Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

31|01|2012

В Інституті прав людини та проблем адвокатури відбулася професійна дискусіяІнститут прав людини та проблем адвокатури Академії провів професійну дискусію: Захисник у кримінальному процесі за проектами КПК і Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В обговоренні зазначених питань виступили викладачі Академії адвокатури та інших вузів, провідні вчені, відомі адвокати, представники Спілки адвокатів України, практикуючі юристи – випускники Академії адвокатури України.

Серед вельми позитивних відгуків звучали й слушні зауваження, котрі заслуговують врахування. Зокрема, у виступі завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України академіка НАПрНУ, професора Гончаренка В.І. йшлося про низку теоретичних питань, які мають важливе практичне значення і, на його думку,  повинні бути враховані при прийнятті проекту КПК.

Викладачі Академії адвокатури обговорили проект КПК і на прохання Комітету Верховної Ради направили відгук на цей законопроект. Серед багатьох питань, про які говорили виступаючі, все ж найбільшої критики піддавалися питання здійснення захисту адвокатом, професійні права захисника та участь його у процесі доказування й багато інших. Переважна частина присутніх – адвокати і тому кожний їх виступ містив практичні пропозиції щодо посилення ролі захисника в реалізації, перш за все, принципів змагальності, рівності сторін, верховенства права.

У дискусії відстоювали свої ідеї, спрямовані на вдосконалення окремих положень проекту КПК, відомий адвокат Зейкан Я.П., доцент кафедри адвокатської майстерності, котрий має свою Школу в Академії і у багатьох монографіях саме й розглядає проблеми, які тепер пропонується вирішити в КПК.

Про позитивні моменти проекту та певні його недоліки, що доцільно усунути, говорили член-кореспондент НАПрНУ Варфоломеєва Т.В.; президент Спілки адвокатів України Ізовітова Л.П.; віце-президент Спілки кандидат юридичних наук Луцюк П.А.; голова законопроектної комісії Спілки кандидат юридичних наук, доцент Бірюкова А.М.; доктор юридичних наук,  завідувачка кафедрою цивільного та господарського права і процесу професор Ромовська З.В.; доценти, кандидати юридичних наук Сисоєнко Г.І. та Кікалішвілі М.В.; Кучинська О.П. – професор, проректор Національної  Школи суддів України; Яновська О.Г. – кандидат юридичних наук, доцент Київського національного економічного університету; Наровська К.Б. – науковий співробітник Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики.

Напередодні розгляду проекту КПК в Комітеті Верховної Ради України відбудеться ще один цікавий і конче потрібний захід – Круглий стіл «Захисник та захист за проектом Кримінального процесуального кодексу України», який проводитиме Спілка адвокатів України спільно з Академією адвокатури України.Архів новин »