Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Магістратура

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (у редакції станом на 18.12.2019 року):

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

В Академії відкрито магістратуру зі спеціальностей:

 • 081 ПРАВО,
 • 082 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО,
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова).

 

В магістратурі вивчаються дисципліни, передбачені навчальним планом конкретної спеціальності. Магістранти складають екзаменаційні сесії, проходять педагогічну практику, захищають магістерську роботу та складають іспити під час атестації. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється екзаменаційною комісією. Академія адвокатури України, на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на другому (магістерському) рівні вищої освіти, ступінь магістра та присвоює кваліфікацію «магістр права».


081 ПРАВО*

 • Щорічний набір: 50 осіб – денна форма, 100 осіб – заочна форма.
 • Термін навчання – 1 рік 10 місяців.
 • Вступні випробування – ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей).
 • Форма навчання – денна, заочна.

082 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО*

 • Щорічний набір – 30 осіб (тільки денна форма).
 • Термін навчання – 1 рік 10 місяців.
 • Вступні випробування – ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей).
 • Форма навчання – денна.

035 ФІЛОЛОГІЯ*

 • Щорічний набір: англійська мова – 42 особи, німецька мова – 8 осіб (тільки денна форма).
 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців.
 • Вступні випробування – ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної (основна мова) мови) та іспит з іноземної мови (друга іноземна мова – тестування).
 • Форма навчання – денна.

Навчання платне. З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Більш докладну інформацію щодо вступу до магістратури Академії адвокатури України можна отримати на сайті Приймальної комісії.


*) Пояснення:

«Перехресний вступ» – нова можливість, передбачена законодавством про вищу освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю (див. п. 7 Розділу ІІI Правил прийому).

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки запропонувало вищим навчальним закладам розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань. З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України передбачають, що «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

Скористайтесь цією можливістю!