Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Загальна інформація про Інститут

Коротка довідка
про Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики
Академії адвокатури України

У грудні 2010 року створене Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, яке є частиною Міжнародної мережі Відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Міжнародного Центру Здоров’я, Права та Етики Юридичного факультету Університету м. Хайфи. Створення такого Відділення підтримане Національним комітетом з питань біоетики Національної Академії наук України.

Питання правового регулювання найбільш суспільно важливих видів діяльності, до яких, зокрема, належать медична і фармацевтична практика, завжди знаходилися у фокусі навчального процесу та наукової роботи в Академії адвокатури України.

Протягом декількох років в Академії викладаються курси «Медичне право» та «Правові і етичні проблеми здійснення біомедичної діяльності», які викликають неабияку зацікавленість у студентів та магістрантів. З питань правового регулювання біомедичної діяльності в Академії захищено чимало магістерських робіт. Викладачі і студенти закладу беруть участь у різноманітних заходах з медичного права та біоетики. Академія адвокатури України разом з Українською медико-правовою асоціацією та Всеукраїнським лікарським товариством виступила організатором Першого Всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики, який з успіхом пройшов 14-15 квітня 2007 року у м. Києві. Академія разом з партнерами провела низку семінарів з медико-правових питань, наприклад, семінар-практикум для юристів «Актуальні питання юридичного супроводження діяльності закладів охорони здоров’я та ведення медичних справ», що відбувся 7 грудня 2007 року. У травні 2008 року Академія разом зі Спілкою адвокатів України та Українською медико-правовою асоціацією за сприяння Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця організувала круглий стіл, на якому було започатковано обговорення концепції розвитку медичного права та законодавства України у галузі охорони здоров’я. В Академії почала формуватися власна наукова школа медичного права.

Досвід, накопичений протягом цих років, та плани на майбутнє дали підстави для заснування Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики.

Інститут створено як структурний підрозділ Академії адвокатури України.

Метою діяльності Інституту є вивчення проблем медичного і фармацевтичного права та біоетики, сприяння розвитку медичного і фармацевтичного права та біоетики, здійснення навчальних програм у цих галузях та захисту прав і законних інтересів суб'єктів медичного і фармацевтичного права.

Інститут складається з:

 • науково-дослідного центру медичного і фармацевтичного права;
 • лабораторії біоетики;
 • школи медичного права;
 • консультативного бюро із захисту прав громадян у галузі біології та медицини;
 • експертної групи;
 • студентських студій.

Головними завданнями Інституту є:

 • проведення наукових досліджень у галузі медичного і фармацевтичного права та біоетики, наукова розробка актуальних проблем медичного і фармацевтичного права та біоетики;
 • сприяння удосконаленню чинного законодавства і правозастосовної практики у галузі біотехнологічної, медичної і фармацевтичної діяльності;
 • надання експертних висновків з питань медичного і фармацевтичного права;
 • підвищення кваліфікації адвокатів, юристів, що надають правову допомогу з питань медичного і фармацевтичного права;
 • підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників з питань правового регулювання медичної і фармацевтичної діяльності;
 • підвищення кваліфікації викладачів медичного і фармацевтичного права та біоетики;
 • організація і проведення стажування, практики студентів;
 • реалізація просвітницьких проектів та організація публічних заходів з питань медичного і фармацевтичного права та біоетики;
 • підготовка до видання наукової та навчально-методичної літератури, практичних посібників з медичного і фармацевтичного права та біоетики.

Керівником Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики призначено доцента Академії адвокатури Радмилу Юріївну Гревцову – адвоката, кандидата юридичних наук, президента Української медико-правової асоціації, члена Всесвітньої асоціації медичного права (World Association for Medical Law).

До складу Інституту входять працівники згідно зі штатним розписом, адвокати, інші юристи, викладачі Академії адвокатури України, які виконують наукову роботу з тематики Інституту за контрактом або на громадських засадах.

В Інституті створюється науково-експертна рада, до складу якої входять визнані науковці і практики з України та зарубіжних країн у галузі медичного і фармацевтичного права та біоетики, за їхньою згодою.