Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

13|04|2007

Перший Всеукраїнський Конгрес з медичного права і соціальної політикиСьогодні розпочав роботу Перший Всеукраїнський Конгрес з медичного права і соціальної політики. Пленарне засідання, на яке зібралося майже 300 медиків і юристів, відбувалося у Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Конгрес проводили Українська медико-правова асоціація, Всеукраїнське лікарське товариство, Академія адвокатури України, Медичний центр "Лірамед" за підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я і соціальної політики, Національної Ради з питань охорони здоров'я при Президентові України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Національної академії державного управління при Президентові України, Спілки адвокатів України, Професійної спілки працівників охорони здоров'я України, Всеукраїнської асоціації захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації".

З вступним словом і вітаннями учасникам Конгресу виступили академік НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту медицини праці АВМН України, Почесний президент Української медико-правової асоціації Ю.І.Кундієв, член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, ректор Академії адвокатури, президент Спілки адвокатів України, Заслужений юрист України Т.В.Варфоломеєва, академік АМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нефрології НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України, президент Всеукраїнського лікарського товариства Л.А.Пиріг, доктор медичних наук, голова Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я і соціальної політики О.В.Богомолець-Шереметьєва.

Член Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права, президент Національної асоціації медичного права Російської Федерації, академік РАМН, доктор медичних наук, професор Ю.Д.Сергєєв підкреслив, що об'єднання зусиль медиків і юристів має велике майбутнє, особливо враховуючи необхідність вдосконалення законодавства, прийняття підзаконних актів, вироблення оціночних критеріїв якості медичних послуг.

У вступній доповіді президента Української медико-правової асоціації, адвоката, кандидата юридичних наук, доцента Академії адвокатури України Р.Ю.Гревцової висвітлювалися сучасний стан і перспективи розвитку медичного права в Україні.

Дуже цікавим був виступ голови Національної Ради з питань охорони здоров'я при Президентові України, доктора медичних наук, професора М.Є.Поліщука. Зосередивши увагу присутніх на найгостріших проблемах медицини, котрі потребують термінового вирішення та правового врегулювання, він навів жахливі цифри скорочення населення України, причини багатьох захворювань, поділився своїм баченням врегулювання існуючої ситуації в галузі охорони здоров'я.

Про стан правового забезпечення в системі охорони здоров'я України йшлося у доповіді начальника відділу правового забезпечення юридичного управління МОЗ України М.Г.Бєлотєлова, а про необхідність законодавчого забезпечення реформи системи охорони здоров'я в Україні говорив кандидат наук В.М.Рудий, член Національної Ради з питань охорони здоров'я при Президентові України.

Широку дискусію викликало питання щодо медичного права як окремої галузі права України, яке висвітлювалося у доповідях завідувача кафедри юрфаку Тернопільського національного економічного університету, кандидата юридичних наук З.С.Гладуна, наукового співробітника Інституту держави і права НАН України, адвоката, кандидата юридичних наук С.В.Антонова. Віце-президент САУ, член Вищої Ради юстиції, кандидат юридичних наук О.Л.Жуковська поставила під сумнів доцільність виділення медичного права і окрему галузь права.

Увагу привернули пропозиції про законодавче забезпечення лікарського самоврядування, викладені О.С.Мусієм, віце-президентом Світової федерації Українських лікарських товариств, віце-президентом Української медико-правової асоціації, головою Громадської ради при МОЗ України та у доповіді С.В.Нечаїва, голови Всеукраїнського лікарського товариства, магістра державного управління.

Важливі проблеми захисту прав людини, практики Європейського cуду в галузі охорони здоров'я, ведення різних категорій "медичних" справ поставили у своїх доповідях адвокати К.Н.Бузаджі, директор Бюро з прав людини Спілки адвокатів України та П.С.Луцюк, віце-президент САУ. Питанням правового регулювання інтелектуальної власності у сфері медицини присвятила доповідь доцент Академії адвокатури України О.Ю.Кашинцева.

Неоднозначно висвітлювалися питання про викладання медичного права, підготовки юристів для системи охорони здоров'я, правової освіти лікарів.

15 квітня учасники Конгресу продовжать роботу в секціях.Архів новин »