Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

17|04|2011

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю14-15 квітня 2011 р. у Києві відбувся Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики (з міжнародною участю), організаторами якого виступили Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Академія адвокатури України, Українська медико-правова асоціація, Українське лікарське  товариство, Інформаційний центр з біоетики, за сприяння: Міністерства охорони здоров’я України,  Державного експертного центру МОЗ України,  Центральної комісії з питань етики МОЗ України, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки адвокатів України, Спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації», Громадські ініціативи в охороні здоров’я.

Активну участь у проведенні заходу взяли керівники та члени Всесвітньої Асоціації Медичного Права та Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

Форум зібрав близько 250 представників медичної і юридичної громадськості з усіх регіонів України. У ньому взяли участь гості з Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини, Чехії.

З відео привітанням до учасників звернувся президент Всесвітньої Асоціації Медичного Права. Професор Томас Ногуччі (США). Надіслав привітання учасникам конгресу і президент Національної асоціації медичного права Російського Федерації академік Сергєєв Ю.Д., з яким звернулася член цієї асоціації Каменська Н.А. На адресу Конгресу надійшли привітання від державних органів та громадських організацій України.

У вступному слові Почесний Голова Конгресу Ю.І.Кундієв, академік НАН і НАМН України, доктор мед. наук, професор, перший віце-президент НАМН України, Голова Комітету з питань біоетики при Президії НАН України, директор ДУ «Інститут медицини праці НАМН України підкреслив важливість проблем, котрі обговорюватимуться учасниками Конгресу, зупинився  на стані біоетики в Україні.


Почесна Голова Конгресу Т.В.Варфоломеєва, член-кор. НАПрН України, доктор юрид. наук, ректор Академії адвокатури України, президент Спілки адвокатів України, заслужений юрист України наголосила на актуальності  питань захисту прав лікарів і пацієнтів,  вдосконаленні законодавства про медицину і охарактеризувала основні віхи розвитку медичного права в Україні. Варто відзначити, що на деяких робочих заходах Конгресу були присутні студенти Академії адвокатури України, які із величезною зацікавленістю відкривали для себе сучасну медично-правову та біоетичну проблематику.


Із вступною доповіддю «Медичне і фармацевтичне право та біоетика: глобальні виклики і національні відповіді» виступила Р.Ю.Гревцова, канд. юрид. наук, адвокат, директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, президент ВГО «Українська медико-правова асоціація» (співголова оргкомітету і наукового комітету).


Однією з головних подій Конгресу стала презентація досвіду Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та ініціатив Українського відділення Кафедри, відкритого в минулому році в Інституті медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України. Про діяльність Азербайджанського та Ізраїльського Відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики розповіли їх Голови професор Вугар Маммадов та доктор права Самюель Вольфман.

У своїй доповіді «Здоров’я, право, етика: впливи і взаємодія» професор Амнон Кармі, почесний президент Всесвітньої Асоціації Медичного Права, директор Міжнародного Центру Здоров’я, Права та Етики, Голова Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, який є одним з фундаторів медичного права у світі, окреслив перспективи його розвитку та поділився своїми напрацюваннями.


Чимало уваги було приділено етико-правовим питанням проведення реформи системи охорони здоров’я України.

Богомолець-Шереметьєва О.В., доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України приділила увагу етико-правовим проблемам медицини в Україні з погляду лікаря-практика.

Доповіді консультанта Державного експертного центру МОЗ України, віце-президента ВГО «Українська медико-правова асоціація», докт. мед. наук А.В.Степаненко та Голови Правління ГО «Громадські ініціативи в охороні здоров’я», канд. мед. наук А.П.Гука були присвячені удосконаленню якості надання медичної допомоги, що є однією з цілей перетворень.

Голова Центральної етичної комісії МОЗ України, докт. мед. наук В.М.Корнацький звернув увагу присутніх на проблеми, які існують у забезпеченні населення лікарськими засобами, зокрема при їх створенні. С.М.Михайлов розповів про досвід Європейської Бізнес Асоціації щодо вирішення регуляторних та правових питань розробки лікарських засобів в Україні.

Проректор Одеського державного медичного університету, докт. мед. наук, професор М.Л.Аряєв зупинився на освітній складовій реформ.

Наріжним каменем реформ в охороні здоров’я є захист прав пацієнтів, встановлення справедливого балансу інтересів пацієнтів і лікарів. Цим питанням були присвячені виступи директора Південноукраїнського центру з прав громадян в охороні здоров’я, канд. мед. наук В.В.Глуховського та голови Правління Спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» В.В.Очеретенко. Великий інтерес учасників викликали доповідь члена Правління ВГО «Українська медико-правова асоціація», доцента ХМАПО, канд. юрид. О.Г.Рогової щодо захисту персональних даних у сфері медичної діяльності та члена Правління ВГО «Українська медико-правова асоціація», доцента Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького В.В.Синиці, у якій були розкриті питання гармонізації прав пацієнта і лікаря.

Учасники Конгресу мали можливість спілкуватися з колегами під час телемостів Київ—Харків та Київ—Львів.

Відбулась презентація досвіду Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та ініціатив Українського відділення Кафедри, відкритого в минулому році в Академії адвокатури України.

Вкрай цікавими були доповіді і дискусії на секціях: «Реформування охорони здоров’я: правові та біоетичні аспекти», «Етичні та правові аспекти фармацевтичної діяльності», «Пацієнт, медичний працівник, заклад охорони здоров’я: права, обов’язки, відповідальність», «Клінічні випробування лікарських засобів: етико-правові аспекти», «Пацієнт, медичний працівник, заклад охорони здоров’я: права, обов’язки, відповідальність», «Право та нові технології в медицині і фармації»,  «Мораль, право і соціальні проблеми». Особливо жваві дискусії точилися на секції «Право та нові технології в медицині і фармації», коли учасники почали обговорювати етико-правові питання допоміжних репродуктивних технологій. Нікого не залишив байдужим виступ директора юридичної компанії «Росюрконсалтинг», канд. юрид. наук К.Н.Світнєва.

Відбувся Круглий стіл «Етико-правові питання надання психіатричної допомоги». Великий інтерес учасників викликали питання медіації в охороні здоров’я, про які розповіла ректор Академії адвокатури України, президент Спілки адвокатів України, Заслужений юрист України Т.В.Варфоломеєва, а також проблеми лікарського самоврядування, свої точки зору щодо яких виклали президент Всеукраїнського лікарського товариства О.С.Мусій та експерт з Російської Федерації, канд. юрид. наук Б.В.Муслов.

Чимало цікавих доповідей зробили і зарубіжні учасники. На пленарному засіданні присутні мали змогу послухати виступи зарубіжних фахівців, що були присвячені таким темам:

 • Онджей Достал (Чехія). Реформа системи охорони здоров’я у Чехії: досягнення та уроки
 • Борис Муслов (Російська Федерація). Правові питання організації експертизи якості медичної допомоги у Російській Федерації
 • Самюель Вольфман (Ізраїль). Регуляторні, етичні та правові питання фармацевтичного маркетингу;
 • Едуардо Дантас (Бразилія). Забезпечення автономії пацієнта: досвід країн світу. Інформована згода пацієнта на медичне втручання
 • Санджин Декович (Боснія і Герцеговина). Медико-правові аспекти свободи лікаря при виборі методів медичного втручання
 • Вугар Маммадов (Азербайджан). Етико-правовий статус пацієнта і медичного працівника: у пошуку справедливого балансу (на прикладі Азербайджану)

У семінарі «Викладання біоетики та медичного права: методичні питання» зарубіжні вчені і практики розкрили такі важливі теми, як: найкращі практики викладання біоетики і медичного права – Амнон Кармі (Ізраїль), особливості викладання медичного права та біоетики в Туреччині – Берна Арда (Туреччина), міжпрофесійна освіта під час навчання медичному праву і біоетиці – проект Університу м.Цфат – Орен Асман (Ізраїль).

На матеріалі національного права та практики своїх країн змістовні презентації на секційних засіданнях зробили:


 • Наталія Лойко (Польща). Реформування системи охорони здоров’я – польський досвід: світло у кінці тунелю
 • Айтен Мустафаєва (Азербайджан). Застосування міжнародної договірної практики у формуванні законодавства про охорону здоров’я
 • Онджей Достал (Чехія). Відповідальність за неналежне надання медичної допомоги у Європейському Союзі та Чеській Республіці
 • Костянтин Світнєв (Росія). Допоміжні репродуктивні технології: конфлікт етики і права?
 • Юлія Павлова (Росія). Правові основи охорони репродуктивного здоров’я громадян в Російській Федерації

Учасники Конгресу прийняли резолюцію, до якої увійшло чимало пропозицій, вироблених у результаті роботи форуму.

На конгресі панувала робоча, але дуже тепла і дружня атмосфера. До нових зустрічей!

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики

На фото: Академік Ю.І.Кундієв звертається до учасників Конгресу. Президія Конгресу (зліва направо): О.С.Мусій,
Р.Ю.Гревцова,
Амнон Кармі,
Т.В.Варфоломеєва

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики

На фото: Професор Амнон Кармі, керівник Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, презентує її досвід

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики

На фото: ректор Академії адвокатури України Т.В.Варфоломеєва зі студентами Академії під час Конгресу

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики

На фото: Виступає співголова оргкомітету і наукового комітету Конгресу Р.Ю.Гревцова

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики

На фото: Виступає член Ради Директорів Всесвітньої Асоціації Медичного Права Санджин Декович (Боснія і Герцеговина)

Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики

На фото: Учасники Конгресу із зацікавленістю слухають доповідіАрхів новин »