Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

03|05|2015

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освітиПерший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

 

Характерною відмінністю Академії адвокатури України від інших юридичних вузів є закладена при її заснуванні (1995 р.) ідея створення вищого навчального закладу практичного спрямування з метою підготовки висококваліфікованих юристів-практиків для адвокатури, проведення наукових досліджень у цій сфері. Звідси і особливість професійних програм підготовки фахівців на адвокатському відділенні – постійне безпосереднє спілкування з практиками – адвокатами, суддями, юристами; одночасно науковий аспект – участь студентів у наукових дослідженнях, у вітчизняних та міжнародних конференціях, літніх школах, творчих змаганнях, дискусіях тощо.

Невипадково, що вперше саме в Академії адвокатури України була відкрита спеціальність «ПЕРЕКЛАД» (2003 р.) із додатковим спрямуванням на юридичний переклад, оскільки саме у таких фахівцях є особлива потреба. Дві іноземні мови також вивчають студенти, які навчаються за спеціальністю «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО».

Опанування юридичного фаху починається з 1 курсу за додатковою спеціальною програмою практичного навчання з метою формування навичок майбутньої професії. Така Програма реалізується в Академії та постійно оновлюється майже 20 років і свідчить про високий рівень отримуваних знань. Неодноразово проведені моніторинги підтверджують глибоку професійну підготовку випускників, їх успішну юридичну кар’єру.

Це також підтверджується виборами до органів адвокатського самоврядування адвокатів – колишніх студентів Академії, перебуванням наших випускників на держслужбі, успішною їх роботою в міністерствах і відомствах, державних установах, приватних компаніях, громадських організаціях, на посадах суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів; серед них чимало вчених, викладачів вузів, бізнесменів.

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Академія адвокатури уклала договори з зарубіжними університетами та міжнародними освітніми організаціями. Зокрема студенти та аспіранти можуть стажуватися, навчатися в бакалавраті та магістратурі, брати участь у міжнародних конференціях і телемостах, літніх школах, опановувати професію дистанційно, мати подвійний диплом європейського ВНЗ та Академії адвокатури України.

Випускники Академії нерідко продовжують навчання у магістратурах престижних зарубіжних ВНЗ.

Професор Войцех Биньковський (Польша) – декан факультету економіки та управління Університету Лазарського – вельми високо оцінює студентів з України, зокрема і студента Академії адвокатури України: «в этом году у нас есть выпускник-украинец, который был моим ассистентом – Антон Комыза. Он не просто хороший студент, но и победитель всепольского конкурса на лучшего студента-иностранца, который прошел в этом году. Это яркое подтверждение того, что уровень украинских студентов очень высокий, они очень хорошо учатся». (http://ru.osvita.ua/abroad/higher_school/poland/19617/).

Випускник Академії адвокатури України Антон Комиза після успішного закінчення у 2011 році університету у Варшаві, був зарахований на міжнародно-економічну програму з юридичним напрямом університету Pantheon-Sorbonne University Paris 1 (Париж).

АДВОКАТСЬКІ ШКОЛИ

Адвокатські школи (з 1997 р.), де студенти, котрі навчаються за Програмою спеціальної адвокатської підготовки Академії адвокатури України, мають унікальні можливості навчатися у найвідоміших українських адвокатів. Вони слухають їх лекції, відвідують судові засідання за участю свого керівника, разом з ним обговорюють правову позицію, яку відстоює адвокат у конкретній справі, готують проекти судових промов, складають правові документи тощо. Така практична підготовка разом із обов’язковим проходженням суддівських практикумів, забезпечує високий рівень професійних знань, дає можливість студентам направлено готуватись до певної юридичної професії, максимально наближена до індивідуального навчання (невеликі групи – до 5 студентів, котрі прикріплюються до адвокатів та суддів у адвокатських школах та суддівських практикумах).

Студенти поглиблено вивчають українську ділову та правову мову, велику за обсягом іноземну мову (до 900 годин), зокрема юридичну термінологію іноземною мовою, мистецтво переговорів, слухають лекції і безпосередньо спілкуються з носіями мови – американськими, французькими, німецькими, італійськими, ізраїльськими юристами; беруть участь у міжнародних конференціях, стажуваннях за кордоном, разом з адвокатами у адвокатських наукових конференціях, навчальних семінарах, відеоконференціях, опановують сучасні інформаційні технології, що застосовуються не тільки в навчанні , а й у практичній юридичній діяльності, вивчають тонкощі адвокатської і суддівської професій на конкретних «живих» справах в судах; за матеріалами кримінальних і цивільних справ студенти вивчають, зокрема, такі дисципліни як «Представництво і захист громадян в окремих категоріях справ у суді», «Судова промова», «Тактика і методика захисту», «Діловий етикет адвоката», «Психологія комунікації у діяльності адвоката», «Основи медіації».

Майже всі дисципліни зі спеціальної адвокатської підготовки відпрацьовуються на конкретних справах, що перебувають у провадженні адвоката або судді, який викладає в Академії. Слід наголосити, що саме цих студентів залучають місцеві органи влади до надання первинної правової допомоги, вони консультують (сумісно з адвокатами – випускниками Академії) малозабезпечених громадян, які звертаються до Юридичної клініки Академії адвокатури України, їх охоче запрошують на стажування до юридичних фірм, а завдяки хорошим фаховим знанням, юридичної української та іноземної мов роботодавці запрошують їх на роботу.

СУДДІВСЬКІ ПРАКТИКУМИ

Ефективною формою практичного юридичного навчання, яка застосовується лише в Академії адвокатури України на Програмі спеціальної адвокатської підготовки (з 1997 р.) зарекомендували себе Суддівські практикуми, керівниками яких є судді, а практикуми здебільшого відбуваються безпосередньо в суді.

Особливо привабливим є те, що під час практикумів студенти отримують практичні знання зразу ж після прослуханого ними теоретичного курсу, навчаються складати процесуальні документи у конкретних справах під керівництвом суддів, аналізують нагальні питання застосування чинного законодавства, навчаються користуватися спеціальними базами законодавства і судової практики.

Всі студенти на третьому курсі проходять обов’язкову навчальну практику в судах. Вони також опановують професію шляхом моделювання судових процесів у судовій залі, спеціально відтвореній у навчальних цілях в Академії адвокатури України.

НАВЧАЛЬНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

В межах Програми спеціальної адвокатської підготовки Академією створено Навчальну юридичну консультацію, де студенти 3-4 курсів спеціальної адвокатської підготовки та студенти магістратури Академії, звичайно під наглядом досвідчених адвокатів-керівників, роблять все те, що складає повсякденну адвокатську діяльність: консультують громадян, представляють їх інтереси (за довіреністю). навчаються складати процесуальні документи по конкретних справах.

До складу Навчальної юридичної консультації можуть бути включені також студенти 2 курсу спеціальної адвокатської підготовки Академії, які допомагають старшокурсникам у пошуку чинного законодавства, аналізі судової практики. Таким чином, починаючи вже з другого курсу студенти набувають практичний досвід. Вони додатково опановують такі навчальні дисципліни як «Менеджмент адвокатського об’єднання», «Маркетинг та реклама у роботі адвоката», «Техніка використання правових баз», «Діловий етикет адвоката», слухають сертифікатні курси, в тому числі англійською мовою.

На базі Навчальної юридичної консультації також практикуються слухачі Школи адвокатської підготовки та Адвокатських студій Інституту підвищення кваліфікації. Базовим принципом Навчальної юридичної консультації є заохочення студентів до опанування знань шляхом отримання практичного досвіду.

Роботі в Навчальній юридичній консультації передує інтенсивна програма семінарів, практичних занять та рольових ігор. Такі заняття спрямовані на розвиток навичок щодо основних дій адвоката: проведення бесіди, вміння вислухати клієнта, надання консультацій, проведення переговорів, складання документів. Здійснюється взаємне навчання студентів в межах самої консультації, проходить передача досвіду практичної роботи, тактики і методики ведення адвокатом конкретних справ. Вміння розуміти проблеми малозабезпечених верств населення, показувати їм свою небайдужість, бажання допомогти, професіоналізм сприяли відбору місцевими відділами юстиції студентів Навчальної ЮК до роботи у консультативних пунктах з надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим громадянам.

Діяльність Навчальної юридичної консультації пов’язана з роботою Юридичної клініки Академії, наприклад, студентами надаються, під керівництвом викладачів-адвокатів, відповіді на листи громадян, оперативно вивчаються нове законодавство, практика його застосування, особливості володіння новими інформаційними технологіями. Зокрема, в Академії адвокатури для студентів проводяться тренінги із застосування системи відеозв’язку в судочинстві, інших видах професійної діяльності.

Отже, поєднання теоретичних знань та формування практичних навичок у процесі підготовки юристів слугує суттєвому покращенню якості підготовки юридичних кадрів.

ЮВЕНАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Успішною є діяльність Ювенальної навчальної юридичної консультації (ЮНЮК, діє з 2011 р.), яка надає кваліфіковану правову допомогу дітям, неповнолітнім, котрі потерпіли від злочинних посягань, а також сприяє примиренню дітей і батьків (чи вчителів) за допомогою медіаторів – співробітників Центру медіації та Школи медіації Академії адвокатури України. Член Консультативної ради з питань ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України ректор Академії адвокатури України Т.В. Варфоломеєва неодноразово ділилася досвідом роботи Ювенальної навчальної юридичної консультації Академії, де працюють студенти та адвокати, здійснюються спеціальні програми підготовки студентів, адвокатів, викладачів вузів для практичної діяльності щодо захисту дітей у конфлікті з законом.

Студенти проводять бесіди з дітьми у притулках на правову тематику, читають лекції у школах, наголошуючи на важливості правового захисту дітей у конфлікті з законом, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Долучилися до роботи в ЮНЮК медіатори та психологи. В Академії цей напрям підготовки майбутніх юристів вважається пріоритетним, оскільки надає можливість студентам вже з першого року навчання опановувати законодавство про неповнолітніх і застосовувати його на практиці.

Проведений Академією адвокатури Круглий стіл «Ювенальна юстиція в Україні – за і проти», на якому були присутні представники багатьох відомств, котрі займаються цією проблемою, став початком практичного обговорення питань захисту прав дітей.

Для дітей і батьків, широкого кола населення у 2014 р. була проведена відеоконференція «Безпека дитини в умовах війни» за участю М.М. Кулеби (тепер, з 18.12.2014 р. – Уповноважений Президента України з прав дитини Адміністрації Президента України).

ШКОЛА АДВОКАТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Школа адвокатської підготовки Академії адвокатури вперше створена в Україні з метою професійної підготовки до адвокатської діяльності осіб, котрі отримали юридичну освіту і мають намір здобути статус адвоката, набуття ними необхідного практичного досвіду, а також для навчання адвокатській майстерності тих, хто отримав адвокатське свідоцтво і тільки розпочинає адвокатську діяльність.

У Школі впроваджуються дистанційні форми навчання, зокрема, можна ознайомитися з лекціями з цивільного права, кримінального процесу, з адвокатської етики тощо. Курс відеолекцій від авторів першого в Україні Науково-практичного коментарю до нового Кримінального процесуального кодексу постійно розташований на інтернет-порталі http://kpku.info. Авторська ідея та створення і підтримка сайту належить зав. кафедри прав людини, міжнародного та європейського права, директору НДІ прав людини та проблем адвокатури, професору С.В.Гончаренку.

Слухачам Школи надається можливість просмотру всіх відеоконференцій Академії, брати участь у конференціях, в тому числі заочних, частину дисциплін навчального курсу вільно обирати та опановувати дистанційно.

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА

У другу і четверту суботу кожного місяця, як і багато років поспіль, для тих, хто потребує безоплатної первинної правової допомоги, відкрита Юридична клініка Академії адвокатури України. Особливості її полягають у тому, що поряд із студентами, котрі надають правові консультації громадянам, завжди присутні адвокати: викладачі Академії, члени адвокатських об’єднань, серед них переважно випускники Академії адвокатури, котрі свого часу також набували практичні професійні навички у Юрклініці Академії адвокатури України. Створена спочатку на базі навчальної юридичної консультації відділення спеціальної адвокатської підготовки (1997), вона згодом стала структурним підрозділом Академії адвокатури України і більш як півтора десятиліття надає правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, одночасно виконуючи ще одну, не менш важливу, функцію – практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності. Їх наставники – адвокати проводять з членами Юрклініки не тільки теоретичну підготовку щодо нового законодавства та його застосування, існуючої судової практики, а й на конкретних прикладах, що виникають при наданні правової допомоги, навчають вибору правильного рішення, умінню його обґрунтувати та роз’яснити людині, котра звернулася до ЮК. Успіхи не забарилися: до студентів потроху почали звертатися громадяни щодо представництва їх інтересів за довіреністю і вже зараз можна навести позитивні приклади такої діяльності.

Юридична клініка розширює межі своєї діяльності: нещодавно була презентована спеціальна програма – надання безоплатної первинної правової допомоги учасникам АТО та їх сім’ям. Поступово розширюється коло студентів, які виявляють бажання долучитися до цієї практичної діяльності, причому зразу, з першого курсу. Керівники Юридичної клініки не заперечують – адже чим раніше студенти опановуватимуть практичні навички, тим якіснішими спеціалістами вони сформуються в стінах Академії.

Слід особливо підкреслити значний внесок у практичну підготовку студентів Юрклініки її керівників – адвокатів Пархоменка Д.В. і Федоренка Д.В.; юриста Сала Ю.І. та адвоката Войніканіс-Мирського Я.С., психолога і адвоката, старшого викладача Академії Дяченко Н.Б. Всі вони – випускники Академії. Юридична клініка Академії адвокатури України отримала Подяку за участь у виставці-форумі «Правники – Суспільству» під час Всеукраїнського тижня права 2013 року. А у 2014 Юрклініку перевіряло Міністерство юстиції України і відзначило високий рівень її діяльності. Члени Юридичної клініки надавали правову допомогу на Виставці-форумі «Правники – суспільству», їй була вручена Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, за підтримки ОБСЄ та USAID, подяка за підтримку та сприяння реалізації молодіжних ініціатив у галузі права та підтримку Всеукраїнського тижня права – 2014 і виставки «Правники – Суспільству».

У цьому ж році Юридична клініка Академії адвокатури України здобула 1 місце і отримала диплом Конкурсу юридичних клінік «Правознавець», проведеному Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Головному управлінні юстиції у м. Києві.

Юридична клініка Академії адвокатури України – член Асоціації юридичних клінік України. У З’їзді юридичних клінік вищих навчальних закладів України, який відбувся 14 червня 2014 р. у «Конгрегаційній» залі Національного університету «Києво-Могилянська академія», взяла участь як делегат, представник Юридичної клініки Академії старший викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, психолог, адвокат Наталія Дяченко. Враховуючи досвід Юрклініки Академії, вона внесла низку пропозицій з удосконалення організації роботи юридичних клінік та умов надання ними правової допомоги, взяла участь у обговоренні проекту Стандартів діяльності юридичних клінік.

Представник Юрлініки взяв участь у науково-практичному семінарі «Активізація ролі юридичних клінік в складних умовах сьогодення», який відбувся 20-21 листопада 2014 р. на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія» за участю представників Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міністерства оборони України, членів Асоціації юридичних клінік України та практикуючих юристів об’єднання «Юридична сотня».

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

В Академії адвокатури створено Центр розвитку професійних компетенцій (2011 р.), до складу якого входять декілька структурних підрозділів, зокрема, Центр правничих тренінгів, майстер-класів і стажування, чим забезпечується координація і ефективність їх роботи. ЦРПК протягом декількох років забезпечує проведення рольових ігор, тренінгів, майстер-класів, веб-семінарів та відеоконференцій, а також лекцій у школах м. Києва та областей, які читають студенти, котрі є членами зазначених структурних підрозділів Академії адвокатури України.

Корисними є програми з моделювання юридичної та перекладацької діяльності.

МАЛА ПРАВОВА АКАДЕМІЯ НАУК

Академія адвокатури України заснувала Малу правову академію наук з метою сприяння реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти та її реального розвитку; стимулювання школярів до отримання поглиблених знань з права, виховання у них поваги до закону; залучення їх до наукової роботи в цій галузі, участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, тренінгах, літніх правових школах; профорієнтаційної роботи серед молоді; виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді; формування професійних компетенцій; розвитку студентської науково-дослідної роботи; просвітницької діяльності.

Для широкого доступу до програм Малої правової академії наук застосовується, зокрема відеоконференцзв’язок.

Навіть, якщо школярі не збираються стати юристами, перебування у статусі члена Малої правової академії наук підготує їх до сприйняття людських цінностей, поваги до прав і свобод людини і громадянина, ознайомлення з механізмами їх захисту, розуміння і дотримання принципу верховенства права.

Особливо цікавою є участь у наукових конференціях, пленарних засіданнях членів Малої правової Академії наук, творчі зустрічі з членами інших малих академій.

Для студентської молоді в Академії діють спеціальні програми, існує журнал «Молодіжний науковий альманах», публікації у якому згодом можуть бути зараховані як наукові статті при вступі до магістратури.

Члени Малої правової Академії наук мають право на першочергове зарахування до Академії адвокатури України. Усі заходи МПАН – безкоштовні.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Відкриття Центру правової освіти для літніх людей відбулося в Академії адвокатури України 10 грудня 2014 р., у День прав людини. А першим його заходом 18 грудня, у переддень Дня адвокатури, стала зустріч з відомим професором, доктором юридичних наук, Заслуженим юристом України, авторкою проекту Сімейного кодексу України Зориславою Василівною Ромовською на тему «Як бути щасливим. Поради юриста».

Як перший лектор Центру, пані Ромовська торкнулася природних прав і потреб літніх людей, які загалом співпадають з такими самими правами і потребами людей всіх вікових категорій та соціальних статусів, говорила про право не лише як про закон, а і як про звичаї, традиції, мораль. Зорислава Василівна підкреслила, що літні люди не лише потребують додаткової турботи і захисту, а й мають потребу у самореалізації, відчутті своєї корисності, збереженні гідності. Літа, що вже є «за спиною», наповнюють старше покоління досвідом, життєвою мудрістю, які вони дуже б хотіли передати нащадкам, про важливість любові у стосунках в сім`ї, адже тільки вона може зробити людину щасливою.

За допомогою придбаного Академією спеціального обладнання та у співпраці з фірмою «ДЕКОМ» зустріч транслювалася наживо у мережі Інтернет. Такий формат роботи Центру дозволить надавати інформацію одночасно великій кількості глядачів і є особливо зручним для людей, які не мають можливості отримувати правові знання безпосередньо в Академії у зв’язку зі своїм станом здоров’я або з інших причин, не вимагає витрачання часу і фінансових ресурсів на дорогу. Глядачі також мають можливість задавати запитання щодо теми зустрічі до і під час ефіру, пропонувати питання, що їх турбують, для розгляду на наступних заходах Центру.

Відеозапис трансляції зустрічі з З.В. Ромовською був доступний для перегляду зі стаціонарного, портативного, планшетного комп’ютера або смартфона без плати та реєстрації протягом кількох тижнів після закінчення прямого ефіру за посиланням: http://www.dekom.com.ua/c/aau181214.

ШКОЛА І ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ

У Школі медіації Академії адвокатури України проводяться тренінги, семінари, круглі столи з медіації.. Учасники тренінгів отримують сертифікат за результатами оцінки набутих ними навичок медіатора.

Використовуються сучасні технології, зокрема, Академією проведено Круглий стіл у режимі відеоконференції з питань законодавчого регулювання медіації. Учасниками були медіатори з Академії адвокатури України та інших фірм, в тому числі з Хабаровська, Узбекистану, Німеччини.

Вчена рада Академії затвердила навчальну програму сертифікатного курсу «Медіація як спосіб позасудового врегулювання конфліктів», який викладається на Програмі спеціальної адвокатської підготовки.

Студенти Академії можуть також набути нову професію медіатора, відвідуючи навчальні семінари і тренінги різних базових рівнів і підтвердивши належний рівень опанування знань, отримати відповідний сертифікат.

Відомі українські та зарубіжні медіатори читають лекції та проводять тренінги у Центрі медіації.

У Центрі медіації Академії адвокатури України можна скористатися допомогою висококваліфікованих медіаторів, котрі пройшли спеціальний курс навчання, отримали відповідну підготовку медіаторів і мають європейські та українські сертифікати, які засвідчують їх право здійснювати медіацію.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ВИСОТ

Наукова бібліотека Академії адвокатури України приєдналася до інноваційного Проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України» (ELibUkr), що дає студентам та викладачам можливість вільного доступу до світових інформаційних ресурсів, необхідних для навчальної та науково-дослідної роботи.

У Науковій бібліотеці Академії адвокатури України використовується провідний бібліотечний досвід, створена електронна база даних ведення довідково-бібліографічного апарату з використання новітніх інноваційних технологій з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду. Публічний Каталог Інтернет-доступу (Web OPAC) доступний за адресою http://e-lib.aau.edu.ua.

У «публічному доступі» в бібліотеці комп’ютери для студентів, наявний канал високошвидкісного підключення до Інтернет. В Академії безкоштовний Wi-Fi доступ до Мережі розміщено у холах, коридорах, залах, спеціалізованих лабораторіях, класах, студіях, а також у студентських кав’ярнях.

Діє система Check Point, безпека книги у вільному доступі.

У комп’ютерах в Науковій бібліотеці та Лабораторії науково-технічних засобів Академії адвокатури України розміщено відеолекції провідних вчених та викладачів Академії, зокрема, проф. З. Ромовської, проф. В. Колесника, лекції про права дитини, про міжнародне законодавство, про застосування КПК, круглі столи тощо.

Дискурс як актуальна професійна розмова

15 грудня 2014 р. у Науковій бібліотеці Академії відбувся відкритий дискурс: розвиток національної адвокатури як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина у контексті європейських стандартів. Відверта розмова проходила між аспірантами та проректором зі спеціальної адвокатської підготовки, професором кафедри, адвокатом, членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури А.М. Бірюковою, директором наукової бібліотеки Т.І. Головіною, іншими учасниками дискурсу. Був проаналізований сучасний стан вітчизняної адвокатури, її реальний вплив на дотримання прав і законних інтересів громадян, відповідно до Конституції України. Доводи, висловлені в ході обговорення проблеми, про внесення змін до Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність» позитивно сприйняті науковцями і практиками. Магістранти та аспіранти висловили побажання і надалі набувати знання у професійному середовищі та у такому форматі.

ПРОГРАМА «ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ»

Академія адвокатури України проводить свої заходи із застосуванням відеоконференцзв’язку за сприяння компанії «ДЕКОМ УКРАЇНА», яка нещодавно розробила і впровадила рішення відеоконференцзв’язку для НТУ КПI. Сьогодні відеоконференція поступово входить у наше життя, як повноправний та зручний інструмент комунікації, формується культура користування професійним відеозв’язком. Академія адвокатури України у 2014 році виступила з ініціативою створення загальноукраїнської мережі обміну навчальним контентом на базі систем відеоконференцзв’язку.

В основі технології відеоконференцзв’язку лежать ідеї відкритого спілкування і обміну інформацією, незважаючи на відстані, подолання просторових бар’єрів для спільної роботи, отже ця технологія цілком може послужити потужним інструментом для досягнення зазначеної мети.

Концепція проекту «Відкрита лекція» розроблялася в Академії протягом деякого часу за ідеєю і виконання проф. С.В.Гончаренка. Її суть полягає в тому, щоби надати можливість студентам різних напрямів і спеціальностей почути лекції відомих українських вчених – професорів провідних ВНЗ нашої держави та університетів інших країн Інтеграція знань, здобуття суміжних компетенцій, розширення освітніх горизонтів – все це створює міцне підґрунтя для якісно нової, сучасної, інноваційної освіти. Запропонована Академією міжвузівська мережа відеоконференцзв’язку для вільного обміну лекціями, вже реалізується Академією адвокатури України. З цією Програмою надалі об’єднуватиметься існуюча багато років Академії Програма «АКАДЕМІЧНІ ЛЕКЦІЇ ВІДОМИХ ЮРИСТІВ – НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ».

За невеликий відрізок часу в СТУДІЇ НАВЧАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ АКАДЕМІЇ (керівник проф. С.Гончаренко) відзнято більше 10 фільмів відомих професорів Академії адвокатури України, які виставлені для вільного користування на офіційному сайті Академії, на YouTube-каналі Академії адвокатури «AkademiaLive», а також на молодіжному сайті Skills Academy.

ПРАВОВИЙ ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ МОЛОДІ

Студенти Академії проявили важливу ініціативу у проведенні правового виховання школярів, виступаючи з лекціями перед учнями середніх шкіл м. Києва.

В Академії організовані та діють студентські лекторські групи, члени яких проводять заняття з правових питань зі старшокласниками шкіл міста. Тематику лекцій визначено відповідно до віку аудиторії. Найбільшу зацікавленість школярів викликають лекції про права і обов’язки неповнолітніх, про кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх. Студенти-лектори досить детально роз’яснюють чинне законодавство щодо використання наркотиків. Навчаючи інших, майбутні адвокати й самі впевненіше себе почувають, звикають до вибагливої й зацікавленої аудиторії.

Правового лекторію для школярів, де вони можуть прослухати курс лекцій про права дитини і їх захист, реалізацію конституційних прав, про права батьків і дітей та їх обов’язки, про кримінальну відповідальність неповнолітніх, отримати відповіді висококваліфікованих юристів на запитання. Можна скористатися й інтернетом для отримання безоплатних юридичних консультацій.

Незабаром відкриється молодіжний клуб «Професія – юрист», де школярі зможуть отримати більше інформації про цю професію від самих юристів – адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, вчених, дипломатів та інших представників правничої професії, а також познайомитися з випускниками Академії – депутатами, працівниками міністерств і відомств, з тими, хто навчається за магістерськими програмами за кордоном, є успішними бізнесменами, керівниками юридичних фірм.

Академія відновила Програму «Студенти – школярам про право», яку протягом декількох років виконували студенти старших курсів, магістри та аспіранти, читаючи лекції, проводячи бесіди, правові ігри безпосередньо у школах, технікумах, професійно-технічних училищах.

Відкрито ювенальну юридичну консультацію, де надаватимуться правові консультації й інша інформаційна допомога дітям, їх батькам та особам, які виконують обов’язки щодо виховання дітей; проведення процедури медіації, а також навчання у Школі медіації Академії адвокатури України з метою отримання молоддю навичок порозуміння;

впроваджено навчальні програми в Інституті підвищення кваліфікації Академії адвокатури України для адвокатів і викладачів права з питань здійснення правосуддя щодо неповнолітніх та захисту їх прав;

застосовуються різні форми інформування населення про основні засади кримінальної юстиції щодо неповнолітніх (характер заходів, спрямованих на профілактику дитячої злочинності, програми відновного правосуддя);

підготовлено до друку методичні рекомендації для адвокатів і студентів з питань захисту неповнолітніх.

БЛАГОДІЙНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ

Академія адвокатури України допомагає вивчати право неповнолітнім, які відбувають покарання у виховних колоніях. 11 червня 2014 року в рамках Благодійної Програми Академії адвокатури України для неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних колоніях України, Академія направила до бібліотеки Кременчуцької виховної колонії УДПтС України в Полтавській області кодекси й іншу юридичну літературу.

За підтримки Державної пенітенціарної служби України Програма стартувала з відвідин вихованців Дубенської виховної колонії управління ДПтС України в Рівненській області і має успішне продовження в Мелітопольській та Кременчуцькій виховних колоніях для дітей, які перебувають у конфлікті із законом.Архів новин »