Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

27|12|2011

АрхівАКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БІОЕТИКИ
ПРИ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА МЕДИКО-ПРАВОВА АСОЦІАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З БІОЕТИКИ

за сприяння низки державних органів, міжнародних організацій, наукових установ,
навчальних закладів та громадських організацій

ЗАПРОШУЮТЬ
юристів, медичних і фармацевтичних працівників, організаторів охорони здоров'я, науковців, представників державних органів, громадських організацій, ділових кіл та всіх, кому не байдужі правові та біоетичні проблеми охорони здоров'я та захисту прав громадян, взяти участь у

МІЖНАРОДНОМУ (ТРЕТЬОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ) КОНГРЕСІ
З МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА,
БІОЕТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

19-21 квітня 2012 року,

м. Київ, Україна

Український ґрунт, міжнародне значення


Основні теми Конгресу:

 • Глобальне та національне охороноздоровче право, управління та біоетика: вироблення концептуальних засад
 • Інноваційні біомедичні технології: оцінка юридичних ризиків та етичних зауваг
 • Відповідальність за шкоду, завдану наданням медичної допомоги / послуг неналежної якості: тенденції, проблеми та шляхи вирішення
 • Проблеми освіті та підвищення кваліфікації з медичного і фармацевтичного права та біоетики: досвід зарубіжних країн та його застосування в Україні

У фокусі Конгресу:

 • Профілактична медицина: етичні та правові аспекти
 • Соціальні права вразливих верств населення: проблеми захисту
 • Етичні кодекси в охороні здоров’я: практика застосування
 • Порядок проведення клінічних досліджень лікарських засобів: шляхи вдосконалення
 • Сурогатне материнство з точки зору етики та права
 • Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людині: етичні дилеми та юридичні рішення
 • Психіатрія, психологія, право: роль у забезпеченні психічного здоров’я населення
 • Біобезпека: етичні та нормативно-правові засади
 • Імплементація норм міжнародного охороноздоровчого права в національні законодавства: досвід країн світу

Форми діяльності Конгресу: пленарні засідання, секційні засідання, круглі столи, симпозіуми, майстер-класи, науково-практичні семінари.

Робочі мови Конгресу: англійська, українська, російська. Відповідно до програми Конгресу забезпечуватиметься синхронний переклад (українська, російська – англійська; англійська – українська).

Передбачається до- та постконгресна наукова програма.

Учасники Конгресу матимуть можливість взяти участь в екскурсійній програмі по Києву та Україні.

Підготовку Конгресу здійснюють український і міжнародний організаційний та науковий комітети.

Почесні співголови Конгресу:

Тетяна Варфоломеєва (Україна), ректор Академії адвокатури України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, адвокат, Заслужений юрист України;

Юрій Кундієв (Україна), академік НАН і НАМН України, доктор медичних наук, професор, перший віце-президент НАМН України, Голова Комітету з питань біоетики при Президії НАН України, директор ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»;

Амнон Кармі (Ізраїль), керівник Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, почесний президент Всесвітньої асоціації з медичного права, директор Міжнародного Центру Здоров’я, Права та Етики університету Хайфи, декан юридичного факультету університету Цфату, професор.

Співголови міжнародного організаційного комітету Конгресу:

Радмила Гревцова (Україна), директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, президент Всеукраїнської громадської організації "Українська медико-правова асоціація", адвокат;

Едуардо Дантас (Бразилія), віце-президент Всесвітньої асоціації з медичного права, професор, адвокат, президент 19 Всесвітнього конгресу з медичного права (серпень 2012 р., Бразилія);

Орен Асман (Ізраїль), член Виконавчого комітету Всесвітньої асоціації з медичного права, доцент університетів Хайфи та Цфату, адвокат;

Петро Вітте (Україна), провідний науковий співробітник, Генеральний директор Інформаційного центру з біоетики, член Правління Всеукраїнської громадської організації "Українська медико-правова асоціація", кандидат медичних наук.

Співголови міжнародного наукового комітету Конгресу (у стадії формування):

Герман Ніс (Бельгія), професор Католицького університету Лювена, директор Центру біомедичної етики і права Католицького університету Лювена, віце-президент Всесвітньої асоціації з медичного права;

Андре Перейра (Португалія), доцент юридичного факультету Університету Коїмбри, виконавчий директор Центру біомедичного права Університету Коїмбри, член Ради директорів Всесвітньої асоціації з медичного права.

Організаційний внесок

 

Валюта

Сума

 

 

До 01 лютого 2012

Після 01 лютого 2012

Україна

Грн.

240*

320*

Інші країни (крім країн СНД)

Долл. США

150**

200**

Країни СНД

Долл. США

75

100

 

* Членам та працівникам організацій, які виступають організаторами Конгресу, надається знижка у розмірі 50%.

**Дійсні члени Всесвітньої асоціації медичного права, що виступатимуть з доповідями на Конгресі, звільняються від сплати організаційного внеску.

Спеціальні знижки можуть бути надані доповідачам Конгресу, молодим ученим та студентам (при наявності рекомендації Вченої Ради) та іншим категоріям учасників на підставі рішення Організаційного комітету.

 

Організаційний внесок включає:

 • участь у науковій програмі Конгресу;
 • синхронний переклад;
 • пакет матеріалів учасника Конгресу, включаючи Збірник тез доповідей;
 • Сертифікат учасника Конгрес (адвокатам України також видаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації);
 • кава-брейки.

Організаційний внесок для учасників із зарубіжних країн також включає екскурсію Києвом (англійською мовою).

Інформація щодо туристичної програми по Україні буде надана найближчим часом.

Участь у прийнятті становить 240 грн. ($30).

 

Платіжні реквізити:

«Інформаційний центр з біоетики» (БО), звільнений від податку на прибуток,

АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», м. Київ, МФО 322294, р/р 26003104811101,

Код ЄДРПОУ 33098969.

 

Організаційний внесок також може бути сплачений готівкою в національній валюті України з видачею відповідних документів при реєстрації за умови надання попередньої згоди Організаційного комітету. З цього питання, будь ласка, контактуйте за ел. адресою: petrovitte@aol.com (копію надішліть за адресою imedpharmlaw@gmail.com ).

Запрошення

Якщо Вам необхідне запрошення з метою фанрайзингу або отримання візи, будь ласка, звертайтеся до Оргкомітету Конгресу за ел. адресою imedpharmlaw@gmail.com (копію надішліть за адресою intcongsecretariat@gmail.com ).

Реєстраційна форма

Будь ласка, заповніть реєстраційну форму учасника Конгресу, наведену у доданому файлі (див. нижче), та надішліть її за адресою imedpharmlaw@gmail.com (копію надішліть за адресою intcongsecretariat@gmail.com ) до 1 березня 2012 року.

Вказівки щодо підготовки тез доповідей

Тези доповідей будуть розглядатися для формування наукової програми Конгресу та публікації у Збірнику тез доповідей.

Обсяг тез – до однієї сторінки, через один інтервал. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12. Верхнє поле – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1 см.

Назва тез пишеться великими літерами, через інтервал вказуються прізвища та ініціали авторів, назва установи, місто, країна, через два інтервали розташовують текст тез.

Кінцевий термін для подання тез – 1 березня 2012 року.

 

Будь ласка, надсилайте тези доповідей за адресою imedpharmlaw@gmail.com (копію надішліть за адресою intcongsecretariat@gmail.com ).

Подання тез доповідей означає згоду на їх публікацію у Збірнику тез доповідей, включаючи його онлайн версію!

Для цілей публікації тези доповідей можуть редагуватися.

Повідомлення про прийняття чи відхилення тез доповідей буде відправлене авторові, який надіслав їх, ел. поштою до 15 березня 2012 року.

 


 

Реєстраційні форми та тези доповідей мають бути подані за ел. адресою imedpharmlaw@gmail.com (копію надішліть за адресою intcongsecretariat@gmail.com ) до 1 березня 2012.

 

Більш докладну інформацію можна отримати, звернувшись за ел. адресами:

чи за телефонами: +38(044)246-5788, +38(044)536-1153, +38(068)322-4572.

Чекаємо Вас на Конгресі!

 

Архів новин »