Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

30|09|2017

Вибори ректора АкадеміїТривають передбачені законодавством процедури з організації та проведення виборів ректора Академії адвокатри України. В межах цього процесу кандидатом на посаду ректора доктором юридичних наук Варфоломеєвою Тетяною Вікторівною подано Програму кандидата, текст якої наводиться нижче.

Програма кандидата на посаду ректора Академії адвокатури України
Варфоломеєвої Тетяни Вікторівни

 • продовжувати та оновлювати традиції нашого вузу, закладені при його заснуванні у 1995 році як Інституту адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, примножені у ТОВ Академія адвокатури України у 2001-2017 роках;
 • продовжувати впровадження новітніх технологій та сучасних освітніх програм відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», чинного законодавства, зокрема щодо юридичної освіти і правничої професії, національного та міжнародного досвіду;
 • всіляко посилювати студентоцентричний вектор в організації освітнього процесу, вдосконалювати і надалі програми практичного навчання студентів, зокрема такі, як «Спеціальна адвокатська підготовка», «Нова програма практичного навчання (юристи, юристи-міжнародники, філологи)», «Моделювання судових процесів та окремих видів професійної діяльності», інші;
 • постійно підтримувати створену в Академії атмосферу нульової терпимості до корупції, проявів академічної недоброчесності, плагіату;
 • модернізувати Центр розвитку професійних компетентностей, Ювенальну навчальну консультацію, Вищу школу адвокатури, Школу адвокатської підготовки, Школу і Центр медіації, Центр правничого навчання для літніх людей та інші структурні підрозділи з підвищення кваліфікації, в т. ч. з медичного права, Інституту підвищення кваліфікації;
 • продовжити проведення спеціальних програм з біоетики на базі Українського відділення кафедри ЮНЕСКО з біоетики, діючого на базі Академії адвокатури України;
 • постійно оновлювати форми опанування викладачами новітніх освітніх технологій, впроваджуваних ними в освітній процес; інтегрувати активність Болонського центру та Майстерні викладацького хисту, Центру розвитку професійних компетентностей, інститутів, лабораторій та інших підрозділів для генерації та просування інноваційних освітніх проектів з метою подальшого підтримання високого рівня успішності наших випускників на внутрішньому та зовнішніх ринках праці;
 • продовжувати співпрацю з вищими навчальними закладами, організаціями та установами, науково-дослідними інститутами, відомими вченими і практиками з метою щонайшвидшого вирішення завдань реформування вищої освіти, зокрема, подальшого активного розвитку Академії адвокатури України;
 • відкривати нові спеціальності та запроваджувати опанування викладачами сучасних моделей освітнього процесу;
 • на базі Центру європейських мов та міжкультурної комунікації запровадити дистанційне навчання з української, англійської та німецької правничої мови;
 • активніше залучати студентів до наукової роботи, розширити наукове стажування викладачів, аспірантів;
 • розширювати участь науковців, викладачів та студентів у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах; запроваджувати стажування у зарубіжних навчальних закладах; за рахунок грантових та власних коштів запровадити нові програми інтеграції наукового потенціалу Академії у світовий дослідницький простір;
 • відкрити докторантуру, нові спеціалізовані вчені ради;
 • відновити проведення наукових конференцій, тренінгів, науково-практичних семінарів, майстер-класів, програми «Відкрита лекція» із застосуванням системи відеоконференцзв’язку;
 • продовжувати участь у законопроектній роботі та наданні наукових висновків за запитами державних органів та правозахисних інституцій;
 • всіляко сприяти розвитку студентського самоврядування;
 • сприяти створенню нових структурних підрозділів в Академії та втіленню ініціатив членів трудового колективу Академії.

 Архів новин »