Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

20|10|2014

У VIII Конгресі Української асоціації європейських студій взяв участь Олександр Давиденко16 жовтня 2014 р. у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” відбувся. Основною темою дискусій стали сучасні виклики викладання і дослідження європейських студій. Учасником заходу був старший викладач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академіії адвокатури України Олександр Ігорович Давиденко.

Володимир Стрельцов (професор кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління) поділився враженнями від участі у конференцій Жана Моне/ECSA “Майбутнє європейських студій”, що проходила 1-2 жовтня 2014 р. у м. Брюссель (Бельгія). Дискусія на конференції розгорталася довкола чотирьох ключових проблем: переосмислення європейських студій, зокрема шляхом впровадження дистанційних курсів; посилення ролі академічного середовища у виробленні політики, зростання ролі “мозкових центрів”; перетворення європейських студій на інструмент для кращого урядування; визначення ролі європейських студій у світі. Майбутнє європейських студій вбачається у розширенні їх предметної сфери, зростанню міждисциплінарності, а також зміцненні зв’язку між європейськими студіями і політикою.

Цікавою була доповідь депутата Європейського Парламенту у відставці Маргарити Старкевічіуте, яка поділилася досвідом входження Литви до європейського освіту простору на тлі набуття нею членства в ЄС. Вона звернула особливу увагу на необхідність запровадження багаторівневої системи контролю якості освіти в Україні, наближення змісту навчальних дисциплін до реальних проблем та загроз сьогодення, переорієнтації системи вищої освіти на вимоги ринку праці, а також підвищення ролі практичного навчання.  

Декан факультету правничих наук НаУКМА Андрій Мелешевич як член робочої групи з підготовки тексту нового Закону України “Про вищу освіту” прокоментував його основні новели та висвітлив механізми реалізації його положень, що сприятимуть втіленню перспектив міждисциплінарного викладання і дослідження, зокрема у сфері європейських студій.

Після доповідей відбулася продуктивна дискусія щодо перспектив впровадження міждисциплінарних курсів у навчальні програми ВНЗ. Європейські студії мають стати флагманом у реалізації міждисциплінарних підходів, оскільки предмет їх дослідження за своєю природою вимагає застосування різноманітних методів дослідження та знань зі сфери права, політології, економіки, соціології та інших галузей. Міждисциплінарний підхід вимагає опанування нової методології та готовності викладачів до постійного збагачення своїх знань із суміжних спеціальностей та дисциплін.Архів новин »