Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра прав людини, міжнародного та європейського права

Кафедра заснована 1 березня 2003 р.

Завідувач кафедри – Гончаренко Сергій Владленович, кандидат юридичних наук, професор.

Методист кафедри – Гарюгіна Людмила Андріївна.

Телефон: +380 (44) 238 2317ауд. 21

 


 

Роль міжнародного права як найважливішого інструменту управління міжнародними зв’язками робить виключно актуальною підготовку висококваліфікованих спеціалістів в цій сфері. Отже, головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами фахових навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими творчими здобутками провідних вчених західних країн та України, допомогти здобути практичні навички роботи з міжнародно-правовими актами ООН, Європейського Союзу, Ради Європи та ін.

Рішенням Методичної ради Академії адвокатури кафедру визначено як базову для розробки, апробації і впровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: міжнародне публічне право (доцент М.П.Дружков), право Європейського Союзу (доцент О.І.Давиденко); міжнародне приватне право, право СОТ, міжнародний комерційний арбітраж (професор В.Л.Чубарєв); міжнародний захист прав людини (професор С.В.Гончаренко) та ін. Окрім роботи за основними, нормативними дисциплінами, кафедра веде розробку та викладання спецкурсів з міжнародно-правових проблем, що мають практичне значення.

 


 

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Гончаренко Сергій Владленович – адвокат, голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація». Заслужений юрист України, у 2011–2016 рр. – віце-президент Спілки адвокатів України. Має вчене звання професора, кандидатську дисертацію на тему «Злочинна недбалість» захистив у 1990 році. У 1994–1995 роках перебував на посаді керівника Торгівельно-економічної місії у складі Посольства України у Грецькій Республіці. Проходив стажування у кількох провідних унівеситетах Європи. Закінчив курси викладачів адвокатської майстерності Національного інституту судової адвокатури (США) (www.nita.org). Має ряд наукових праць з кримінального права, процесу, проблем адвокатури, міжнародного захисту прав людини. У 2011–2012 рр. та з 2014 р. – суддя ad hoc Європейського суду з прав людини.

Чубарєв Валентин Леонідович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри. Закінчив Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова у 1965 році. В 1992 р. захистив дисертацію на тему «Тяжкість злочинного діяння» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 2001 року очолював кафедру Київського міжнародного університету. Працює в Академії з 2005 року. Професор кафедри прав людини, міжнародного та європейського права. Протягом останнього десятиріччя обіймав посади консультанта різних Комітетів Верховної Ради України, брав активну участь у розробці та рецензуванні законопроектів, зокрема є одним із співавторів Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Багато років був радником Київської регіональної Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Призначався членом експертної ради ВАК України, членом експертної ради Вищої акредитаційної комісії МОН України, був членом різних спеціалізованих рад. Натепер є членом спеціалізованої вченої ради К.26.122.01 (Академія адвокатури України). Підготував двох кандидатів юридичних наук, одного з яких (Шепель А.О.) – за спеціальністю 12.00.11 (Міжнародне право). Основні напрями наукової діяльності – кримінологія, кримінальне право, міжнародне та міжнародне приватне право. Опублікував понад 80 наукових праць. Серед останніх робіт на увагу заслуговують низка написаних у співавторстві підручників з кримінального права (2002, 2004, 2008, 2009 роки); «Елементарний курс права міжнародних договорів» (2001 р., посів друге місце на Всеукраїнському конкурсі кращих підручників та навчальних посібників для ВНЗ, підготовлених викладачами приватних закладів освіти); фундаментальний підручник «Міжнародне приватне право», який вже став класичним (видання 2006 та 2008 років); підручник «Міжнародне економічне право» (видання 2009 року).

Купчишин Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук (1977), доцент кафедри прав людини, міжнародного та європейького права Академії адвокатури України. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Президент українського відділення Асоціації міжнародного права, Віце-президент Української Асоціації зовнішньої політики.

У 1974 р. закінчив Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (спеціальність «Міжнародне право»), отримав кваліфікацію – юрист-міжнародник, перекладач-референт англійської мови. У 1974 – 1977 роках навчався в аспірантурі кафедри міжнародного права та іноземного законодавства Київського Державного університету, захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив конституційних принципів зовнішньої політики на основні принципи міжнародного права». У 1977 - 1982 роках — викладач цієї кафедри. Після закінчення у 1990 р. Дипломатичної Академії МЗС СРСР отримав кваліфікацію «дипломат».

ДОСВІД РОБОТИ: 2014 – викладацька робота в Дипломатичній Академії МЗС України. 2010 – 2014 — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці та Князівстві Монако. Постійний Представник України при ЮНЕСКО, Париж. 2008 – 2010 — Заступник Міністра закордонних справ України. 2005 – 2008 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди. Постійний Представник України при Організації по Забороні Хімічної Зброї, Гаага. 2001 – 2005 — Директор Правового департаменту МЗС України. Посол з особливих доручень. 1998 – 2001 — Постійний Представник України при Раді Європи, Страсбург, Франція. 1996 – 1998 — начальник Управління європейської і трансатлантичної інтеграції МЗС України. 1993 – 1996 — радник-посланник Посольства України у Франції. 1992 – 1993 — начальник Договірно-правового управління МЗС України. 1990 – 1992 — другий, перший секретар відділу міжнародних організацій МЗС України. 1982 – 1988 — співробітник (Р-3) Центру з прав людини Секретаріату відділення ООН у Женеві, Швейцарія. У викладацькій діяльності забезпечував курси: Міжнародне публічне право, Право міжнародних організацій, Дипломатичне і консульське право, Право міжнародних договорів. 

Володіння іноземними мовами: англійська, французька, російська - вільно. Дипломатичний ранг: Надзвичайний і Повноважний Посол. Державні нагороди: Орден «За заслуги»; Орден Почесного Легіону Французької Республіки.

Дружков Михайло Петрович – кандидат юридичних наук (1980). У 1977 р. завершив навчання (з відзнакою) у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права (відділення – міжнародне право). Освіта: юрист-міжнародник; референт-перекладач англійської мови. У 1977–1980 роках навчався в аспірантурі Інституту держави і права Академії наук України. З 1980 р. по 1992 р. обіймав посади молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника Інституту держави і права АН України. За час роботи в Інституті опубліковано ряд наукових статей, окремих частин колективних монографій (здебільшого щодо права міжнародних договорів та права міжнародних організацій), а також індивідуальну монографію «Заключение международных договоров в рамках и под эгидой международных организаций» (1986). У 1984 р. представляв Україну на ХІІ Всесвітньому Конгресі юристів-демократів (Греція). У 1991–1994 роках – начальник Управління міжнародної безпеки Ради національної безпеки України, протягом 1992 – 1993 років – Голова державного комітету України з питань ядерної політики. У 1995–1996 роках – заступник начальника Головного договірно-правового управління Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. З 1996 по 1999 рік – Головний Радник Посольства України в Державі Ізраїль та одночасно керівник Торговельно-економічної місії України у Державі Ізраїль, Радник з економічних питань Посольства України у Державі Ізраїль. У 2001–2002 роках виконував обов'язки координатора Шведсько-Українського проекту розвитку місцевого самоврядування в Україні. Є автором більш ніж 30 наукових статей та монографій з проблем права міжнародних організацій, права міжнародних договорів та інших питань міжнародного публічного права.

Голубенко Ірина Ігорівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри прав людини, міжнародного та європейського права. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала вищу освіту за напрямом підготовки «Право», кваліфікація «бакалавр права». У 2013 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр правознавства на кафедрі цивільного права за напрямком «міжнародне приватне право». 2016 рік – закінчила аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 27 квітня 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з теми «Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Автор понад 20 наукових статей з актуальних питань міжнародного приватного права, інвестиційного арбітражу, питань вирішення інвестиційних спорів. Сфери основних наукових інтересів: міжнародне приватне право, цивільне право, міжнародний комерційний арбітраж, інвестиційне право, комерційні контракти за законодавством зарубіжних кран.

З кафедрою також співпрацюють на засадах сумісництва:

Юдківська Ганна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри, Суддя Європейського суду з прав людини від України.

Голубєва Вікторія Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент. Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1996 р. за спеціальністю «Правознавство». У 1999 р. закінчила з відзнакою Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2004 р. захистила дисертацію «Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності та національне законодавство України (нетарифний аспект)» за спеціальністю 12.00.11 «міжнародне право». У 2007 р. отримала вчене звання доцента. Викладає навчальні дисципліни «Міжнародне економічне право», «Міжнародне торгове право», «Міжнародне митне право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Головаш Богдан Едуардович – кандидат економічних наук зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент. Освіта: Київський університет ім. Т. Шевченка, менеджер регіонального розвитку, магістр (1998 р.), Київський національний економічний університет, міжнародна економіка, спеціаліст (2001 р.). У 2001–2004 роках – аспірант кафедри економічної теорії Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Тема кандидатського жослідження: «Інвестиційний механізм інтеграції України в Європейський простір». З 2004 р. – асистент, а з 2010 р. – доцент кафедри економічної теорії КНУБА. Має сертифікати Фонду державного майна України з управління державними корпоративним правами та акціонерними товариствами. Надруковано 2 навчальні посібники, понад 20 наукових статтей, монографія.