Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

30|01|2015

Ректор Академії взяла участь у круглому столі, проведеному Інститутом законодавства Верховної Ради УкраїниКруглий стіл «Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах Європейської інтеграції, який відбувся 28 січня 2015 р. в Інституті законодавства, зібрав відомих вчених із провідних наукових установ та вищих навчальних закладів, народних депутатів України, представників  органів державної влади. Відкрив Круглий стіл  директор Інституту законодавства  член-кореспондент НАН України  О.Л.Копиленко, який наголосив на важливому значенні  цього заходу, формат якого передбачає залучення представників провідних наукових установ до розробки проекту Перспективного плану законодавчих робіт Верховної Ради України на 2015-2017 роки. Про  пріоритетні напрями законотворчої діяльності говорив у своєму виступі А.Ю.Геращенко, народний депутат України, Секретар Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Формуванню Перспективного плану законодавчої роботи ВРУ присвятив свій виступ  Ю.В. Ясенчук, заступник  Керівника  Апарату ВРУ. Нагальними проблемами, котрі зараз гостро обговорюються у суспільстві, є реформування прокуратури та адвокатури, проведення судової реформи. На перспективах законодавчого вирішення зазначених питань і організаційного втілення реформ зупинився у своєму виступі  К.Ю.Красовський – Керівник Головного департаменту правової політики Адміністрації Президента України. Директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік НАН України, доктор юридичних наук, професор Ю.С.Шемшученко наголосив на важливості прискорення прийняття нової Конституції, а зараз треба розробляти і оновлювати законопроекти.  Про питання поліпшення якості законопроектної роботи йшлося у виступі Головного вченого секретаря Національної академії правових наук України, академіка НАПрНУ, доктора юридичних наук, професора С.М.Прилипка. Багато актуальних наразі проблем щодо законотворчості, підвищення якості проектів законів висвітлив Голова правління Центру політико-правових реформ І.Б.Коліушко. Сучасному стану і перспективам планування законотворчої діяльності присвятив доповідь член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор А.М.Колодій,  начальник кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ.

Ректор Академії адвокатури України  член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук Варфоломеєва Т.В. підкреслила нагальну потребу підвищення якості законопроектів, на її думку, треба до законотворчої роботи ширше залучати  провідних вчених-юристів, зокрема з Національної академії правових наук, доцільно запровадити, наприклад, в Інституті законодавства, спеціальну програму для підвищення правових знань народних депутатів, котрі не мають юридичної освіти. Занепокоєність прозвучала з приводу сучасного стану адвокатури в Україні, нехтування у самій адвокатурі демократичних принципів професії, спроб подальшого «латання» закону під певних осіб.

Це обумовлює невідкладність розробки та прийняття єдиного (об’єднаного) законопроекту про адвокатуру. Доповідь  доктора юридичних наук, професора кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені  Тараса Шевченка Н.А. Мяловицької про підготовку законопроекту як важливої стадії законотворчого процесу надихнула присутніх на викладання відповідного курсу у вишах. Проректор Національної академії прокуратури України член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор Р.О.Стефанчук висловив слушні пропозиції з питань, що стали предметом круглого столу. Завідувач відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор Н.Р.Нижник виступила з цікавою доповіддю про роль юридичної науки у законодавчій діяльності Верховної Ради України. Матеріали  круглого столу будуть опубліковані.

 

 Архів новин »