Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра прав людини, міжнародного та європейського права

Кафедра заснована 1 березня 2003 р.

Завідувач кафедри – Гончаренко Сергій Владленович, кандидат юридичних наук, професор.

Методист кафедри – Сєда Ірина Миколаївна.

Телефон: +380 (44) 238 2317ауд. 21

 


 

Роль міжнародного права як найважливішого інструменту управління міжнародними зв’язками робить виключно актуальною підготовку висококваліфікованих спеціалістів в цій сфері. Отже, головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами фахових навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими творчими здобутками провідних вчених західних країн та України, допомогти здобути практичні навички роботи з міжнародно-правовими актами ООН, Європейського Союзу, Ради Європи та ін.

Рішенням Методичної ради Академії адвокатури кафедру визначено як базову для розробки, апробації і впровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: міжнародне публічне право (доцент М.П.Дружков), право Європейського Союзу (доцент О.І.Давиденко); міжнародне приватне право, право СОТ, міжнародний комерційний арбітраж (професор В.Л.Чубарєв); міжнародний захист прав людини (професор С.В.Гончаренко) та ін. Окрім роботи за основними, нормативними дисциплінами, кафедра веде розробку та викладання спецкурсів з міжнародно-правових проблем, що мають практичне значення.

 


 

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Гончаренко Сергій Владленович – адвокат, голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація». Заслужений юрист України, у 2011–2016 рр. – віце-президент Спілки адвокатів України. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, навчався в аспірантурі Інститутту держави і права НАН України. Має вчене звання професора, кандидатську дисертацію на тему «Злочинна недбалість» захистив у 1990 році. У 1994–1995 роках перебував на посаді керівника Торгівельно-економічної місії у складі Посольства України у Грецькій Республіці. Проходив стажування у кількох провідних університетах Європи. Закінчив курси викладачів адвокатської майстерності Національного інституту судової адвокатури, США (National Institute for Trial Advocacy, USA) (www.nita.org). Має ряд наукових праць з кримінального права, процесу, проблем адвокатури, міжнародного захисту прав людини. У 2011–2012 рр. та з 2014 р. – суддя ad hoc Європейського суду з прав людини.

Чубарєв Валентин Леонідович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри. Закінчив Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова у 1965 році. В 1992 р. захистив дисертацію на тему «Тяжкість злочинного діяння» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 2001 року очолював кафедру Київського міжнародного університету. Працює в Академії з 2005 року. Професор кафедри прав людини, міжнародного та європейського права. Протягом останнього десятиріччя обіймав посади консультанта різних Комітетів Верховної Ради України, брав активну участь у розробці та рецензуванні законопроектів, зокрема є одним із співавторів Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Багато років був радником Київської регіональної Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Призначався членом експертної ради ВАК України, членом експертної ради Вищої акредитаційної комісії МОН України, був членом різних спеціалізованих рад. Натепер є членом спеціалізованої вченої ради К.26.122.01 (Академія адвокатури України). Підготував двох кандидатів юридичних наук, одного з яких (Шепель А.О.) – за спеціальністю 12.00.11 (Міжнародне право). Основні напрями наукової діяльності – кримінологія, кримінальне право, міжнародне та міжнародне приватне право. Опублікував понад 80 наукових праць. Серед останніх робіт на увагу заслуговують низка написаних у співавторстві підручників з кримінального права (2002, 2004, 2008, 2009 роки); «Елементарний курс права міжнародних договорів» (2001 р., посів друге місце на Всеукраїнському конкурсі кращих підручників та навчальних посібників для ВНЗ, підготовлених викладачами приватних закладів освіти); фундаментальний підручник «Міжнародне приватне право», який вже став класичним (видання 2006 та 2008 років); підручник «Міжнародне економічне право» (видання 2009 року).

Купчишин Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук (1977), професор кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України. Має найвищий дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. Президент українського відділення Асоціації міжнародного права, Віце-президент Української Асоціації зовнішньої політики.

Освіта. У 1974 р. закінчив Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (спеціальність «Міжнародне право»), отримав кваліфікацію – юрист-міжнародник, перекладач-референт англійської мови. У 1974 – 1977 роках навчався в аспірантурі кафедри міжнародного права та іноземного законодавства Київського Державного університету, захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив конституційних принципів зовнішньої політики на основні принципи міжнародного права». У 1977 - 1982 роках — викладач цієї кафедри. Після закінчення у 1990 р. Дипломатичної Академії МЗС СРСР отримав кваліфікацію «дипломат».

Досвід роботи: 2014 – викладацька робота в Дипломатичній Академії МЗС України. 2010 – 2014 — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці та Князівстві Монако. Постійний Представник України при ЮНЕСКО, Париж. 2008 – 2010 — Заступник Міністра закордонних справ України. 2005 – 2008 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди. Постійний Представник України при Організації по Забороні Хімічної Зброї, Гаага. 2001 – 2005 — Директор Правового департаменту МЗС України. Посол з особливих доручень. 1998 – 2001 — Постійний Представник України при Раді Європи, Страсбург, Франція. 1996 – 1998 — начальник Управління європейської і трансатлантичної інтеграції МЗС України. 1993 – 1996 — радник-посланник Посольства України у Франції. 1992 – 1993 — начальник Договірно-правового управління МЗС України. 1990 – 1992 — другий, перший секретар відділу міжнародних організацій МЗС України. 1982 – 1988 — співробітник (Р-3) Центру з прав людини Секретаріату відділення ООН у Женеві, Швейцарія. У викладацькій діяльності забезпечує курси: Міжнародне публічне право, Право міжнародних організацій, Дипломатичне і консульське право, Право міжнародних договорів, Міжнародне морське право. 

Володіння іноземними мовами: англійська, французька, російська – вільно. Дипломатичний ранг: Надзвичайний і Повноважний Посол. Державні нагороди: Орден «За заслуги»; Орден Почесного Легіону Французької Республіки.

Давиденко Олександр Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Освіта. У 2011 р. закінчив Академію адвокатури України, отримав ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародне право» та кваліфікацію юрист-міжнародник, перекладач.

Досвід. У 2010–2011 рр. працював у Міністерстві юстиції України в Секретаріаті Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Автор наукових робіт з актуальних питань права Європейського Союзу, а також низки статей до тритомної Енциклопедії міжнародного права. З 2012 р. – здобувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У 2015 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право; тема дослідження – «Правові аспекти становлення та розвитку Європейської служби зовнішньої діяльності». У 2016 році отримав сертифікат про успішне завершення навчальної програми “E-Platform for Neighbourhood” («Е-платформа для сусідства»), що фінансується Європейським Союзом і реалізується під загальним керівництвом Генерального директорату з політики сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії. Неодноразово залучався як член жюрі престижного міжнародного Конкурсу ім. Філіпа Джесапа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition).

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Теорія і практика міжнародного права», «Право Європейського Союзу», «Правове регулювання відносин Україна-ЄС», спецкурси.

Форостюк Олег Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент. Обіймає посаду доцента кафедри.

Освіта вища педагогічна і вища юридична. Кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання державно-церковних відносин в Україні в 1917-1941 рр. (на матеріалі Донецького регіону) за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права, захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2001 р.). 1993 року закінчив філію Техаського християнського інституту з відзнакою, за що отримав лист подяки від голови комісії Конгресу США з науки.

Досвід науково-педагогічної роботи – більше 25 років. 1999 року видав книгу «Православна Луганщина у роки гонінь і трагічних випробувань (1917–1988 рр.)». 2004 року був нагороджений митрополитом Володимиром (Сабоданом) орденом Нестора Літописця ІІ ступеня. За підсумками конкурсу молодих вчених монографія та інші публікації О.Форостюка були відзначені Національною академією наук України.

Коло наукових інтересів: історія та теорія держави і права, державно-релігійні відносини. Автор підручника, трьох монографій, багатьох наукових статей.

Викладає дисципліни: «Теорія держави і права», «Правничі системи сучасності».

Добрянська Ольга Дем’янівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Освіта: Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (денна форма навчання): ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (заочна форма навчання): ступінь бакалавра за напрямом «Політологія». Захистила кандидатську дисертацію в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна (2019 р.). Тема дисертації: «Пряма дія норм Конституції України у сферах реалізації та захисту прав людини: питання теорії та практики». З червня 2015 року по вересень 2018 року працювала на посаді помічника судді Київського апеляційного адміністративного суду. З жовтня 2018 року до цього часу – адвокатська діяльність.

Коло наукових інтересів: конституційне право, конституційні процедури, права людини, міжнародне та європейське право.

Викладає дисципліни: «Право міжнародної безпеки», «Міжнародне гуманітарне право», «Конституційне право», «Конституційний процес». Автор наукових статей та тез доповідей в матеріалах конференцій.

Печерова Ніна Григорівна – кандидат юридичних наук, старший викладач.

Освіта: У 2010 р. закінчила із відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація магістра права. У 2010 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів, спеціальність «Переклад (англійська)», кваліфікація філолога, перекладача англійської мови. Такаж володіє французькою мовою. У 2011 р. закінчила Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України, спеціальність «Зовнішня політика», кваліфікація магістра зовнішньої політики.

Наукова діяльність: У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» на тему: «Правовий статус суду в цивільному процесі України», кандидат юридичних наук. За темою дисертації опубліковано 14 праць, статті у фахових виданнях. Співавтор колективної роботи за редакцією Jozef Koredczuk Alternatywne sposoby rozstrzygania sporow w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie. Проходила стажування у відділі демократизації та управління Представництва ЄС в Україні, брала участь у наукових заходах за сприяння Німецької служби академічних обмінів DAAD у рамках програми «Сприяння демократії в Україні».

Досвід: У 2010 р. отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Працювала юридичним радником в Адвокатському об’єднанні «Зейкан, Попович, Голуб і партнери» (2008–2010), викладала правові дисципліни в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі (2013–2014), обіймала посаду старшого, а згодом головного консультанта сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України (2014–2018), співпрацювала на договірних засадах у Договірно-правовому департаменті та Департаменті розвитку та забезпечення Дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України (2014).

 

З кафедрою також співпрацюють на засадах сумісництва:

Юдківська Ганна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри, Суддя Європейського суду з прав людини від України.

Жалоба Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор (2007 р.). Закінчив Чернівецький державний університет у 1986 році (з відзнакою). 1997–2000 рр. докторантура ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Стипендіат Кабінету Міністрів України «Програма сприяння молодим вченим України». Тема докторської дисертації: «Політика австрійського уряду щодо шляхів сполучення на північному сході монархії в останній чверті XVIII — на початку 70-х років XIX ст.» (захист відбувся у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 2005 рік).

2001–2004 – участь у міжнародному науково-дослідницькому проєкті (за сприяння шведської Королівської Академії Наук): «Архітектонічна і культурна спадщина як ресурс для міського планування і міського розвитку в західноукраїнських та молдовських містах».

2003–2004 – заступник голови консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в межах історико-культурної заповідної території м. Чернівці; 

2004–2007 – доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, перший заступник директора Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету;

2007–2012 – професор, завідувач кафедри міжнародної інформації, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету;

2007–2014 – гостьовий професор Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва), курси: «Теорія міжнародних відносин», «Історія і теорія міжнародних відносин»;

2015 – науково-дослідницька стипендія «Майдан» від Австрійської служби академічних обмінів (м. Відень);

2012–2017 – завідувач кафедри дипломатичної і консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України;

2017 – завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Має понад 130 наукових публікацій, в тому числі в наукових виданнях Австрії, Німеччини, Англії, Молдови, Румунії, Польщі, Іспанії. Володіє німецькою мовою.

Голова Правління Пан’європейського Союзу України, Член Контрольної Комісії Австрійсько-Української Асоціації, Радник Європейського товариства Куденгофе-Калерґі, Заступник Голови Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, Член правління Міжнародної асоціації дослідження історії залізниць, Співголова австрійсько-української комісії істориків.

Головаш Богдан Едуардович – кандидат економічних наук зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент.

Освіта: Київський університет ім. Т. Шевченка, менеджер регіонального розвитку, магістр (1998 р.), Київський національний економічний університет, міжнародна економіка, спеціаліст (2001 р.). У 2001–2004 роках – аспірант кафедри економічної теорії Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Тема кандидатського жослідження: «Інвестиційний механізм інтеграції України в Європейський простір». З 2004 р. – асистент, а з 2010 р. – доцент кафедри економічної теорії КНУБА. Має сертифікати Фонду державного майна України з управління державними корпоративним правами та акціонерними товариствами. Надруковано 2 навчальні посібники, понад 20 наукових статтей, монографія.