ ОБМЕЖЕННІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


ПАВЛИШИНА Альона Анатоліївна

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ НАРКОБІЗНЕСУ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 06 лютого 2018 р.

СТЕЛЬМАЩУК Олександр Васильович

ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЧИННИЙ ПОРЯДОК І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


СКУБА Галина Валентинівна

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 28 листопада 2017 р.

БОРОВИК А. В.

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Засідання Ради 03 жовтня 2017 р.

ОЛЬХОВСЬКА М. М.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ОСІБ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 27 червня 2017 р.

КРАВЧУК Тетяна Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Засідання Ради 4 квітня 2017 р.

ЄРМАК Олексій Вікторович

КОНФІСКАЦІЯ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


ВЕРБИЦЬКА Ніна Володимирівна

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право