Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

07|02|2018

Студенти Академії адвокатури долучились до проведення Круглого столу з актуальної тематики7 лютого 2018 року викладачі й здобувачі Академії адвокатури України взяли участь у міждисциплінарному круглому столі на тему: «Правомірне обмеження прав людини у контексті права на соціальний захист та працю». Модератором міжнародно-правового контексту правомірного обмеження прав людини  виступила Грузінова Л.П. – доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури. Астрова Л.М. – старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України  та Ковтун О.М.  – к.ю.н., доцент кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України вели дебати та дискусію щодо національного контексту правомірного обмеження прав людини. Гостями зустрічі були Недогреєва А.І. - Заслужений юрист України, нагороджена «Орденом княгині Ольги», к.ю.н., ст. науковий співробітник та Ситцевой В.В. – практикуючий адвокат. Також у заході взяв участь Муза О.В. – д.ю.н., ст. науковий співробітник, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Ініціатива проведення цього формату зустрічі належить здобувачам другої вищої освіти. Проте, студенти денної форми навчання також активно долучилися до участі у заході. Зокрема, особливою активністю відзначилися студенти 4 курсу денної форми навчання  Зоря В.С.  та Магдич В. Міждисциплінарні дебати розпочала здобувачка другої вищої освіти Соколова Я.А., яка висловила   власні міркування щодо обмеження прав людини і громадянина у національному й міжнародному аспекті. Студенти 4 курсу денної форми навчання Березенко Д.В., Савченко А.В., Сікорська Н.М. висловили свою позицію щодо соціально-економічних прав громадян у контексті пенсійної реформи в Україні скрізь призму рішень Європейського Суду з прав людини. Виступ студентки денної форми навчання Мазур К.А. щодо допустимих випадків обмеження права на соціальний захист теж спонукав учасників круглого столу до міждисциплінарних дебатів.  Громадську позицію щодо робочого часу у контексті права на відпочинок: межі і обмеження виклав Шульга К.О. – здобувач другої вищої освіти, правозахисник. Цей аспект правомірного обмеження прав людини спонукав присутніх до роздумів і викликав нову хвилю запитань присутніх та обговорення цього аспекту зустрічі. Власну позицію щодо теоретичних аспектів обмеження прав і фундаментальних свобод  людини в аспекті конституційних гарантій виклала  Лапіна Л.С. – здобувачка другої вищої освіти. Федорченко М.В. – здобувачка другої вищої освіти,  спонукала присутніх до дебатів стосовно актуальних питань правозастосування підстав припинення трудових правовідносин в аспекті «звуження» й «обмеження» прав людини. Загальна дискусія точилася і щодо тлумачення терміну «існуючі права та свободи» (ч. 3 ст. 22 Конституції України), а також звуження змісту та обсягу прав людини й інших міждисциплінарним аспектів прав людини щодо права на соціальний захист та працю. Міждисциплінарні дебати дали можливість їх учасникам обмінятися думками і поглядами з приводу актуальних проблем сьогодення, виявити відмінності у їх розумінні, відкинути помилкові судження і переконання й знайти істину щодо правомірного обмеження прав людини. Qui quaeritreperir.Архів новин »