Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

25|10|2011

Круглий стіл за участі Судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської25 жовтня відбувся круглий стіл для адвокатів за участі Судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської. У своєму виступі на тему «Європейський суд з прав людини: сучасні виклики та перспективи розвитку« Г.Ю.Юдківської зробила акцент на останніх тенденціях у практикиці Суду зі статті 3 («Заборона катування») та статті 5 («Право на свободу та особисту недоторканність»), а також поінформувала присутніх про можливі вже у найближчому майбутньому нові кроки з реформування Євросуду.

За словами судді Європейський суд вже незабаром може стати «Конституційним судом Європи», що означатиме, зокрема, довільний вибір («pickup choose») самим Судом тих справ, які він вважає за необхідне розглянути по суті. Іншими словами, Суд, будучи суплементарною (додатковою, допоміжною стосовно національних судів) інстанцією, буде приймати до свого провадження лише ті справи, які є важливими для піднесення поваги до прав людини в цілому; решту ж справ, які торкаються окремих проблем, буде спрямовувати внутрішнім судам держав. Першим кроком у цьому напрямі є впровадження процедури пілотних рішень.

Особливу увагу Ганна Юдківська приділила проблематиці незалежності суду, адже останнім часом в європейській юридичній думці сформувався цілком визначений тренд: Права людини – це, здебільшого, правила процедури реалізації цих прав. І роль незалежної і справедливої судової системи при такому підході важко переоцінити. Як ілюстрацію Г.Ю.Юдківська навела одне з нещодавніх рішень Євросуду у «екологічній» справі проти України, у якій заявниця скаржилася на прокладення дороги через населений пункт. Суд дійшов висновку, що ключове питання у даному випадку полягало не в тому, що дорога була прокладена «не там, де треба», а у способі, у який це було зроблено: у заявниці не було доступу до інформації про будівництво і, отже, не було можливості оскаржити прийняте рішення про спорудження автотраси. При цьому Судом було враховано той факт, що Україна несе міжнародно-правові зобов'язання за Орхуською конвенцією про доступ до інформації екологічного характеру. *)

У цьому контексті, розмірковуючи над шляхами більшого утвердження імунітетів суддів від незаконних впливів і тиску, Ганна Юріївна навела трагікомічний факт, який нещодавно опинився у центрі уваги Європейського суду: Генеральна прокуратура України направила до Вищої ради юстиції України подання щодо порушення присяги кількома суддями, яке, на думку прокурорів, полягало у тому, що ці судді у одному із рішень застосували ст.5 Європейської конвенції.

У дискусії, що розгорнулася після виступу, лунали цікаві (хоча й дещо спірні) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Євросуду, зокрема, про доцільність «осучаснення» і більшої формалізації формуляру заяви до Суду; про необхідність більш широкого представлення на веб-сайті Суду його проміжних рішень тощо.

Також, зокрема, зазначалося, що будь-які кроки, спрямовані на підсилення незалежності суддів, не мусять тягти за собою їх безконтрольність і безкаранність; існують ризики, що гіпертрофований потяг до незалежності із великою вірогідністю перетворить суддівський корпус на замкнену на собі систему, яка опиниться поза контролем, а будь-які спроби притягти суддю до обґрунтованої відповідальності будуть відкидатися як зазіхання на ту саму незалежність.

Насамкінець суддя Юдківська відповіла на запитання присутніх.

По завершенні заходу Г.Ю.Юдківська, як доцент кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури (за сумісництвом), провела кількагодинну консультацію для студентів магістратури, які працюють над магістерськими роботами під її науковим керівництвом.*)  Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхус, Данія, 25 червня 1998 року) Архів новин »