Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

26|04|2013

Ректор Академії адвокатури України Варфоломеєва Т.В. була запрошена як експерт у сфері освіти на круглий стіл газети «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в Украине», де обговорювалися питання про те, як проходитиме вступ до вузів у 2013 роціБагатьох абітурієнтів цікавить питання про те, на що слід звертати увагу при виборі вузу. Ректор Академії дала декілька порад. (http://kp.ua/daily/110413/388692/):

«Важнейшей чертой современного вуза принято считать максимальное сочетание теоретической подготовки с практикой, которая должна быть постоянной и реальной составляющей учебного процесса. Именно такой подход может обеспечить формирование профессиональных компетенций, что дает выпускнику существенные преимущества при трудоустройстве. Поэтому абитуриенту целесообразно поинтересоваться наличием в вузе специальной базы практики, программ обучения навыкам профессии, связей с производственной базой, а также рейтингами вуза, в первую очередь теми, которые составляются на основе мнения работодателей о выпускниках конкретного высшего учебного заведения. Следует поинтересоваться и программами избранного абитуриентом вуза по трудоустройству выпускников.

На протяжении 18 лет в Академии адвокатуры действует программа специальной практической подготовки, предусматривающая, в частности, дополнительное практическое обучение в адвокатских школах и судейских практикумах, стажировки в юридических фирмах, обучение в Центре развития профессиональных компетенций. Очень важно, что многие наши преподаватели – известные в Украине и за рубежом ученые-правоведы: академики, члены-корреспонденты Национальной академии правовых наук, профессора, доценты. Но не менее важно и то, что значительная часть преподавательского состава Академии – практикующие адвокаты, успешно сочетающие адвокатскую и педагогическую деятельность.

Выбирая вуз, советовала бы присмотреться к научной, исследовательской базе, в том числе предлагаемой студентам. Обратите внимание на количество и, главное, качество дипломов, сертификатов, полученных ими на различных межвузовских конкурсах, конференциях, научных соревнованиях и т.п. (информация об этом обычно размещается на сайтах вузов). Без сильного научного направления студентам сложно продолжить карьеру, поскольку требования о наличии публикаций, участии в научных мероприятиях обязательны при поступлении в магистратуру, аспирантуру. В Академии адвокатуры, например, существует специальная программа для студентов и аспирантов, позволяющая им публиковать результаты своих научных исследований в четырех академических журналах, на специализированных веб-ресурсах».

 Архів новин »