Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

28|04|2014

Вчена Рада Академії адвокатури обговорила питання удосконалення законодавства України про охорону здоров’я24 квітня 2014 р. відбулося засідання Вченої Ради Академії адвокатури України. За започаткованою традицією, учасники засідання заслуховують науково-практичні доповіді з питань, які є актуальними для науковців, освітян та юристів-практиків. 

Цього разу доповідь, зроблена членом Вченої Ради, директором Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмилою Гревцовою, була присвячена пріоритетам законодавчого і нормативно-правового супроводження розвитку системи охорони здоров’я України.  

Р.Ю.Гревцова зупинилися на питаннях удосконалення правового статусу пацієнтів та запровадження лікарського самоврядування, обговорення якого протягом кількох років проводилося на заходах, що організовувалися Академією адвокатури спільно с партнерами – Всеукраїнським лікарським товариством, Українською медико-правовою асоціацією та іншими.

Значна увага у доповіді була приділена розроблюваному експертною групою МОЗ України законопроекту «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування». Це питання викликало величезний інтерес і бажання присутніх на засіданні науковців у сфері господарського, цивільного та адміністративного права активно долучитися до громадської експертизи законопроекту.   

Доповідачка також звернула увагу на законодавчі акти щодо надання певних видів медичної допомоги, які потребують розробки або удосконалення, наприклад, на Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Р.Ю.Гревцова торкнулася і деяких підзаконних актів, які потребують невідкладного внесення змін.

Доповідь завершилася запитаннями та цікавим обговоренням, яке дозволило поставити нові завдання для наукової роботи, що здійснюється в рамках  комплексного наукового проекту Академії «Загальнотеоретичні, матеріально-правові та процесуальні проблеми захисту конституційних прав людини в сфері медицини, фармацевтики та біоетики в Україні».

 Архів новин »