Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

19|12|2012

Напередодні Дня адвокатури кафедра адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики провела науково-практичну конференцію «Захист прав дитини»Тема конференції обрана не випадково, адже проблемам дотримання прав дитини, їх захисту приділяється величезна увага. Президент України В.Ф.Янукович у виступі на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини 4 грудня 2012 року наголосив, що захист дитини, дотримання її прав тісно пов'язане з національною безпекою і майбутнім держави.

Наукова-практична конференція зібрала науковців, практиків, студентів – членів Ювенальної навчальної юридичної консультації, магістрів Академії адвокатури, котрі окреслили у доповідях і дискусії найбільш актуальні питання захисту прав дитини.

Завідувач кафедри української філології та суспільних наук доцент Конончук Т.І. у доповіді «Реалізація конституційних прав дитини» зосередила увагу на соціальних проблемах неповнолітніх і навела конкретні приклади з творів українських письменників щодо зазначеної проблематики. Завідувач кафедри цивільного і господарського права та процесу доктор юридичних наук, професор Ромовська З.В. – автор Сімейного кодексу України, окреслила проблеми здійснення в Україні Конвенції про права дитини і внесла пропозиції щодо удосконалення конкретних норм Сімейного кодексу України. Завідувач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної  юридичної практики доктор юридичних наук, член кореспондент НАПрНУ Варфоломеєва Т.В. висвітлила практичні питання надання правової допомоги неповнолітнім. Директор Центру розвитку професійних компетенцій, викладач, адвокат Дяченко Н.Б. окреслила напрями функціонування Ювенальної навчальної юридичної консультації, зокрема, систему підготовки студентів до роботи в ЮК, надання ними первинної правової допомоги під керівництвом адвокатів, участь у правовому вихованні школярів, запровадження медіації для неповнолітніх тощо.

 Кандидат політичних наук, старший викладач кафедри української філології та суспільних наук Вороніна К.Ю. зупинилася на захисті прав дитини, котрих використовують  у збройних конфліктах.

Академія адвокатури підтримує тісні зв’язки з практичними працівниками, котрі проводять роботу з неповнолітніми. Нещодавно відбулася спільна з ними практична нарада в Академії адвокатури, що сприяє усвідомленню стану злочинності неповнолітніх, шляхів попередження правопорушень, перевихованню дітей, котрі мають проблеми із законом.  

У доповідях представників Служби у справах неповнолітніх, Центру соціальних служб, РУГУ МВС та інших ставилися цікаві практичні питання, зокрема, житлові питання,  дотримання гарантій прав дитини тощо.

Виступали студенти Академії, котрі долучаються до наукової роботи та надання правової допомоги: Шведова  Ольга  (Медіація у кримінальному процесі), Андруник Яна (Ювенальна юстиція), Ковалюк Сергій (Співвідношення змін правового регулювання з кількістю скоєних дітьми правопорушень), Салова Е.В. (Особливості захисту прав неповнолітніх засуджених до позбавлених).Архів новин »