Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

20|11|2015

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні».Запрошуємо вчених, викладачів, аспірантів, працівників суду, прокуратури,
органів досудового розслідування, експертних установ та підрозділів, адвокатів
й зацікавлених представників інших юридичних професій взяти участь в роботі
конференції.
Плануються до розгляду й обговорення проблеми в межах наук:
кримінального та кримінального процесуального права, криміналістики, теорії
оперативно-розшукової діяльності, експертології.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Заявку на участь у конференції та тези доповідей в електронному вигляді
просимо надсилати до 1 листопада 2015 року на адресу оргкомітету конференції
konfaau@gmail.com з позначкою в електронному листі теми «конференція».
Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані у електронному
фаховому виданні «Часопис Академії адвокатури України» (ознайомитися з
вказаним виданням можна за посиланням http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/
chasopys).
Проїзд до місця проведення наукового заходу, оплата проживання та
харчування здійснюється за рахунок учасників.
Обов’язкові вимоги до оформлення тез
• тези подаються в електронному варіанті у форматі .rtf або .doc;
• обсяг тез – до 5-х сторінок (формат А4);
• назва доповіді українською та англійською мовами;
• прізвище, ім’я, по батькові автора українською та англійською мовами;
• місце навчання (роботи) автора;
• вчене звання та науковий ступінь автора (за наявності). Для аспірантів
обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові, вчене звання та
науковий ступінь наукового керівника;
• посилання у тексті (за необхідності) на бібліографічні джерела позначаються
у квадратних дужках із вказівкою в них порядкового номера джерела
за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад: [1, 22].
Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту під
назвою «Список літератури» у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006
«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання».
!Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, публікуватися
не будуть, але це не впливає на можливість їх оприлюднення під час
виступу. Тексти виступів не рецензуються і авторам не повертаються.
 Архів новин »