Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

27|01|2020

Новини Наукової бібліотеки Академії адвокатури УкраїниДо фонду наукової бібліотеки Академії адвокатури України надійшли:

Передплатний електронний ресурс: юридичний журнал " Право України" за 2019 р.

Чергове число науково фахового видання журналу "Зовнішні справи" № 6-7  2019 р.

Фахове науково-практичне юридичне видання "Слово Національної школи Суддів    України"  № 2 за 2019 р.

Святоцька В.О. Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження. Монографія. К.: Ін Юре, 2019.

Адміністративне право України. Повний курс.( кол. авторів). Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019.

Основні засади навчання базовим навичкам медіатора .К.: USAID, 2019

Науково-практичний коментар до проекту Закону України  "Про адміністративну процедуру."  К.: Центр політико-правових реформ, 2019

Муза О.В., Травкіна К.Є  Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України. К.: Четверта хвиля, 2019

Тимошенко В.І. Кримінологія: проблеми теорії та історії. К., 2019

Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність. Монографія. К.: "Освіта України", 2019

Кононенко В., Чирва А. Презумпція невинуватості . К.: АртЕкономі, 2019

Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс. К.: Юрінком Інтер, 2018

Бірюкова А.М. Адвокатура України в умовах глобалізації.  К.: Алерта, 2018

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".  Науково- практичний коментар. За заг. ред. М.А. Погорецького. К.: Юрінком Інтер, 2018

 

 

 Архів новин »