Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

22|09|2010

УЧАСТЬ ІНСТИТУТУ МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА ТА БІОЕТИКИ У IV НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНГРЕСІ З БІОЕТИКИ20-23 вересня 2010 року в м. Києві пройшов IV Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю. Як і на попередніх конгресах, працівники Інституту взяли активну участь у підготовці та проведенні форуму.

Директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Радмила Гревцова виступила модератором секції „Біоетика і право”. На двох засіданнях секції було заслухано 12 доповідей, які супроводжувалися жвавою дискусією. Доповідачами була піднята ціла низка актуальних питань: взаємодія норм моралі, права та релігії; біоетичні аспекти штучного переривання вагітності; законодавчі засади попередження торгівлі людськими органами, тканинами та клітинами; етико-правові аспекти захисту інформації про пацієнта; біоетичні проблеми лікарських помилок тощо. Висновки, зроблені у результаті роботи секції, увійшли до резолюції конгресу.

Працівники інституту взяли участь і в симпозіумі „Морально-етичні аспекти штучного переривання вагітності. Юридичні аспекти захисту права на життя”.

За ініціативи Інституту було проведено круглий стіл „Етико-правові питання проведення біомедичних досліджень: досвід України у світовому контексті”.

Учасники круглого столу звернути увагу на необхідність удосконалення понятійного апарату щодо медико-біологічних досліджень та необхідність розробки і прийняття Порядку проведення медико-біологічних досліджень (медико-біологічних експериментів), вказівка на яких міститься у Законі України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Пропозиції учасників дискусії теж знайшли своє відображення у резолюції форуму.Архів новин »