Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

20|11|2015

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією» відбулась в Академії адвокатури України


Міжнародну науково-практичну конференцію  20 листопада відкрив Гончаренко Владлен Гнатович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, який наголосив на особливій актуальності обговорення питань саме у комплексі – правових, процесуальних та криміналістичних проблем.
З науковими доповідями виступили відомі викладачі низки вищих навчальних закладів, провідні науковці, адвокати, аспіранти, магістри. Зокрема, виступили з доповідями: «Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції» - Білоус І.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права КНТЕУ;  «Деякі особливості розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України» - Бояров В.І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; «Експертне забезпечення досудового розслідування корупційних злочинів» - Гора І.В., доктор юридичних наук. професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; «Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів» - Горох О.П., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Тактико-криміналістичні аспекти взаємодії слідчих із оперативними підрозділами під час розслідування корупційних злочинів - Колесник В.А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; «Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду» - Сиза Н.П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка; «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні» - Усатий Г.О., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка; «Підозра і обвинувачення в кримінальному провадженні» - Сисоєнко Г.І. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України;  «Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції» - Фесенко Є. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри  кримінального та адміністративного права  Академії адвокатури України; «Подання доказів після завершення досудового розслідування» - Лук’янець О.О., адвокат Адвокатського об’єднання “А.ДВА.КА.Т”;  «Оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора стороною захисту як протидія корупції під час досудового розслідування кримінального провадження» - Ольховська М.М., адвокат, аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України;  «Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні України» - Кураткіна Н.В., аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; «Практика застосування юридичної, у т. ч. дисциплінарної відповідальності як спосіб боротьби з корупцією в Україні» - Савченко А.В., аспірант Академії адвокатури України;  «Проблемні аспекти здійснення тимчасового доступу до речей і документів» - Фекийшгазі К.С.,студент магістратури за напрямом підготовки «Правознавство» Академії адвокатури України та інші.
 Архів новин »