Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

21|05|2016

Міжнародна наукова конференція «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України»Академія адвокатури України проводить міжнародну наукову конференцію «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України».

Основні питання для обговорення:

 • становлення та розвиток освітнього права (Education Law) в Україні;
 • тенденції Європейської інтеграції України у галузі освіти і науки;
 • інноваційні комунікаційні технології в освіті і науці.

Захід відбудеться 21-22 травня 2016 р.; початок о 10:00 в приміщенні Академії адвокатури України (Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 27).

Заявки на участь у конференції і тези доповідей направляти до 10 травня 2016 р. на електронну адресу: ipk.aau@ukr.net

Довідки за телефонами: +38 (044) 246-5788, +38 (044) 246-5787, +38 (044) 238-2317.

 

Реєстраційний збір – відсутній: організація конференції та публікація тез доповідей повністю фінансується Академією адвокатури та партнерами.

 

Тези доповідей та наукові повідомлення будуть оприлюднені у електронному фаховому журналі Часопис Академії адвокатури України (внесений до Переліку наукових фахових видань України). Оскільки це видання є електронним, обсяг поданих для публікації матеріалів не обмежується. Втім, організатори рекомендують не виходити за ліміт у 1500 слів (прибл. 3 – 5 стор.).

Матеріали (тези доповідей, наукові повідомлення) слід надсилати на електронну адресу: ipk.aau@ukr.net.

Оформлення матеріалу (шрифт, інтервали тощо) може бути довільним. Формат файлу – .DOCX, .DOC або .RTF.

Матеріал, що пропонується до публікації, має містити:

 1. Ім’я та прізвище автора(ів) українською мовою та у транслітерації. Радимо застосовувати або «паспортний стандарт», або той варіант транслітерації прізвища, який вже відомий зарубіжному читачеві за попередніми публікаціями автора. За наявності слід також вказати ResearcherID або ORCID.
 2. Науковий ступінь і вчене звання (за наявності), академічну позицію чи посаду. Оскільки досі не вироблено загальновизнаних і незаперечних правил перекладу цих термінів та назв, просимо використовувати наступні відповідники:
  • доктор юридичних наук = Doctor of Legal Sciences
  • кандидат юридичних наук = Candidate of Legal Sciences
  • доктор філософії в галузі права = Ph.D. in Law
  • професор = Professor
  • доцент = Associate Professor
  • старший викладач = senior lecturer
  • аспірант = post-graduate student
  • ад’юнкт = adjunct
  • здобувач = researcher
 3. Назву установи українською та англійською мовами у називному відмінку. Назву факультету, кафедри, відділу, сектору тощо вказувати не потрібно! Слід подавати тільки офіційний переклад назви установи!
 4. Назву публікації українською та англійською мовами.
 5. Коротку анотацію (до 50 слів) – англійською мовою
 6. Текст публікації, який подається українською або англійською мовою. Бібліографічні посилання (якщо такі є) просимо робити безпосередньо у тексті (у дужках) або наприкінці тексту у вигляді списку використаних джерел.

ПРИКЛАД:

Сергій Гончаренко
кандидат юридичних наук, професор
Академія адвокатури України

Honcharenko, Serhii
Candidate of Legal Sciences, Professor
Academy of Advocacy of Ukraine

ResearcherID: J-8544-2012

email: xx.yyyyy@aau.edu.ua

 

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

TITLE OF THE PUBLICATION

Abstract. Your text in English goes here. If you need to write an abstract for an academic or scientific paper in pure English, don't panic. Just concentrate and focus on the problem, but never use Google Translator, please.

 

Професія адвоката вимагає формування навичок правозастосування й юридичного захисту. Підґрунтям цього підходу є припущення (і навіть переконання), висловлене деякими авторами (Shakespeare, William. Henry VI, Part 2 Act 4, scene 2, 71–78. Oxford, 1624), що всіх адвокатів варто було б вбити, і це перше, що треба зробити. Відповідно, очікувані результати викладання курсу «Адвокатура в Україні» мають бути зосереджені на розвитку здатності розпізнавати і зіставляти фактичну і правову складові проблеми та аналізувати їх, здатність застосовувати правову інформацію в практичних ситуаціях, а також оволодіння відповідним законодавством – компетентність, яка передбачає не тільки знання застосовного права, але й розуміння його норм, здатність інтерпретувати, тлумачити і здійснювати критичний аналіз закону, щоб зрозуміти контекст, в якому існує і діє даний закон.

 Архів новин »