Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

21|02|2018

В Академії адвокатури відбувся Міждисциплінарний круглий стіл «Правомірне обмеження змісту та обсягу прав людини»21 лютого 2018 року в Академії адвокатури України відбувся Міждисциплінарний круглий стіл на тему «Правомірне обмеження змісту та обсягу прав людини».  У заході взяли участь науковці, практики, аспіранти та студенти, зокрема: Астрова Л.М. – старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України; Биков О.М. – д.ю.н, вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України; Головіна Т.І. – директор наукової бібліотеки Академії адвокатури України; Головченко В.В. – к.ю.н., професор Міжнародної кадрової академії, Заслужений юрист України; Голосніченко Д.І. – д.ю.н., професор кафедри господарського та адміністративного права ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського; Грузінова Л.П. – доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури; Деркач О.Б. – аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Задорожня Г.В. – д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри конституційного та муніципального права КНЕУ ім. В.П. Гетьмана; Йора О.М. – студентка заочної форми навчання Університету «Крок»; Какауліна Л.М. – Головний консультант Відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України; Ковтун О.М. – к.ю.н., доцент кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України; Коцюба О.П. – народний депутат України І скликання, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, Генеральний суддя міжнародного об’єднання козацтва, академік Міжнародної академії козацтва; Парубок О.М. – працівник Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Сікорська Н.М. – студентка 4 курсу Академії адвокатури України; Тарнопольська О.М. – магістр права, старший викладач Академії адвокатури України; Фролов О.П. – адвокат. Учасники дебатів обговорили міжнародно-правовий контекст правомірного обмеження прав людини, проблеми правомірного обмеження земельних, майнових авторських та суміжних прав, права на соціальний захист, а також стандарти Ради Європи та Європейського Союзу у сфері соціальної політики, проблеми правозастосування і захисту прав людини в Україні. Модератори заходу – Астрова Л.М., Грузінова Л.П., Ковтун О.М.

 

 

 

 Архів новин »