Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Ліцензійні матеріали

Вперше Академія адвокатури України (тоді – Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) отримала ліцензію на надання освітніх послуг у галузі вищої освіти у 1996 році; згодом, відповідно до чинного законодавства, ліцензії регулярно оновлювалися – розширювався ліцензійний обсяг прийому, додавалися нові освітні напрями та спеціальності.

Академія адвокатури України – заклад вищої освіти IV (найвищого) рівня акредитації – здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636100 від 10 березня 2015 року.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Додаток до Ліцензії Міністерства освіти і науки України

сторінка 1

Додаток до Ліцензії Міністерства освіти і науки України

сторінка 2

 

ВАЖЛИВО: з 28 червня 2015 року після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (частина шоста статті 21), ліцензії, що були чинними станом на цю дату та мали обмежений термін дії, є безстроковими. Отже, наведена вище Ліцензія, надана Академії адвокатури України, не має кінцевого терміну дії (є безстроковою).

У 2021 році Наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2021 р. № 55-Л (додатки 42.37 – 42.42 Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти) було переоформлено ліцензії із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування за спеціальностями:

 • 035 Філологія, ліцензований обсяг: Перший (бакалаврський) рівень – 50 на рік, Другий (магістерський) рівень – 50 на рік;
 • 081 Право, ліцензований обсяг 350 на рік (освітня програма Право – 300; освітня програма Право: спеціальна адвокатська підготовка – 50), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців;
 • 081 Право, ліцензований обсяг 150 на рік, другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців;
 • 293 Міжнародне право, ліцензований обсяг 75 на рік, перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців;
 • 293 Міжнародне право, ліцензований обсяг 30 на рік, другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців;
 • 081 Право, ліцензований обсяг 30 на рік, третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень (аспірантура), необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців.

Зазначені додатки до Наказу МОН див. за цим посиланням.

 


 

Сертифікати про акредитацію

На підставі проведених акредитаційних експертиз (див. нижче) та відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 року (протокол № 121, наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А) Академію адвокатури України визнано акредитованою за спеціальністю «Правознавство» (другий рівень – Бакалаврат і четвертий рівень – Магістратура) та за спеціальністю «Переклад» (четвертий рівень – Магістратура).

Термін дії Сертифікатів про акредитацію встановлено до 1 липня 2026 р.

Чергова акредитація інших спеціальностей та рівнів відбуватиметься у строки, визначені законодавством.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «Правознавство» за другим рівнем (Бакалаврат).
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «Переклад» за четвертим рівнем (Магістратура).
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «Правознавство» за четвертим рівнем (Магістратура).
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

 

 

У зв'язку із внесенням змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, Академія адвокатури додатково отримала уточнені Сертифікати про акредитацію з оновленими кодами галузей знань і спеціальностей:

 • 03 Гуманітарні науки 035 Філологія – Бакалавр/Магістр
 • 08 Право 081 Право – Бакалавр/Магістр
 • 08 Право 082 Міжнародне право – Бакалавр/Магістр
 • 29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право – Бакалавр/Магістр

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «035 Філологія» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2018 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «035 Філологія» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «081 Право» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «081 Право» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2026 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «082 Міжнародне право» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «082 Міжнародне право» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «293 Міжнародне право» за рівнем Бакалавр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

Сертифікат Міністерства освіти і науки України

Акредитація зі спеціальності «293 Міжнародне право» за рівнем Магістр.
Термін дії – до 1 липня 2019 р.

 

 


 

В Академії адвокатури України проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Міжнародне право зі спеціальності 293 Міжнародне право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 року № 363-л експертною комісією у складі:

голови комісії: Балинської Ольги Михайлівни — проректора з наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, професора кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права, доктора юридичних наук, професора;

члена комісії: Меленка Сергія Гавриловича ​— завідувача кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктора юридичних наук, професора.

У період з 20 травня по 22 травня 2019 року комісія розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Академії адвокатури України, пов’язану з підготовкою здобувачів освітньо-професійної програми Міжнародне право зі спеціальності 293 Міжнародне право за другим (магістерським) рівнем.

Загальні висновки експертної комісії:

На підставі поданих матеріалів для проведення акредитаційної експертизи та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та якість підготовки фахівців, внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою Міжнародне право зі спеціальності 293 Міжнародне право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Академії адвокатури України загалом відповідають установленим вимогам і дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.

Водночас експертна комісія вважала за доцільне рекомендувати:

 • нормативно вирішити питання щодо забезпечення здобувачів вищої освіти гуртожитками;
 • створити інституційний репозитарій навчальної, наукової та методичної літератури, а також електронну бібліотеку випускової кафедри для якісного інформаційного забезпечення освітнього процесу;
 • активізувати професійно-орієнтаційну роботу, зорієнтовану на забезпечення якісного відбору абітурієнтів для вступу на навчання в Академію адвокатури України за освітньо-професійною програмою Міжнародне право зі спеціальності 293 Міжнародне право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
 • передбачити у штаті Академії посаду (з відповідними функціональними обов'язками) або окремий підрозділ для забезпечення організації та координації науково-дослідної роботи, а також створити наукове товариство здобувачів вищої освіти як осередок студентського самоврядування.

Повний текст висновку*:

*) Висновки акредитаційної експертизи оприлюднюються відповідно до вимог МОН України

 


 

В Академії адвокатури України проведено первинну акредитаційну експертизу перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2017 р. № 1318-А експертною комісією у складі:

Голова експертної комісії — Куліш A.M.,
Директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор

Експерт комісії — Латковська Т.А.,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія доктор юридичних наук, професор

Комісія розглянула подану Академією адвокатури України акредитаційну справу та провела експертне оцінювання стану спроможності навчального закладу щодо акредитації перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

Загальні висновки експертної комісії:

На основі результатів проведення експертизи з можливості акредитації спеціальності, аналізу поданих матеріалів і перевірки на місці відповідності показників діяльності Академії адвокатури України нормативним вимогам щодо перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» експертна комісія дійшла наступних висновків: акредитаційні матеріали, подані Академією адвокатури України, представлені у повному обсязі та відповідають нормативним вимогам. Освітня діяльність та умови її здійснення щодо перепідготовки фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» забезпечує державну гарантію якості вищої освіти; стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура, можливості виконання Академією адвокатури України, визначених Статутом зобов'язань, у цілому відповідають акредитаційним умовам; навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов'язану з перепідготовкою фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

Комісія, разом з тим, ухвалила за необхідне висловити зауваження та пропозиції, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість перепідготовки фахівців та носять рекомендаційний характер. Рекомендувати керівництву Академії адвокатури України звернути увагу на наступне:

 • підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, соціальниї мереж;
 • викладачам випускових кафедр збільшити кількість статей, які індексуються науковометрічною базою Scopus;
 • посилити науково-дослідну роботу студентів, зокрема участь у олімпіадах та наукових заходах, що проводить Міністерство освіти і науки України.

Отже, Експертна комісія вважає за доцільне пропонувати експертній раді при Акредитаційній комісії України винести позитивне рішення щодо акредитації спеціальності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з перепідготовки фахівців спеціальності 7.03040101 «Правознавство» в Академії адвокатури України в обсязі 50 осіб на денній та 100 на заочній формах навчання.

Повний текст висновків*

*) Висновки акредитаційної експертизи оприлюднюються відповідно до вимог МОН України

 


 

В Академії адвокатури України проведено акредитаційну експертизу
підготовки магістрів (за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»)
та бакалаврів (за напрямом 6.030401 «Правознавство»)

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 806л від 29 квітня 2016 р. експертною комісією у складі:

Голова комісії —
Москвич Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Член комісії (експерт) —
Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Термін роботи комісії з 11.05.2016 р. по 13.05.2016 р.

Комісія розглянула подані документи, перевірила стан справ на місці і констатувала наступне:

 • Стан кадрового, організаційного, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та рівень підготовки за напрямом 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «бакалавр» та за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр», показники діяльності Академії адвокатури України, наведені в акредитаційних матеріалах, відповідають даним, виявленим в результаті експертної перевірки.
 • Якість підготовки фахівців за напрямом 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «бакалавр» в галузі «Право» та за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр» в галузі «Право» відповідає Державним вимогам.
 • Експерти вважають за необхідне рекомендувати Акредитаційній комісії прийняти позитивне рішення про акредитацію за напрямом 6.030401 «Правознавство» в обсязі 175 осіб на денній формі навчання та 175 осіб на заочній формі навчання та про акредитацію спеціальності 8.03040101 «Правознавство» в обсязі 75 осіб на денній та 75 на заочній формах навчання.
 • Комісія рекомендує поглибити профорієнтаційну роботу з метою збільшення обсягу абітурієнтів за напрямом 6.030401 «Правознавство».

Повні тексти висновків*

*) Висновки акредитаційної експертизи оприлюднюються відповідно до вимог МОН України

 


 

В Академії адвокатури України проведено акредитаційну експертизу
підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» (035 «Філологія»)

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1205л від 03 червня 2016 р. експертною комісією у складі:

Голова комісії —
Кияк Тарас Романович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Інституту філолоrії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Член комісії (експерт) —
Гудманян Артур Грантович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету

Термін роботи комісії з 08.06.2016 р. по 10.06.2016 р.

Комісія розглянула подані документи, перевірила стан справ на місці і констатувала наступне:

 • Стан кадрового, організаційного навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та рівень підготовки за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» освітньо­кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр», показники діяльності Академії адвокатури України, наведені в акредитаційних матеріалах, відповідають даним, виявленим в результаті експертної перевірки.
 • Якість підготовки фахівців за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «магістр» відповідає Державним вимогам.
 • Експерти вважають за необхідне рекомендувати Акредитаційній комісії прийняти позитивне рішення про акредитацію спеціальності 8.02030304 «Переклад» (035 «Філологія») в Академії адвокатури України в обсязі 50 осіб на денній формі навчання.

Рекомендації комісії:

 • поглибити профорієнтаційну роботу з метою збільшення обсягу абітурієнтів;
 • у використанні програмного забезпечення для роботи з синхронним перекладом запровадити виключно українську мову як мову перекладу;
 • встановити тісніші зв'язки з іншими провідними вузами із метою напрацювання базових комплексів, дидактичних матеріалів з юридичного перекладу;
 • перейменувати курс «Сучасне перекладознавство» на «Актуальні питання перекладознавства», що чіткіше відповідає змістові та структурі курсу;
 • долучити до читання курсу «Методологія та організація юридичних досліджень» 3-х фахівців (викладачів філософії, інтелектуальної власності та викладача експертованої кафедри).

Повний текст висновків комісії (з додатками)*

*) Висновки акредитаційної експертизи оприлюднюються відповідно до вимог МОН України

 


 

Академія адвокатури України завершила процедуру ліцензування освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Правознавство» з видачею документа державного зразка

докладніше >>

 


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки фахівців у сфері вищої освіти

 

Освітній рівень — повна вища освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

Галузь знань — Гуманітарні науки
Напрям підготовки — 0305 Філологія
Спеціальність (професія) — 8.030507 Переклад

файл у форматі PDF, 278 kB
читати >>


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки фахівців у сфері вищої освіти

 

Освітній рівень – повна вища освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Галузь знань – міжнародні відносини
Напрям підготовки – 0304 Міжнародні відносини
Спеціальність (професія) – 7.030402 Міжнародне право
 

файл у форматі PDF, 329 kB
читати >>


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки фахівців у сфері вищої освіти

 

Освітній рівень — повна вища освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

Галузь знань — міжнародні відносини
Напрям підготовки — 0304 Міжнародні відносини
Спеціальність (професія) — 8.030402 Міжнародне право
 

файл у форматі PDF, 395 kB
читати >>


О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості Академії адвокатури України щодо ліцензування діяльності
з надання освітньої послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади

 

 

файл у форматі PDF, 443 kB
читати >>