Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Діяльність Інституту

Діяльність Інституту медичного
і фармацевтичного права та біоетики
Академії адвокатури України

Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики

В Академії адвокатури України діє перше і єдине в нашій країні Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики (час заснування – 2010 р.), яке є частиною Міжнародної мережі Відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Міжнародного Центру Здоров’я, Права та Етики юридичного факультету Університету м. Хайфи. Завданням Кафедри ЮНЕСКО з біоетики є організація та стимулювання розвитку міжнародної мережі інституцій, діяльність яких сприятиме біоетичній освіті. Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики проводить значну роботу щодо підвищення рівня викладання біоетики та здійснення відповідних наукових досліджень, що підтверджується звітом роботи Українського Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики за 2010 та 2011 рр., який було схвалено Вченою Радою Академії адвокатури України.

Керівник Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, директор Міжнародного Центру Здоров’я, Права та Етики Юридичного факультету Університету м. Хайфи (Ізраїль) професор Амнон Кармі презентував діяльність Кафедри та її новоствореного Українського Відділення під час Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю, котрий проходив 14-15 квітня 2011 р. в м. Києві.

У Міжнародному Центрі Здоров’я, Права та Етики Юридичного факультету Університету м. Хайфи перебувала у відрядженні директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, доцент кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, к.ю.н. Гревцова Р.Ю. Вона провела низку зустрічей з колегами, а також виступила з лекцією перед студентами. Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики приділяє чимало уваги науковим темам, які є провідними для Кафедри ЮНЕСКО з біоетики. Зокрема, йдеться про дослідження питань, пов’язаних з інформованою згодою пацієнта на медичне втручання – засадничим принципом сучасного медичного права та біоетики. Співробітниками Інституту проводяться дослідження етичних та правових проблем отримання і оформлення інформованої згоди пацієнта на медичне втручання, при здійсненні яких широко використовується зарубіжний досвід, зокрема досвід інших відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, що, як правило, створені при провідних зарубіжних університетах. Результати досліджень обговорюються на різноманітних заходах. Так, наприклад, вони були обговорені на круглому столі «Практичні аспекти встановлення і фіксації волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання», який був проведений Українським Відділенням Кафедри ЮНЕСКО з біоетики за сприяння ВГО «Українська медико-правова асоціація» та Спілки адвокатів України 16 травня 2011 року. Академія адвокатури України, Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, Українське відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та Інститут підвищення кваліфікації за сприяння Спілки адвокатів України Української медико-правової асоціації провели Семінар-практикум «Застосування законодавства України про охорону здоров’я. Методики захисту прав і законних інтересів пацієнтів, медичних працівників і закладів охорони здоров’я.

У 2010-2011 роках Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики виконував проект Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) – спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, за угодою з ВООЗ Інститут проводив дослідження впливу підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби на стан дотримання законодавства в Україні у 2008-2010 роках.

Здійснюється співробітництво зі Всесвітньою Асоціацією з медичного права – впливовою міжнародною недержавною організацією у царині медичного права, юридичної (судової) медицини та біоетики. Основним напрямом такого співробітництва було проведення медико-правових заходів. Зокрема, за сприяння Всесвітньої Асоціації з медичного права проведений Міжнародний круглий стіл “Етико-правові питання отримання і оформлення інформованої згоди: досвід країн світу».

Всесвітня Асоціація з медичного права схвалила програму Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 р. в м. Києві, співорганізатором якого була Академія адвокатури України. Цього року Академія адвокатури України виступила співорганізатором Міжнародного (Третього Всеукраїнського) конгресу з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики 19-21 квітня 2012 р. в м. Києві, який проводитиметься за сприяння Всесвітньої Асоціації з медичного права, а також Європейської асоціації з права в охороні здоров’я та Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

Активна співпраця розпочата між Академією адвокатури України та Міжнародною Асоціацією викладачів і дослідників з медичного права. У листопаді 2011 року Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України відвідала президент Міжнародної Асоціації викладачів і дослідників з медичного права професор Анн-Марі Дуге, яка підписала з Академією адвокатури України відповідну угоду про співробітництво.

У рамках співробітництва з Міжнародною Асоціацією викладачів і дослідників з медичного права розпочата робота над науковою темою «Етичні та правові проблеми застосування допоміжних репродуктивних технологій», результати якої будуть представлені на секції «Етичні та правові проблеми сурогатного материнства» Міжнародного (Третього Всеукраїнського) конгресу з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики 19-21 квітня 2012 року в м. Києві, а у липні 2012 року – на спеціальній франко-чесько-українській сесії Європейської Літньої школи з медичного права та біоетики в м. Тулуза (Франція).

Угода про співпрацю укладена з Центром біомедичного права юридичного факультету Університету Коїмбри (Португалія) – одного з найстаріших університетів Європи. Її підписання відбулося під час відрядження у липні 2011 р. директора Інституту Р.Ю.Гревцової в Португалію, де вона виступила з доповіддю на Міжнародному симпозіумі, що проходив в Університеті Коїмбри, а також ознайомилася з досвідом роботи Центру біомедичного права цього університету.

Співпрацюючи з Центром біомедичного права юридичного факультету Університету Коїмбри (Португалія), який розробляє тему щодо цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану ушкодженням здоров’я внаслідок медичної допомоги неналежної якості, Інститут визначив подібну тему як одну з провідних на 2012 рік. Передбачається проведення ґрунтовного порівняльно-правового дослідження, яке має бути корисним для удосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики.

Вийшов друком тематичний номер впливового міжнародного журналу “Medicine and Law» (2011, № 4), заснованого Всесвітньою Асоціацією медичного права та Центром Здоров’я, Права і Етики Університету м. Хайфи. Випуск присвячено питанням міжнародного медичного права, які є новими для світової медико-правової науки і практики. Запрошеним редактором тематичного номеру стала директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмила Гревцова.

У журналі вміщено статті авторів з 13 країн світу, що стосуються концептуальних засад міжнародного медичного права, його основних принципів та інститутів, актуальних проблем міжнародного медичного права та тенденцій його розвитку.

Співробітники Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики беруть активну участь у міжнародних конгресах, конференціях, семінарах та інших заходах.

8-12 серпня 2010 року у м. Загреб (Хорватія) відбувся 18-й Всесвітній конгрес з медичного права, організований Всесвітньою Асоціацією з медичного права та юридичним факультетом Загребського університету та медичним факультетом цього університету. У роботі заходу взяли участь фахівці з медико-правових питань з усіх континентів. Серед учасників конгресу була і Директор Інституту Р.Ю. Гревцова, яка виступила з доповіддю «Захист прав пацієнтів: правові проблеми та рішення (досвід України у європейському контексті)».

У липні 2011 року директор Інституту Р. Ю. Гревцова також взяла участь у міжнародному симпозіумі «Європейська конвенція про права людини та біомедицину: оновлена чи така, що потребує оновлення?», проведеному Центром біомедичного права Юридичного факультету Університету Коїмбри за сприяння Всесвітньої Асоціації Медичного Права. Учасниками симпозіуму були близько 100 фахівців з переважної більшості країн Європи, а також з Бразилії та інших країн світу.

Р.Ю. Гревцова була єдиним учасником з пост-радянського простору. Вона виступила на симпозіумі з доповіддю «Забезпечення рівного доступу до медичної допомоги у країнах Східної Європи: проблеми та перспективи».

6-7 жовтня 2011 року в Католицькому університеті м. Льовена (Бельгія), одному з найстаріших університетів континенту, відбулася 3-я Європейська конференція з права в охороні здоров’я (3rd European Conference on Health Law), організована Європейською асоціацією з права в охороні здоров’я. У фокусі уваги учасників конференції знаходилися проблеми адаптації систем охорони здоров’я до демографічних змін, що відбуваються в Європі. Директор Інституту Радмила Гревцова виступила на конференції з доповіддю у якості одного з чотирьох ключових європейських спікерів. Її доповідь була присвячена проблемам забезпечення доступу до медичної допомоги та варіантам їх вирішення

14-15 квітня 2011 р. у Києві відбувся Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю, організаторами якого виступили Академія адвокатури України, Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Українська медико-правова асоціація, Українське лікарське  товариство, Інформаційний центр з біоетики, за сприяння: Міністерства охорони здоров’я України, Державного експертного центру МОЗ України,  Центральної комісії з питань етики МОЗ України, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки адвокатів України, Спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації», Громадські ініціативи в охороні здоров’я. Активну участь у проведенні заходу взяли керівники та члени Всесвітньої Асоціації Медичного Права та Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

Форум зібрав близько 250 представників медичної і юридичної громадськості з усіх регіонів України. У ньому взяли участь гості з Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини, Чехії.

З відео привітанням до учасників звернувся президент Всесвітньої Асоціації Медичного Права Професор Томас Ногуччі (США). Надіслав привітання учасникам конгресу і президент Національної асоціації медичного права Російського Федерації академік Сергєєв Ю.Д., з яким звернулася член цієї асоціації Каменська Н.А. На адресу Конгресу надійшли привітання від державних органів та громадських організацій України.

Учасники Конгресу прийняли резолюцію, до якої увійшли пропозиції, вироблені у результаті роботи форуму. Важливо, що чимало з них були враховані органами державної влади і управління в своїй роботі і відображені в змінах до чинного законодавства України.

19-21 квітня 2012 року в м. Києві відбудеться Міжнародний (Третій Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики. Це буде міжнародний конгрес, спрямований на обговорення низки актуальних питань, що мають міжнародне значення, обмін досвідом, і, що особливо важливе, вироблення практичних рекомендацій та реалізацію міжнародних проектів

Академія адвокатури України, зокрема Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики, Інститут з прав людини та проблем адвокатури не тільки беруть участь у міжнародних конгресах, конференціях, семінарах та інших заходах, а і самі організовують їх.

8-12 серпня 2010 року у м. Загреб (Хорватія) відбувся 18-й Всесвітній конгрес з медичного права, організований Всесвітньою Асоціацією з медичного права та юридичним факультетом Загребського університету та медичним факультетом цього університету. У роботі заходу взяли участь фахівці з медико-правових питань з усіх континентів. Серед учасників конгресу була і Директор Інституту Р.Ю. Гревцова, яка виступила з доповіддю «Захист прав пацієнтів: правові проблеми та рішення (досвід України у європейському контексті)».

У липні 2011 року директор Інституту Р. Ю. Гревцова також взяла участь у міжнародному симпозіумі «Європейська конвенція про права людини та біомедицину: оновлена чи така, що потребує оновлення?», проведеному Центром біомедичного права Юридичного факультету Університету Коїмбри за сприяння Всесвітньої Асоціації Медичного Права. Учасниками симпозіуму були близько 100 фахівців з переважної більшості країн Європи, а також з Бразилії та інших країн світу.

Р.Ю. Гревцова була єдиним учасником з пост-радянського простору. Вона виступила на симпозіумі з доповіддю «Забезпечення рівного доступу до медичної допомоги у країнах Східної Європи: проблеми та перспективи».

6-7 жовтня 2011 року в Католицькому університеті м. Льовена (Бельгія), одному з найстаріших університетів континенту, відбулася 3-я Європейська конференція з права в охороні здоров’я (3rd European Conference on Health Law), організована Європейською асоціацією з права в охороні здоров’я. У фокусі уваги учасників конференції знаходилися проблеми адаптації систем охорони здоров’я до демографічних змін, що відбуваються в Європі. Директор Інституту Радмила Гревцова виступила на конференції з доповіддю у якості одного з чотирьох ключових європейських спікерів. Її доповідь була присвячена проблемам забезпечення доступу до медичної допомоги та варіантам їх вирішення

14-15 квітня 2011 р. у Києві відбувся Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю, організаторами якого виступили Академія адвокатури України, Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Українська медико-правова асоціація, Українське лікарське  товариство, Інформаційний центр з біоетики, за сприяння: Міністерства охорони здоров’я України, Державного експертного центру МОЗ України,  Центральної комісії з питань етики МОЗ України, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки адвокатів України, Спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації», Громадські ініціативи в охороні здоров’я. Активну участь у проведенні заходу взяли керівники та члени Всесвітньої Асоціації Медичного Права та Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

Форум зібрав близько 250 представників медичної і юридичної громадськості з усіх регіонів України. У ньому взяли участь гості з Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини, Чехії.

З відео привітанням до учасників звернувся президент Всесвітньої Асоціації Медичного Права. Професор Томас Ногуччі (США). Надіслав привітання учасникам конгресу і президент Національної асоціації медичного права Російського Федерації академік Сергєєв Ю.Д., з яким звернулася член цієї асоціації Каменська Н.А. На адресу Конгресу надійшли привітання від державних органів та громадських організацій України.

Почесна співголова Конгресу Т.В.Варфоломеєва, член-кор. НАПрН України, доктор юрид. наук, ректор Академії адвокатури України, наголосила на актуальності  питань захисту прав лікарів і пацієнтів,  вдосконаленні законодавства про медицину і охарактеризувала основні віхи розвитку медичного права в Україні. Варто відзначити, що на деяких робочих заходах Конгресу були присутні студенти Академії адвокатури України, які із величезною зацікавленістю відкривали для себе сучасну медично-правову та біоетичну проблематику.

Із вступною доповіддю «Медичне і фармацевтичне право та біоетика: глобальні виклики і національні відповіді» виступила директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Р.Ю.Гревцова, яка була співголовою оргкомітету і наукового комітету Конгресу.

Учасники Конгресу прийняли резолюцію, до якої увійшли пропозиції, вироблені у результаті роботи форуму. Важливо, що чимало з них були враховані органами державної влади і управління в своїй роботі і відображені в змінах до чинного законодавства України.

19-21 квітня 2012 року в м. Києві відбудеться Міжнародний (Третій Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики. Це буде міжнародний конгрес, спрямований на обговорення низки актуальних питань, що мають міжнародне значення, обмін досвідом, і, що особливо важливе, вироблення практичних рекомендацій та реалізацію міжнародних проектів.  Невипадково девізом Конгресу є «Український ґрунт, міжнародне значення». Очікується участь фахівців з понад 30 країн світу та експертів із впливових міжнародних організацій у сфері права, етики та охорони здоров’я. Окрім питань медичного права, біоетики і соціальної політики, у фокусі Конгресу опиняться питання фармацевтичного права. Як і минуло разу, Конгрес організовано Академією адвокатури України, Комітетом з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Українською медико-правовою асоціацією, Всеукраїнським лікарським товариством та Інформаційним центром з біоетики. Конгрес підтриманий Всесвітньою Асоціацією з медичного права, Європейською Асоціацією з права в охороні здоров’я, Кафедрою ЮНЕСКО з біоетики. Він проводитиметься за сприяння низки державних органів України, наукових установ, навчальних закладів та громадських організацій. Передбачається цікава наукова (в тому числі перед- та постконгресна) програма. Співголовою міжнародного Оргкомітету Конгресу є директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Р.Ю.Гревцова.

Організація та проведення міжнародних конгресів, семінарів та інших заходів

Академія адвокатури України, зокрема Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики, Інститут з прав людини та проблем адвокатури не тільки беруть участь у міжнародних конгресах, конференціях, семінарах та інших заходах, а і самі організовують їх.

У 2010 – 2011 роках Інститутом була проведена низка міжнародних заходів, у яких брали участь студенти і магістранти Академії та інших вишів, викладачі, науковці, адвокати, юристи, лікарі, представники державних органів і громадських організацій.

співпрацює із зарубіжними закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями у сфері охорони здоров’я, права та етики.

Серед міжнародних медико-правових та біоетичних заходів слід у першу чергу відзначити міжнародні круглі столи, а саме: Міжнародний круглий стіл “Етико-правові питання отримання і оформлення інформованої згоди: досвід країн світу» (за сприяння Всесвітньої Асоціації медичного права та Української медико-правової асоціації).

Круглий стіл провели фахівці – члени Всесвітньої асоціації медичного права:

адвокат Едуардо Дантас (Бразилія), доктор права, професор, віце-президент Всесвітньої асоціації медичного права;

адвокат Орен Асман (Ізраїль), член Виконавчого Комітету та Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права, член Виконавчого Комітету Міжнародного Інституту Здоров'я, Права та Етики (м. Хайфа адвокат Мохаммед Ваттад (Ізраїль),

доктор права, доцент юридичного факультету університету м. Цфат, Головний редактор міжнародного журналу «Медицина і право», адвокат Радмила Гревцова, кандидат юридичних наук, член Ради президентів Всесвітньої асоціації медичного права, директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України. На круглому столі також виступив Анатолій Морозов, доктор медичних наук, професор, заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України.

23 вересня 2010 року. Міжнародний круглий стіл «Етико-правові питання застосування допоміжних репродуктивних технологій"

Учасники круглого столу мали змогу почути доповідь професора Федора Дахна, директора і засновника Інституту репродуктивної медицини, заслуженого діяча науки і техніки України, який має багаторічний досвід роботи у сфері допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), а також взяти участь у дискусії, в якій виступили адвокати Орен Асман та Мохаммед Ваттад, доктори права, члени Виконавчого Комітету Міжнародного Інституту Здоров’я, Права та Етики з Ізраїлю, де репродуктивна медицина знаходиться на дуже високому рівні, проте деякі ДРТ не використовуються з етичних та релігійних міркувань.

14 жовтня 2010 року. За наукової підтримки Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України в рамках Першого Всеукраїнського конгресу організацій пацієнтів «Єднання» (організатор - Спілка громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» за сприяння Української медико-правової асоціації, Інформаційного центру з біоетики та організації «Ініціативи у громадській охороні здоров’я) було проведено три міжнародних круглих столи: «Захист прав пацієнта: інституційно-правові аспекти», «Боротьба з хронічними захворюваннями: правові та економічні аспекти», «Проблеми трансплантології: етичний та правовий вимір».

15 грудня 2010 року. Міжнародний круглий стіл «Тенденції розвитку медичного і фармацевтичного права в Україні та світі» (за сприяння Спілки адвокатів України, Всеукраїнського лікарського товариства та Української медико-правової асоціації).

11 листопада 2011 р. Круглий стіл «Проблеми захисту права людини на життя та репродуктивне відтворення» з міжнародною участю.

Організаторами круглого столу виступили Українська Православна Церква, Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та Український медичний клуб.

Архімандрит Філарет (Кучеров) розповів учасникам Круглого столу про позицію Церкви у цьому питанні та навів богословське обґрунтування. Заступник керівника Українського Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Петро Вітте поставив гострі питання, що виникають у зв’язку з проведенням абортів. Інші присутні на Круглому столі медики звернули увагу на медичні аспекти цієї проблеми. Директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмила Гревцова зупинилася на проблемах правового регулювання проведення аборту та застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні і шляхах удосконалення відповідного законодавства. Ціла низка пропозицій щодо цього надійшла від адвокатів, які взяли участь у заході. Гість Круглого столу із Франції, президент Асоціації з досліджень та вивчення медичного права, професор Анн-Марі Дуге розповіла про законодавство Франції з відповідних питань.

Студенти та магістранти, а також гості заходів, серед яких чимало практичних працівників, отримують унікальну можливість послухати лекції провідних фахівців з медичного і фармацевтичного права із зарубіжних країн, а також відвідати їх майстер-класи.

22 вересня 2010 року. Відкрита лекція п. Мохаммеда С.Ваттада, д-ра права, доцента юридичного факультету університету м. Цфат (Ізраїль), Головного редактора Міжнародного журналу «Медицина і права».

24 вересня 2010 року. Відкрита лекція професора Едуардо Васконселоса дос Сантоса Дантаса, адвоката, доктора права, віце-президента Всесвітньої асоціації медичного права (Бразилія).

18 жовтня 2010 року. Відкрита лекція адвоката Орена Асмана, члена Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права, члена Виконавчого Комітету Міжнародного Інституту Здоров’я, Права та Етики, доцента Університетів Хайфи та Цфата (Ізраїль).

16 грудня 2010 року. Відкрита лекція професора Едуардо Васконселоса дос Сантоса Дантаса, адвоката, доктора права, віце-президента Всесвітньої асоціації медичного права (Бразилія).

02 лютого 2011 року. Майстер-клас з медичного і фармацевтичного права та біоетики Юрія Дмитровича Сергеєва, член-кореспондента Російської Академії Медичних Наук, заслуженого юриста РФ, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою медичного права Московської медичної академії ім. І.М.Сєченова, президента Національної Асоціації медичного права РФ, члена Ради Директорів Всесвітньої Асоціації медичного права (World Association for Medical Law), головного редактора журналу «Медичне право» (Російська Федерація).

Організація заходів з підвищення кваліфікації фахівців з міжнародною участю

11-12 листопада 2011 року. Дводенний семінар-практикум «Застосування законодавства України про охорону здоров’я. Методики захисту прав і законних інтересів пацієнтів, медичних працівників і закладів охорони здоров’я». Цей захід став чи не найголовнішою подією року щодо підвищення кваліфікації адвокатів з медичного права.

Організаторами семінару виступили Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, Українське відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та Інститут підвищення кваліфікації Академії адвокатури України за сприяння Спілки адвокатів України та Української медико-правової асоціації.

У заході взяли участь понад 140 адвокатів, юристів юридичних фірм і юрисконсультів закладів охорони здоров’я з усієї країни.

Серед інших учасників, на семінарі виступила президент Міжнародної Асоціації викладачів і дослідників з медичного права, професор Університету м. Тулуза Анн-Марі Дуге. Вона представила увазі присутніх тему, пов’язану з правовими та етичними аспектами комерціалізації використання людського тіла, його тканин і клітин. У семінарі також взяв участь юридичний радник Американської асоціації двокатів Уільям Маꥳлтон.

Проведення міжнародних круглих столів

Серед міжнародних медико-правових та біоетичних заходів слід у першу чергу відзначити міжнародні круглі столи, а саме: Міжнародний круглий стіл «Етико-правові питання отримання і оформлення інформованої згоди: досвід країн світу» (за сприяння Всесвітньої Асоціації медичного права та Української медико-правової асоціації).

Круглий стіл провели фахівці – члени Всесвітньої асоціації медичного права:

адвокат Едуардо Дантас (Бразилія), доктор права, професор, віце-президент Всесвітньої асоціації медичного права;

адвокат Орен Асман (Ізраїль), член Виконавчого Комітету та Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права, член Виконавчого Комітету Міжнародного Інституту Здоров'я, Права та Етики (м. Хайфа адвокат Мохаммед Ваттад (Ізраїль), доктор права, доцент юридичного факультету університету м. Цфат, Головний редактор міжнародного журналу «Медицина і право», адвокат Радмила Гревцова, кандидат юридичних наук, член Ради президентів Всесвітньої асоціації медичного права, директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України. На круглому столі також виступив Анатолій Морозов, доктор медичних наук, професор, заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України.

23 вересня 2010 року. Міжнародний круглий стіл «Етико-правові питання застосування допоміжних репродуктивних технологій».

Учасники круглого столу мали змогу почути доповідь професора Федора Дахна, директора і засновника Інституту репродуктивної медицини, заслуженого діяча науки і техніки України, який має багаторічний досвід роботи у сфері допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), а також взяти участь у дискусії, в якій виступили адвокати Орен Асман та Мохаммед Ваттад, доктори права, члени Виконавчого Комітету Міжнародного Інституту Здоров’я, Права та Етики з Ізраїлю, де репродуктивна медицина знаходиться на дуже високому рівні, проте деякі ДРТ не використовуються з етичних та релігійних міркувань.

14 жовтня 2010 року. За наукової підтримки Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України в рамках Першого Всеукраїнського конгресу організацій пацієнтів «Єднання» (організатор – Спілка громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» за сприяння Української медико-правової асоціації, Інформаційного центру з біоетики та організації «Ініціативи у громадській охороні здоров’я) було проведено три міжнародних круглих столи: «Захист прав пацієнта: інституційно-правові аспекти», «Боротьба з хронічними захворюваннями: правові та економічні аспекти», «Проблеми трансплантології: етичний та правовий вимір».

15 грудня 2010 року. Міжнародний круглий стіл «Тенденції розвитку медичного і фармацевтичного права в Україні та світі» (за сприяння Спілки адвокатів України, Всеукраїнського лікарського товариства та Української медико-правової асоціації).

11 листопада 2011 року. Круглий стіл «Проблеми захисту права людини на життя та репродуктивне відтворення» з міжнародною участю.

Організаторами круглого столу виступили Українська Православна Церква, Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, Українське Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та Український медичний клуб.

Архімандрит Філарет (Кучеров) розповів учасникам Круглого столу про позицію Церкви у цьому питанні та навів богословське обґрунтування. Заступник керівника Українського Відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Петро Вітте поставив гострі питання, що виникають у зв’язку з проведенням абортів. Інші присутні на Круглому столі медики звернули увагу на медичні аспекти цієї проблеми. Директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмила Гревцова зупинилася на проблемах правового регулювання проведення аборту та застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні і шляхах удосконалення відповідного законодавства. Ціла низка пропозицій щодо цього надійшла від адвокатів, які взяли участь у заході. Гість Круглого столу із Франції, президент Асоціації з досліджень та вивчення медичного права, професор Анн-Марі Дуге розповіла про законодавство Франції з відповідних питань.

Організація відкритих лекцій та майстер-класів зарубіжних фахівців

Студенти та магістранти, а також гості заходів, серед яких чимало практичних працівників, отримують унікальну можливість послухати лекції провідних фахівців з медичного і фармацевтичного права із зарубіжних країн, а також відвідати їх майстер-класи.

22 вересня 2010 року. Відкрита лекція п. Мохаммеда С.Ваттада, д-ра права, доцента юридичного факультету університету м. Цфат (Ізраїль), Головного редактора Міжнародного журналу «Медицина і права».

24 вересня 2010 року. Відкрита лекція професора Едуардо Васконселоса дос Сантоса Дантаса, адвоката, доктора права, віце-президента Всесвітньої асоціації медичного права (Бразилія).

18 жовтня 2010 року. Відкрита лекція адвоката Орена Асмана, члена Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права, члена Виконавчого Комітету Міжнародного Інституту Здоров’я, Права та Етики, доцента Університетів Хайфи та Цфата (Ізраїль)

16 грудня 2010 року. Відкрита лекція професора Едуардо Васконселоса дос Сантоса Дантаса, адвоката, доктора права, віце-президента Всесвітньої асоціації медичного права (Бразилія).

02 лютого 2011 року. Майстер-клас з медичного і фармацевтичного права та біоетики Юрія Дмитровича Сергеєва, член-кореспондента Російської Академії Медичних Наук, заслуженого юриста РФ, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою медичного права Московської медичної академії ім. І.М.Сєченова, президента Національної Асоціації медичного права РФ, члена Ради Директорів Всесвітньої Асоціації медичного права (World Association for Medical Law), головного редактора журналу «Медичне право» (Російська Федерація).

Організація заходів з підвищення кваліфікації фахівців з міжнародною участю

11-12 листопада 2011 року. Дводенний семінар-практикум «Застосування законодавства України про охорону здоров’я. Методики захисту прав і законних інтересів пацієнтів, медичних працівників і закладів охорони здоров’я». Цей захід став чи не найголовнішою подією року щодо підвищення кваліфікації адвокатів з медичного права.

Організаторами семінару виступили Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, Українське відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики та Інститут підвищення кваліфікації Академії адвокатури України за сприяння Спілки адвокатів України та Української медико-правової асоціації.

У заході взяли участь понад 140 адвокатів, юристів юридичних фірм і юрисконсультів закладів охорони здоров’я з усієї країни.

Серед інших учасників, на семінарі виступила президент Міжнародної Асоціації викладачів і дослідників з медичного права, професор Університету м. Тулуза Анн-Марі Дуге. Вона представила увазі присутніх тему, пов’язану з правовими та етичними аспектами комерціалізації використання людського тіла, його тканин і клітин. У семінарі також взяв участь юридичний радник Американської асоціації адвокатів (АВА) Уільям Маꥳлтон.