Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

13|12|2017

Завершено первинну акредитаційну експертизу перепідготовки спеціалістів зі спеціальності «Правознавство» 

В Академії адвокатури України проведено первинну акредитаційну експертизу перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

На основі результатів проведення експертизи з можливості акредитації спеціальності, аналізу поданих матеріалів і перевірки на місці відповідності показників діяльності Академії адвокатури України нормативним вимогам щодо перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» експертна комісія дійшла наступних висновків: акредитаційні матеріали, подані Академією адвокатури України, представлені у повному обсязі та відповідають нормативним вимогам. Освітня діяльність та умови її здійснення щодо перепідготовки фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» забезпечує державну гарантію якості вищої освіти; стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура, можливості виконання Академією адвокатури України, визначених Статутом зобов'язань, у цілому відповідають акредитаційним умовам; навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов'язану з перепідготовкою фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2017 р. № 1318-А експертною комісією у складі:

Голова експертної комісії — Куліш A.M.,
Директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор

Експерт комісії — Латковська Т.А.,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія доктор юридичних наук, професор

Комісія, разом з тим, ухвалила за необхідне висловити зауваження та пропозиції, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість перепідготовки фахівців та носять рекомендаційний характер. Рекомендувати керівництву Академії адвокатури України звернути увагу на наступне:

  • підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, соціальниї мереж;
  • викладачам випускових кафедр збільшити кількість статей, які індексуються науковометрічною базою Scopus;
  • посилити науково-дослідну роботу студентів, зокрема участь у олімпіадах та наукових заходах, що проводить Міністерство освіти і науки України.

Отже, Експертна комісія вважає за доцільне пропонувати експертній раді при Акредитаційній комісії України винести позитивне рішення щодо акредитації спеціальності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з перепідготовки фахівців спеціальності 7.03040101 «Правознавство» в Академії адвокатури України в обсязі 50 осіб на денній та 100 на заочній формах навчання.

Повний текст висновків (.PDF, ~5,3 MB)Архів новин »