Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Проект Інституту Левітта (США)

 

ПРОЕКТ "СУД ПРИСЯЖНИХ": ІНСТИТУТ ЛЕВІТТА (США) – АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

 

На фото: Лекція адвоката зі США (в центрі) в рамках міжнародного проекту Інститут Левітта (США) – Академія адвокатури України

У вересні 2007 року з ініціативи адвоката, доктора Девіда Левітта (США) та ректора Академії адвокатури України, доктора юридичних наук Т.В.Варфоломеєвої в Академії стартував і продовжується англомовний проект «Суд присяжних» для студентів — майбутніх юристів, фахівців у галузі міжнародного права та перекладачів. Однак заняття відвідують і адвокати, які вільно володіють англійською мовою і які разом із студентами у захваті від отриманих нових знань про тактику роботи учасників процесу в суді присяжних.

Англомовний проект «Інститут Левітта — Академія адвокатури України» — це унікальна міжнародна програма співпраці фахівців у галузі юриспруденції, студентів, викладачів. Це — проект, розрахований на погляд у майбутнє, в якому глибинні підвалини функціонування суду присяжних, важливі аспекти кримінального, цивільного права в контексті процесуальних ролей прокурорів, суддів, адвокатів розглядаються англійською мовою. Тому поряд із майбутніми спеціалістами-правниками також і перекладачі з англійської мови отримують дієву можливість спілкування з носіями мови, опанування юридичної термінології, а разом з тим і вивчення елементів американської культури, зіставлення її з українською; запозичення надбань світової цивілізації та популяризації науково цілеспрямованого менталітету молодого покоління України серед американської елітної правничої громади.

Провідні адвокати, судді та прокурори зі Сполучених Штатів Америки двічі на тиждень протягом навчального року проводять лекції, рольові ігри, тренінги, семінари, перегляди і обговорення документальних та художніх фільмів, присвячених питанням роботи суддів, прокурорів та адвокатів, а також присяжних засідателів під час засідань суду присяжних. При цьому варто підкреслити, що склад американських фахівців, які викладають дуже складний і насичений різноманітними темами курс, змінюється кожні два тижні.

Американські юристи мудро і щедро діляться зі студентами Академії адвокатури України зернинами власного досвіду, акцентуючи увагу на скрупульозному вивченні ролі присяжних у судовому процесі та правозастосуванні.

На фото: Студенти Академії адвокатури в камінному залі Академії в ході лекцій адвокатів та суддів зі США

Студенти в ході проекту постійно мають змогу поглиблювати знання з Конституції України та вивчати Конституцію США; порівнювати, аналізувати та дискутувати англійською мовою з приводу застосування та прочитання конституційних статей, законів України та США. Так, під час  занять, студенти, особливо відділення «переклад», з насолодою вивчають та вводять до свого мовного фонду фразеологізми типу: amenable to justice — відповідальний перед правосуддям; to act within one's commission — діяти відповідно до повноважень; tortuous liability act (law) — закон про відповідальність за цивільні правопорушення; to embrace — намагатися вплинути на присяжних (суддів) шляхом підкупу (або іншими незаконними засобами). А от — цитата з В. Шекспіра, слова, сказані в одній з його комедій: «First we kill our lawyers» («Насамперед — убиймо адвокатів»). І знову — вислів Томаса Джефферсона, автора американської «Декларації про незалежність» — стосовно того, що суд присяжних — частина свободи. Адже справді висококваліфіковані судді дбають про справедливих присяжних засідателів. Далі  — американський фільм про дідівщину у військово-морському флоті. Жоден словник не дає поняття «дідівщина» англійською мовою («а Code Red»). Допомагає лише власний лінгвістичний досвід роботи в англомовних країнах, тема занять адвоката Майкла Петро — Code of Conduct (Кодекс поведінки).

До того ж, студенти були самі і «прокурорами», і «суддями», і «адвокатами», і «свідками», і «відповідачами» та «позивачами».

 

(зі статті завідуючої кафедрою проф. Антонюк Н.М. у журналі «Вища школа»)