Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Відділення міжнародного права

Спеціальність: “Міжнародне право”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр

Форма навчання: денна


Формат: FLV (On2 VP6)*, якість: HQ**, тривалість: бл. 1:30.


Кілька років тому Академія адвокатури України розпочала підготовку фахівців з міжнародного права. Потреба у таких фахівцях відчутна сьогодні дуже гостро, оскільки поглиблення і прискорення процесів євроінтеграції України – це реалія сьогодення. А тому юристи, зокрема адвокати, мають вже зараз готуватися до життя і роботи в єдиному європейському домі. Не за горами той час, коли наші юристи працюватимуть безперешкодно в Європі, а іноземні – в Україні. Власне і сьогодні членство України в Раді Європи, розширення співробітництва з НАТО та ОБСЄ, інтеграція у світові економічні структури зумовлює зростання попиту на юристів-фахівців з міжнародного права. Сприятиме цьому також приєднання України до Болонського процесу, внаслідок чого дипломи українських вузів визнаватимуть в європейських країнах.

Втім, вже зараз відкриваються можливості співробітництва юристів різних країн відповідно до міждержавних договорів про правову допомогу, інтеграція юридичних знань вочевидь необхідна в зв’язку з входженням України до регіональних міжнародних організацій. Розвиток економічних зв’язків України також потребує застосування міжнародного права, а представництво й захист інтересів держави, юридичних осіб, громадян в міжнародних судових органах, в першу чергу у Європейському суді з прав людини та міжнародних арбітражних судах – це вже потреба сьогоднішнього дня.

Може виникнути питання, невже недостатньо спеціалістів для вирішення згаданих завдань? Вважаємо, що для означених цілей – недостатньо, оскільки переважна більшість навчальних закладів готує юристів за спеціальністю “правознавство”, а програми юридичних ВНЗ певного освітньо-кваліфікаційного рівня містять незначну кількість годин з міжнародного приватного і міжнародного публічного права, хоча в декотрих вивчають ще й європейське право (право Європейського Союзу), хоча, загалом, у недостатньому обсязі. Вся ж програма в цілому, як правило, ледь-ледь дозволяє вивчити основні галузі українського права. Більше того, перенасиченість програм загальними та неправовими дисциплінами і обмежена кількість годин на тиждень аж ніяк не дозволяє вивчати іноземну мову (а бажано дві і більше) в обсязі, достатньому для вільного володіння нею.

Таким чином, лише виділення в окрему спеціальність міжнародного права і в межах цієї спеціальності вивчення таких фундаментальних дисциплін як міжнародні механізми захисту прав людини, міжнародне економічне, міжнародне кримінальне право, міжнародне морське, повітряне, екологічне, інформаційне право, право Європейського Союзу, нарешті дипломатичне та консульське право тощо надасть можливість опанувати професію юриста-міжнародника.

Зазвичай адвокати здійснюють представництво інтересів громадян, захист їх прав в судах, на досудовому слідстві, в установах і організаціях. Тепер перед ними відкриваються нові обрії в зв’язку з більш широким застосуванням міжнародного права. Це, відповідно, потребує глибоких знань зі спеціальності “міжнародне право”, а також вільного володіння іноземними мовами, зрозуміло, з юридичним ухилом. Програма підготовки фахівціе з міжнародного права передбачає вільне володіння іноземною мовою, а за бажанням – й декількома.

Відомо, що Академія адвокатури України має досить високий імідж у підготовці студентів за спеціальністю “правознавство”. Таке визнання нашого ВНЗ цілком закономірне, адже в ньому впроваджується нова концепція юридичної освіти, яка передбачає реалізацію унікальної, розробленої викладачами Академії, спеціальної програми практичного навчання. Це надає можливість настільки гармонійно поєднувати навчання з практикою, що випускники відчувають себе достатньо підготовленими до обраної професії.

Але процес навчання не закінчується з отриманням диплому і може продовжуватися безперервно в магістратурі, аспірантурі, Інституті підвищення кваліфікації, Школі адвокатської підготовки, в Адвокатських студіях. Саме згадана вище система, розроблена в Академії, застосовється й у підготовці юристів-міжнародників, зокрема адвокатів, що спеціалізуються у галузі міжнародного права. Таку підготовку забезпечує Кафедра адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, яку очолює ректор Академії Т.В.Варфоломеєва.

Вже сьогодні випускники Академії адвокатури України працюють в міністерствах і відомствах, іноземних юридичних компаніях, обіймають посади в різних міжнародних організаціях, проходять стажування й подальше навчання за кордоном. Сподіваємося, що майбутні випускники Академії – фахівці в галузі міжнародного права – також надійно і високопрофесійно захищатимуть інтереси українців та нашої держави на міжнародній арені.


* Для відтворення відео у вашому браузері має бути встановлена надбудова Adobe Flash Player.
Якщо ви використовуєте 64-бітні версії MS Internet Explorer або FireFox (під Windows), встановити цю надбудову наразі неможливо. Слід скористатися іншим сучасним 32-бітним браузером. Докладніше див. статтю: Flash Player support on 64-bit operating systems (англійською) на сайті Adobe Systems Incorporated.

** Для комфортного перегляду бажано мати високошвидкісне підключення до Інтернету