Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

24|04|2015

В Академії відбулась науково-практична конференція «Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних відносин в Україні»Тема конференції вкрай актуальна, а питання, які обговорювали провідні науковці та досвідчені практики, потребують якомога швидшого законодавчого вирішення. У вітальному слові академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В.Г.Гончаренко наголосив на визначній ролі правової науки і практики у регулюванні суспільних відносин в Україні. Проблемам правового регулювання проведення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції присвятила свою доповідь О.В.Капліна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З доповіддю «Політика судової влади та судова політика: теоретико-правові проблеми співвідношення» виступив С.В.Прилуцький, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З.В.Ромовська, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України виступила з критичним аналізом діяльності Конституційного Суду України. Проблемні питання здійснення судового контролю під час досудового розслідування висвітлила О.Г.Шило, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. К.В.Легких, кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, окреслив процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві. Питанню предмета кримінального права приділив увагу Є.Л.Стрельцов, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. Доповідь Є.В.Фесенка, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України була присвячена системному підходу як методу моделювання конструктивних ознак кримінально-правових інститутів. Про актуальні проблеми кримінального процесу і практичні аспекти застосування окремих норм КПК містилися у доповідях М.Є.Шумила, доктора юридичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка і О.Г.Яновської, адвоката, доктора юридичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про принцип змагальності і незалежності судових експертів доповідала Н.І.Клименко, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чималий інтерес викликала доповідь «Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні», яку виголосила О.С.Захарова, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І.І.Котюк, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка розвинув філософську тему збереження честі людини навіть після її смерті. В.І.Бояров, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України у доповіді зупинився на актуальних наразі питаннях криміналістичної класифікації кримінально-караних проявів екстремізму. Концептуальним основам розвитку криміналістики присвятив доповідь П.Д.Біленчук, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Теоретичні аспекти і практика закінчення досудового розслідування, викладені Г.І.Сисоєнком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, мають важливе значення для удосконалення чинного законодавства. О.З.Хотинська-Нор, кандидат юридичних наук, доцент висвітлила вкрай важливі питання щодо забезпечення виконання судових рішень. Л.Г.Фалалєєва, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України у своїй доповіді зупинилась на актуальних питаннях діяльності Європейського Союзу. Є.Д.Стрельцова, кандидат юридичних наук, доцент Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова розкрила важливі питання уніфікації як закономірної тенденції розвитку міжнародного приватного права. Жвавий інтерес викликала доповідь «Конфлікт у кримінальному праві: пошук нової парадигми» Г.О.Усатого, кандидата юридичних наук, доцента, старшого наукового співробітника, доцента кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. О.Б.Костенко, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвятив доповідь проблемі евристичної нормотворчості. Всі доповіді будуть опубліковані в наступному числі «Вісника Академії адвокатури України».Архів новин »