Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Ліцензійні матеріали

Вперше Академія адвокатури України (тоді – Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) отримала ліцензію на надання освітніх послуг у галузі вищої освіти у 1996 році; згодом, відповідно до чинного законодавства, ліцензії регулярно оновлювалися – розширювався ліцензійний обсяг прийому, додавалися нові освітні напрями та спеціальності.

Наразі Академія адвокатури України – вищий навчальний заклад IV (найвищого) рівня акредитації – здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636100 від 10 березня 2015 року.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Додаток до Ліцензії Міністерства освіти і науки України

сторінка 1

Додаток до Ліцензії Міністерства освіти і науки України

сторінка 2

 

 


 

Сертифікати про акредитацію

На підставі проведених акредитаційних експертиз (див. нижче) та відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 року (протокол № 121, наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А) Академію адвокатури України визнано акредитованою за спеціальністю «Правознавство» (другий рівень – Бакалаврат і четвертий рівень – Магістратура) та за спеціальністю «Переклад» (четвертий рівень – Магістратура).

Термін дії Сертифікатів про акредитацію встановлено до 1 липня 2026 р.

Чергова акредитація інших спеціальностей та рівнів відбуватиметься у строки, визначені законодавством.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «Правознавство» за другим рівнем (Бакалаврат).
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «Переклад» за четвертим рівнем (Магістратура).
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «Правознавство» за четвертим рівнем (Магістратура).
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

 

 

У зв'язку із внесенням змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, Академія адвокатури додатково отримала уточнені Сертифікати про акредитацію з оновленими кодами галузей знань і спеціальностей:

 • 03 Гуманітарні науки 035 Філологія – Бакалавр/Магістр
 • 08 Право 081 Право – Бакалавр/Магістр
 • 08 Право 082 Міжнародне право – Бакалавр/Магістр
 • 29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право – Бакалавр/Магістр

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «035 Філологія» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2018 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «035 Філологія» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «081 Право» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «081 Право» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «082 Міжнародне право» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «082 Міжнародне право» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «293 Міжнародне право» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «293 Міжнародне право» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

 

 


 

В Академії адвокатури України проведено акредитаційну експертизу
підготовки магістрів (за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»)
та бакалаврів (за напрямом 6.030401 «Правознавство»)

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 806л від 29 квітня 2016 р. експертною комісією у складі:

Голова комісії —
Москвич Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Член комісії (експерт) —
Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Термін роботи комісії з 11.05.2016 р. по 13.05.2016 р.

Комісія розглянула подані документи, перевірила стан справ на місці і констатувала наступне:

 • Стан кадрового, організаційного, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та рівень підготовки за напрямом 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «бакалавр» та за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр», показники діяльності Академії адвокатури України, наведені в акредитаційних матеріалах, відповідають даним, виявленим в результаті експертної перевірки.
 • Якість підготовки фахівців за напрямом 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «бакалавр» в галузі «Право» та за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр» в галузі «Право» відповідає Державним вимогам.
 • Експерти вважають за необхідне рекомендувати Акредитаційній комісії прийняти позитивне рішення про акредитацію за напрямом 6.030401 «Правознавство» в обсязі 175 осіб на денній формі навчання та 175 осіб на заочній формі навчання та про акредитацію спеціальності 8.03040101 «Правознавство» в обсязі 75 осіб на денній та 75 на заочній формах навчання.
 • Комісія рекомендує поглибити профорієнтаційну роботу з метою збільшення обсягу абітурієнтів за напрямом 6.030401 «Правознавство».

Повні тексти висновків*

*) Висновки акредитаційної експертизи оприлюднюються відповідно до вимог МОН України

 


 

В Академії адвокатури України проведено акредитаційну експертизу
підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» (035 «Філологія»)

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1205л від 03 червня 2016 р. експертною комісією у складі:

Голова комісії —
Кияк Тарас Романович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Інституту філолоrії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Член комісії (експерт) —
Гудманян Артур Грантович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету

Термін роботи комісії з 08.06.2016 р. по 10.06.2016 р.

Комісія розглянула подані документи, перевірила стан справ на місці і констатувала наступне:

 • Стан кадрового, організаційного навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та рівень підготовки за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» освітньо­кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр», показники діяльності Академії адвокатури України, наведені в акредитаційних матеріалах, відповідають даним, виявленим в результаті експертної перевірки.
 • Якість підготовки фахівців за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр» відповідає Державним вимогам.
 • Експерти вважають за необхідне рекомендувати Акредитаційній комісії прийняти позитивне рішення про акредитацію спеціальності 8.02030304 «Переклад» (035 «Філологія») в Академії адвокатури України в обсязі 50 осіб на денній формі навчання.

Рекомендації комісії:

 • поглибити профорієнтаційну роботу з метою збільшення обсягу абітурієнтів;
 • у використанні програмного забезпечення для роботи з синхронним перекладом запровадити виключно українську мову як мову перекладу;
 • встановити тісніші зв'язки з іншими провідними вузами із метою напрацювання базових комплексів, дидактичних матеріалів з юридичного перекладу;
 • перейменувати курс «Сучасне перекладознавство» на «Актуальні питання перекладознавства», що чіткіше відповідає змістові та структурі курсу;
 • долучити до читання курсу «Методологія та організація юридичних досліджень» 3-х фахівців (викладачів філософії, інтелектуальної власності та викладача експертованої кафедри).

Повний текст висновків комісії (з додатками)*

*) Висновки акредитаційної експертизи оприлюднюються відповідно до вимог МОН України

 


 

Академія адвокатури України завершила процедуру ліцензування освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Правознавство» з видачею документа державного зразка

докладніше >>

 


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки фахівців у сфері вищої освіти

 

Освітній рівень — повна вища освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

Галузь знань — Гуманітарні науки
Напрям підготовки — 0305 Філологія
Спеціальність (професія) — 8.030507 Переклад

файл у форматі PDF, 278 kB
читати >>


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки фахівців у сфері вищої освіти

 

Освітній рівень – повна вища освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Галузь знань – міжнародні відносини
Напрям підготовки – 0304 Міжнародні відносини
Спеціальність (професія) – 7.030402 Міжнародне право
 

файл у форматі PDF, 329 kB
читати >>


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки фахівців у сфері вищої освіти

 

Освітній рівень — повна вища освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

Галузь знань — міжнародні відносини
Напрям підготовки — 0304 Міжнародні відносини
Спеціальність (професія) — 8.030402 Міжнародне право
 

файл у форматі PDF, 395 kB
читати >>


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади

 

 

файл у форматі PDF, 443 kB
читати >>