Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

27|04|2013

Професори Академії адвокатури взяли участь в обговоренні сучасних проблем юридичної освіти в УкраїніВ м. Харкові 25-26 квітня 2013 р. в конференц-залі Президії НАПрН України відбулася конференція «Удосконалення юридичної освіти в Україні: засадничі підходи», організаторами якої виступили Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і Українська правнича фундація, котрі діяли за сприяння керівництва Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Справедливе правосуддя".

В роботі конференції взяли участь директор департаменту вищої освіти МОН України Ю.М.Коровайченко, президент НАПрН України, ректор Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» В.Я.Тацій, президент Української Правничої Фундації (1992-2012 р.р.), професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка С.П.Головатий, директор Української Правничої Фундації О.І.Сироїд, керівник проекту USAID «Справедливе правосуддя» Девід Вон, професор Тбіліського державного університету Д.Кереселідзе, ректори, проректори, провідних вітчизняних університетів, директори інститутів, декани юридичних факультетів, керівники кафедр, відомі вчені й фахівці в галузі освітянської роботи з підготовки юристів у вищих навчальних закладах України. Академію адвокатури України на цьому загальнодержавному науково-методичному заході представляли доктори юридичних наук, професори кафедри кримінального процесу й криміналістики Академії І.В.Гора та В.А.Колесник.

Протягом двох днів напруженої роботи учасники конференції обговорили питання щодо сучасного стану юридичної освіти в Україні, стандартів юридичної освіти та проблемних аспектів стандартизації її змісту й підвищення якості, визначення ролі сучасних наукових шкіл у вдосконаленні юридичної освіти, міжнародного досвіду реформування юридичної освіти. Жваві дискусії викликали питання щодо розуміння поняття «правничої школи», фаху правника, визначення переліку правничих професій, до яких спочатку пропонувалося віднести лише професії суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів та юридичних радників фізичних або юридичних осіб, розроблення єдиного державного стандарту змісту юридичної освіти, встановлення необхідного обсягу вмінь та юридичних навичок випускників юридичних вишів і визначення переліку нормативних дисциплін, опанування якими є необхідною умовою отримання студентами диплому про вищу юридичну освіту. Окрема дискусія розгорнулася під час розгляду питань щодо відмови від підготовки фахівців правничих професій зі ступенем "бакалавр", натомість – визнання необхідним здійснювати підготовку правника в рамках освітнього (академічного) ступеня «магістр» та в межах денної форми навчання і надання правничими школами освітніх послуг з підготовки правників у межах вечірньої та заочної форми навчання лише для осіб, які вже здобули вищу освіту за іншими спеціальностями.

Єдності думок учасників конференції було досягнуто в питанні про потребу встановлення автономії вищих навчальних закладів та правничих шкіл як їхніх структурних підрозділів у тому тлумаченні, як це було зроблено Європейською асоціацією університетів і що слід розуміти як спроможність вищих навчальних закладів приймати самостійно або мати ефективні механізми впливу на прийняття рішень щодо свого академічного наповнення, організації своєї діяльності, фінансового та кадрового забезпечення.

За результатами роботи конференції прийнято проект Рекомендацій, який буде доопрацьовано робочою групою з урахуванням висловлених учасниками зауважень і пропозицій та направлено до Міністерства освіти і науки України й відповідних вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку юристів і майбутніх фахівців правничих професій.Архів новин »