Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

03|03|2012

Свято Книги в Академії адвокатури України2 березня в Академії відбувся День книги. Студенти приймали дарунок від академіка НАПрНУ професора Гончаренка В.Г. – книжки з його особистої бібліотеки, які належать перу українських вчених та практиків і присвячені найактуальнішим правовим проблемам 2009-2012 років. Серед них монографії, наукові коментарі, зокрема, трьохтомний Коментар до Податкового кодексу України, останній Науково-практичний коментар до КПК, підручники та навчальні посібники.

Відкриваючи День книги в Академії адвокатури України Заслужений діяч науки і техніки України проф.Гончаренко В.Г. відзначив велику роль Книги у суспільстві, її неоціненне значення для розвитку наукової думки, впровадження сучасних досягнень у практику, виховання молодого покоління, опанування світового літературного надбання.

Ректор Варфоломеєва Т.В. ознайомила студентів з найближчими планами Академії щодо застосування нових  інноваційних технологій у бібліотечній справі та переобладнанні бібліотеки, яка за своїм книжковим фондом потребує більшого приміщення, вільного доступу до книжок тощо.

Запрошені гості – представники відомих видавництв  «Юрінком інтер», «Юстініан», «ZAKONI.UA», які співпрацюють з Академією, презентували свої останні видання і подарували їх Академії. Присутні на цьому святі Книги студенти отримали виданий Академією посібник «250 латинських юридичних термінів і фраз», який підготували Гончаренко В.Г. та Гончаренко С.В.Архів новин »