Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

19|04|2015

«Наукова думка молодих юристів». Заочна Інтернет конференція: «Сучасні проблеми української адвокатури та шляхи їх вирішення».Продовжується Програма Академії адвокатури України «Наукова думка молодих юристів», розпочата у 2013 році. В межах цієї програми до традиційних форм – наукових конференцій додаються заочні та відеоконференції, професійні дискусії, правничі школи. Одним із напрямів цієї Програми є публікація результатів наукових досліджень молодих юристів (в тому числі студентів). Складовою її частиною є створення відповідного Інтернет-порталу, а також спеціальних розділів для публікацій молодих юристів і науковців, студентів у журналах: Вісник Академії адвокатури України, Часопис Академії адвокатури України (електронне наукове фахове видання), «Адвокат», «Молодіжний науковий альманах».

Протягом чотирьох тижнів, з 23 березня до 20 квітня 2015 р., надсилайте доповіді  на Заочну Інтернет  конференцію, обсягом не більше 7 сторінок, які будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Текст доповіді має бути набраний 14 шрифтом, 1,5 інтервал, Times New Roman, поля 20 мм, українська мова. Обов’язково вказати ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи або навчання. Доповіді направляються на електронну пошту Академії адвокатури України:

Телефони для довідок: (044); 246-57-88; 246-57-87.   ipk.aau@ukr.netАрхів новин »