Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

26|12|2014

У Вченій раді Академії розглянуті важливі професійні питання року, що минає, і обговорені плани на майбутнє25 грудня 2014 р. о 12.00 відбулося останнє у цьому семестрі розширене засідання Вченої ради Академії адвокатури України. Обговорено проекти «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років» та «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року». Висловлені критичні зауваження, слушні пропозиції членами Вченої ради, зокрема академіком Національної Академії правових наук України, д.ю.н., професором Гончаренко В.Г.

 Ректор Академії Варфоломеєва Т.В. підвела підсумки наукової роботи в Академії адвокатури у 2015 р. Вона підкреслила важливі здобутки в цьому напрямі, зокрема видання монографій, підручників, навчально-методичних посібників, серії посібників (9 випусків) для адвокатів, студентів, аспірантів з актуальних проблем застосування чинного кримінального процесуаьного законодавства (кафедра кримінального процесу та криміналістики), які безкоштовно направлялися в бібліотеки, до юридичних ВНЗ, наукових установ, практикуючим адвокатам, роздавалися на студентських наукових конференціях, членам Малої правової Академії наук. Особливо підкреслено, що успішно закінчується трирічна робота над загальноакадемічним комплексним науковим проектом «Загальнотеоретичні, матеріально-правові та процесуальні проблеми захисту конституційних прав людини в сфері медицини, фармацевтики та біоетики в Україні», підготовлена до друку  книга. Значна робота проведена з модернізації згідно з міжнародними вимогами «Вісника Академії адвокатури України» і електронного фахового видання «Часопис Академії адвокатури України», котрі у цьому році знов включені до Переліку наукових фахових видань України. З’явився новий журнал Академії – «Науковий молодіжний альманах».

В межах програми «Академічні лекції відомих юристів – науковців і практиків» проводилися майстер-класи, а також відеолекції, зокрема Судді Європейського Суду з прав людини Ганни Юдківської, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В.Лутковської та інших відомих юристів.

Особливу увагу ректор приділила унікальній науковій програмі, яка проходить в Академії з 2013 р. «Права людини в творчості Тараса Шевченка», і включає не тільки наукові дослідження, зокрема з Національним музеєм Тараса Шевченка, а й конференції, в тому числі міжнародні, студентські читання, студентська шевченкіана та безліч творчих і наукових зустрічей.

Позитивно оцінено науковою громадою створення Інформаційно-просвітницького проекту Академії адвокатури України «Гарячі точки» сучасного міжнародного права. Фахово і об’єктивно про найгостріші виклики сьогодення.

Йшлося й про нові  можливості використання у науці системи відеоз’вязку, котру активно впроваджує Академія з 2013 р. Це лекції провідних вчених Академії, вебінари, круглі столи, тренінги тощо.

Підкреслено вагомий внесок в юридичну науку досліджень Науково-дослідного інституту прав людини та проблем адвокатури і Науково-дослідного інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики, практичного впровадження їх наукових доробок, участі у законотворчій діяльності, а також у заходах з підвищення кваліфікації юристів та медиків. Активному розвитку наукової діяльності в Академії адвокатури сприяє Наукова бібліотека Академії, зокрема нові перспективи у науковців і студентів з’явилися в результаті приєдналася до інноваційного Проекту "Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України"( ELibUkr ), що дає студентам та викладачам можливість вільного доступу до світових інформаційних ресурсів, необхідних для навчальної та науково-дослідної роботи. Ректор також побажала успіхів спеціалізованій вченій раді з захисту кандидатських дисертацій; дала високу оцінку стану вузівської науки в Академії, разом з тим, наголосила  на  існуванні певних недоліків, що мають місце; назвала нові пріоритетні наукові напрями, котрі доцільно розвивати науковцям і аспірантам Академії.

Ректор привітала колектив Академії з наступаючим Новим роком, побажала миру, злагоди, любові і процвітання. Вона повідомила рішення Ради Академії про преміювання всіх членів колективу та вручила новорічні подарунки дітям співробітників.

Члени вченої Ради поздоровили з ювілеєм відомого юриста та адвоката, талановитого педагога, кандидата юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України Віктора Івановича Боярова, вручили йому квіти від колективу.Архів новин »