Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

17|02|2016

Круглий стіл «Адвокатура та медіація: законодавчі ініціативи»Круглий стіл «Адвокатура та медіація: законодавчі ініціативи»  проведено Науково-дослідним інститутом прав людини та проблем адвокатури і Центром медіації Академії адвокатури України  спільно з Національною асоціацією медіаторів України. Актуальна тема зібрала юристів різних спеціалізацій і фахових рівнів: від студентів магістратури до докторів наук, професорів; юристів приватної практики, адвокатів, державних службовців, науковців. При цьому значна частина учасників заходу мала нагоду поділитися з присутніми своїм медіаторським досвідом. Об’єднало всіх почуття відповідальності за ефективне впровадження медіації і забезпечення високої якості надання цієї послуги, гарантій дотримання її принципів. Присутні неодноразово підкреслювали велике соціальне значення і ефективність медіації як одного з способів альтернативного вирішення спорів, впровадження якого може допомогти у призвичаєнні кожного члена нашого суспільства до відповідальності за свої рішення, до розуміння важливості знаходження мирних шляхів урегулювання конфліктів. Основна дискусія розгорнулася навколо теми викликів, застережень, необхідності або недоцільності введення певних обмежень щодо суміщення медіатором своєї професійної діяльності із адвокатською діяльністю, державною службою тощо.
Турбувала присутніх необхідність з одного боку повною мірою забезпечити фаховість медіатора і зробити процес медіації зручним і ефективним для сторін спору, наділити  їх реальною можливістю приймати усвідомлене, виважене, самостійне рішення щодо вирішення конфлікту, а з іншого – захистити медіатора, адже, наприклад, залучення медіатора як свідка у справі, яку він допомагав сторонам вирішити, порушуватиме принцип конфіденційності інформації щодо медіації. Також учасники круглого столу обговорювали способи через законодавче врегулювання захистити медіатора і сторони від можливого тиску ззовні та ризику порушення принципів добровільності участі в медіації і нейтральності медіатора, від недобросовісної поведінки одної із сторін, запобігти конфлікту інтересів у випадку поєднання одною особою адвокатської і медіаторської діяльності. Варто зазначити, що за круглим столом розглядалися не тільки проблеми, пов’язані із співіснуванням адвокатів і медіаторів, а й нові можливості, які відкриває впровадження медіації для представників обох професій. Присутні дійшли згоди, що співпраця адвокатів і медіаторів, участь адвокатів у медіації поруч із сторонами допоможе і сторонам повною мірою усвідомити та врахувати всі свої можливості і ризики у спорі, і медіатору впевнитись, що прийняте сторонами рішення є відповідним законодавству, виконуваним, усвідомленим сторонами і добровільним, і не залишить без роботи адвокатів. Важливою і безумовно ефективною може бути така синергетична співпраця адвокатів, які всіма силами захищатимуть інтереси свого клієнта як сторони медіації, і медіатора, всі навички і спосіб мислення якого націлені на рівноважне виявлення, усвідомлення і забезпечення інтересів обох сторін. Показово, що за наявності різних точок зору на деякі питання, присутні виявляли  високу культуру спілкування, готовність дослухатися один до одного, враховувати аргументацію іншої точки зору.

 Архів новин »