Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

01|11|2014

Директор ІПК Академії Катерина Наровська взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференціїПитання розвитку медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів обговорювали спеціалісти у цій галузі на проведеній 31 жовтня Навчально-науковим центром медичного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Міністерства охорони здоров’я України Всеукраїнській науково-практичній конференції. Керівник цього Центру – директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, доцент Гревцова Р.Ю. підкреслила особливу актуальність  теми, що розглядається, у сучасний період.

У доповідях неодноразово підкреслювався саме цей аспект, вкрай важливий у період реформування  законодавства про охорону здоров’я в Україні. Зокрема, науковий співробітник НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, член Правління ГО «Національна асоціація медіаторів України» К.Наровська, виступаючи на  пленарному засіданні з доповіддю «Медіація у сфері охорони здоров’я», наголосила, що ідея запровадження в Україні медичної медіації була проголошена д.ю.н. Т.В.Варфоломеєвою ще 19 листопада 2010 року на проведеному Академією адвокатури України разом із Спілкою адвокатів України Круглому столі «Введення у медіацію. Роль адвоката в медіації», який відбувся за сприяння програми Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України». В ході дискусії зверталася увага на доцільність опанування адвокатами медіації, прискорення її законодавчого врегулювання в Україні. Ця ідея знайшла відгук у адвокатів, що підтверджує відкриття 3 січня 2011 року при Центрі медичного права в Києві Центру медіації в сфері медицини й оздоровлення. Згодом став на шлях впровадження в Україні медичної медіації Український Центр Медіації (УЦМ) при Києво-Могилянській Бізнес Школі, долучилися інші медіатори.

Сьогодні впровадження в Україні медіації, у тому числі у сфері охорони здоров’я, набирає актуальності у зв’язку з підписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Дотримання Україною євроінтеграційного курсу неможливе без вивчення і впровадження кращого європейського досвіду, осмислення і прийняття демократичних європейський цінностей, у тому числі поглядів на конфлікт та підходи до його вирішення. Актуальним це твердження є і для сфери охорони здоров’я. Взаємини у цій сфері є одним з найважливіших показників ступеня розвитку громадянського суспільства, правової держави. Європейський Союз, світове співтовариство розглядають застосування медіації як важливу частину заходів, покликаних забезпечити людині вільний доступ до правосуддя.

Чинне законодавство України вже містить норми, що дозволяють застосовувати медіацію.Але до цього часу професія «медіатор» відсутня у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій ДК 003:2010», такий вид діяльності не включено до Класифікації видів економічної діяльності – 2010, що ускладнює роботу медіаторів та державних службовців, перешкоджає розвитку інституту медіації в Україні.Щоби не втрачати можливості, які надає медіація для розвитку нашого суспільства і держави, необхідно, на думку К. Наровської, якнайшвидше систематизувати та удосконалити нормативні документи щодо впровадження медіації, базуючись на імплементації відповідних європейських норм, світовому досвіді застосування медіації, адаптуючи їх до  потреб українського суспільства і правової системи. Учасники конференції обговорили багато інших актуальних проблем, пов’язаних із реформуванням системи охорони здоров’я в Україні у контексті євроінтеграції.Архів новин »