Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Новини

27|02|2013

Законопроекти про вищу освіту обговорюють в Академії адвокатури. Думки викладачів та студентів друкує журнал «Адвокат»Свої думки стосовно трьох законопроектів висловили викладачі Академії адвокатури та студентський парламент. Голова Методичної ради академік НАПрНУ професор Гончаренко В.Г. висловив своє позитивне ставлення до законопроекту, авторами якого є М. Сорока, С. Ківалов і Г. Калєтнік, однак наводить низку зауважень і пропозицій, котрі можуть сприяти покращенню окремих напрямів законопроекту. Пропозиції до окремих статей  цього ж законопроекту висловив завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури, доктор юридичних наук, професор Фесенко Є.В., зокрема він вважає передчасним виключення з переліку освітньо-кваліфікаційниого рівня вищої освіти «спеціаліст», обґрунтовує, що немає підстав позбавляти осіб, які навчаються у приватних навчальних закладах або закладах, де навчаються студенти на контрактній основі, права на повторне оплатне вивчення дисциплін особами, які не виконали відповідних завдань, отримали незадовільні оцінки Професор Фесенко Є.В.  вбачає за необхідне внести зміни до Закону про державну службу у частині регулювання роботи державних службовців за сумісництвом. В цілому він доходить висновку, що бажано напрацювання узгодженого законопроекту, оскільки в кожному з поданих проектів є позитивні положення і, навпаки, спірні. Слушні пропозиції, висловлені викладачами Академії та студентським парламентом направлені до Верховної Ради України та друкуються у журналі «Адвокат».

 Архів новин »