Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Відділення філології

Мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська (за умови формування груп).

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, магістр.

Форма навчання – денна.


 

Академією адвокатури України упродовж 10 років роботи з часу заснування закладу напрацьовано хороший досвід підготовки правознавців. Зокрема, наші студенти, навчаючись на відділенні спеціальної адвокатської підготовки, опановують іноземну мову в обсязі, що забезпечує вільне володіння нею, та вивчають іноземну мову за практичним спрямуванням. Це сприяє їм у подальшій юридичній кар’єрі, оскільки сьогодні користуються більшим попитом працівники із знанням іноземних мов, особливо ті, хто досконало володіє юридичною термінологією. Випускники Академії, котрі, наприклад, вільно володіють іноземними мовами, не мали жодних проблем із працевлаштуванням, у тому числі в міністерствах, відомствах, престижних фірмах, продовжили навчання за кордоном, зокрема в аспірантурі.

Спостереження за роботою юридичних установ, практична діяльність у них багатьох представників професорсько-викладацького складу Академії підвели до висновку про нагальну потребу у фахівцях з перекладу, спеціально зорієнтованих на переклад у галузі юриспруденції. Тим більше, що, на жаль, більшість українських вищих навчальних закладів філологічного спрямування не готують перекладачів із знанням юридичної термінології, підготовлених до роботи з правовими текстами. Ця обставина була однією з домінуючих при відкритті спеціальності “Переклад” в Академії адвокатури України.

Однак це не означає, що підготовка перекладачів на цьому відділенні ведеться лише для перекладацької діяльності в юридичній сфері, – студенти отримують знання і навички в галузі перекладу загального напряму, тобто можуть працювати практично в будь-яких галузях.

Важливо, що Академія надає можливість паралельного навчання, тобто здобуваючи юридичну освіту, студенти одночасно можуть навчатися за спеціальністю “Переклад” і отримати по закінченні навчання два дипломи про вищу освіту. Таким студентам надаються певні пільги в оплаті за навчання.

Навчання іноземних мов за спеціальністю “Переклад” забезпечується двома спеціалізованими кафедрами. Студентам пропонується декілька іноземних мов: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська. Крім того, за умови формування групи студентів, може бути запропоновано вибір таких мов, як арабська, нідерландська, польська, угорська, грецька, турецька та інші.

В роботі відділення використовуються нові технології, сучасні форми та прийоми навчання з урахуванням передового досвіду, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу. В комп’ютерному центрі Академії адвокатури України, підключеному до системи Інтернет, з дисциплін кафедр систематично проводяться навчальні заняття із застосуванням мультимедійних дидактичних засобів, тестування, фонд яких весь час поповнюється. Студенти постійно отримують інформацію про нові можливості роботи з комп’ютерними програмами на основі нововведень.

Систематично проводяться в навчальній залі судових засідань ділові ігри - судові процеси іноземними мовами, ділові ігри-інтерв’ю, на яких робочими бувають дві чи три іноземні мови. Такі заняття - дуже ефективні, активізують іномовлення студентів.

Налагоджено контакти з багатьма центрами іноземних держав, акредитованих в Україні, як-от з Ресурсним відділом роботи з викладачами англійської мови при Посольстві США в Україні.

Отже, чекаємо в Академії тих, хто зрозумів, що сьогодні недостатньо бути просто перекладачем, – час вимагає глибокої обізнаності в певній галузі діяльності. А юридична сфера – саме та, яка, як ніколи, важлива нині для України.