Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

06|02|2015

Філософські та українознавчі дисципліни збереженоСеред студентів Академії адвокатури України спостерігаємо непроминальне зацікавлення предметами гуманітарного циклу. І це природно, вочевидь, для майбутніх фахівців, які хочуть через гуманітарні дисципліни опановувати  український і світовий досвід, пізнавати мислення попередників і сучасників, взагалі вчитися мислити морально-етичними категоріями, вчитися пізнавати й розуміти красу навколишнього світу, красу, створену людиною в різні періоди людської екзистенції. А як досягти такого осмислення без філософії, що дає розуміння загальних законів розвитку суспільства, природи, людини, чи естетики, історії української та зарубіжної культури, логіки, релігієзнавства, соціології? Це предмети, які несуть у собі потужний виховний фактор. Як відомо, виховання завжди відставало від суто просвітянської роботи. Навіть батьки в сім’ях намагаються насамперед дати дітям побільше інформації, а ділянка виховання людини в людині чомусь залишається на маргінесах. А це ж так важливо! Хіба світові потрібні інтелектуали без душі, монстри, для яких образити, вбити людину не становить ніякого зла (вбити словом, зрадою, фізично – у хуліганській сутичці чи на війні). Вважаю, що людинознавчі дисципліни обов’язково мають бути в вишах. У цьому переконує мій двадцятирічний досвід роботи зі студентами і досвід нашої кафедри – української філології та суспільних наук Академії адвокатури. Більше того, студенти не хочуть обмежуватися тільки лекційними та семінарськими заняттями наших предметів. Наприклад, майбутні правознавці із великим зацікавленням беруть участь у наукових студентських конференціях культурологічного спрямування (Шевченківські читання, Сковородинівські читання, літературно-мистецька студія, наукові студентські круглі столи з релігієзнавства, логіки), беруть участь у театральних постановках за художніми творами українських і зарубіжних письменників. Ці заходи відбуваються в Академії адвокатури, в інших закладах. І студентам це дуже цікаво!

Тому я з радістю зустріла рішення Міністерства освіти і науки України про збереження в вищих навчальних закладах філософсько-українознавчих та інших гуманітарних дисциплін. Як стало відомо із сайту МОН, нещодавно в Кабінеті Міністрів України відбулася нарада, і її учасники «погодились, що філософські, історичні та інші українознавчі дисципліни у вищій освіті необхідно зберегти, а кількість годин на їхнє викладання збільшити. Усі правові колізії, що виникли у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту», будуть вирішенні шляхом опрацювання та оприлюднення наказу Міністерства освіти і науки, який вміщуватиме всі необхідні рекомендації автономним університетам щодо збереження викладання історії, філософії, історії української культури».

Сьогодні відомо, що серед громадськості, справді, було занепокоєння стосовно викладання/невикладання гуманітарних дисциплін під час запровадження автономії вищих навчальних закладів, коли вони самі будуть вирішувати, які предмети є обов’язкові. Занепокоєння викликало те, що можуть бути зняті з програми такі дисципліни, як, наприклад, українська мова за професійним спрямуванням. Сприймаю зацікавлення студентами даним предметом як таким, що наближає їх до фаху, сприймається як фаховий, оскільки спрямований на цілеспрямоване поглиблення базових знань у напрямі їхньої професії.    

За словами Міністра освіти і науки Сергія Квіта, Міністерство надасть вищим навчальним закладам рекомендації про те, як організувати навчальний процес, вибірковість предметів, адже саме 25% дисциплін обиратимуться студентами, і вони самі формуватимуть траекторію свого навчання. Міністр підкреслив необхідність робити цікаві інтегровані курси з філософсько-українознавчих дисциплін, щоб запроваджувати принцип конкурентоздатності між викладачами кафедр, внаслідок якої зростатиме якість навчання».

Отже, перспектива вимальовується хороша. Тож будемо працювати. Бо маємо на кафедрі цікаві ідеї стосовно нових курсів з різних предметів, виходячи із принципів необхідності загальнолюдських знань для студентів і їхніх зацікавлень.

Тетяна Конончук, професор, завідувач кафедри української філології та суспільних наук Академії адвокатури УкраїниАрхів новин »