Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Друга вища освіта

Графік навчального процесу заочної форми навчання на 2013/2014 навчальний рік

відкрити...

 


 

Академія адвокатури України здійснює підготовку фахівців з числа громадян, які мають вищу освіту (психологічну, філологічну, економічну тощо) і бажають набути юридичні знання для підвищення свого професійного рівня, отримати професію юриста для подальшого виконання отриманої раніше спеціальності або з метою перекваліфікації.

Значна потреба виникає у підготовці юристів, адвокатів з числа осіб, які мають вищу освіту в різних галузях, оскільки у сучасних умовах при вирішенні складних правових питань буває недостатнім використання лише юридичних знань для надання кваліфікованої і різноманітної правової допомоги. Наприклад, значним попитом на ринку праці користуються медики, які отримали другу, юридичну, освіту, особливо зараз, коли збільшилася кількість цивільних та кримінальних справ щодо медичних працівників, очікується впровадження страхової медицини.

Потреба в ґрунтовних правових знаннях часто виникає у бізнесменів, керівників підприємств, банкірів, котрі хочуть самостійно орієнтуватися у правових аспектах своєї діяльності. Попитом користується друга вища юридична освіта у представників громадських організацій, суддів третейських судів, держслужбовців.

З огляду на це доцільною є друга вища освіта з орієнтацією на правозахисну діяльність, де необхідне застосування різноманітних знань (психологів, міжнародників, філологів, журналістів, економістів тощо).

Навчальна програма, здійснювана в Академії адвокатури України, розрахована на різноманітні професійні групи – від інженера, який цікавиться правом, до відповідальних працівників міністерств і відомств.

Особливої актуальності набуває отримання післядипломної юридичної освіти, зорієнтованої на адвокатську діяльність, оскільки здебільшого саме адвокати надають правову допомогу з питань, які тісно пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю, банківською, фінансовою сферою, землеустроєм, екологією, будівництвом, багатьма іншими сферами діяльності.

З переходом в Україні до навчання за принципами Болонського процесу, Академія адвокатури, як і всі українські вузи, готує юристів за ступеневою системою освіти. Отже, спочатку – бакалаврат, потім – навчання аж до отримання магістерського диплому.

Якщо Ви маєте вищу не-юридичну освіту (диплом спеціаліста або магістра), то Академія адвокатури України пропонує Вам за 2 роки і 6 місяців отримати вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з можливістю її продовження до рівня «Магістр».

Форма навчання – заочна та дистанційна.


До послуг студентів та аспірантів Академії:

  • комп’ютерні класи з високошвидкісним підключенням до мережі Internet та можливістю працювати з ІПС ЛІГА:Закон
  • криміналістичні студії
  • бібліотека з фондом понад 30000 примірників наукової, навчальної, довідкової літератури
  • читальні зали
  • віртуальна аудиторія
  • електронна бібліотека
  • видавничий центр
  • навчальна зала судових засідань

Адреса приймальної комісії: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27.
Телефони для довідок: (044) 246-57-40, (044) 234-42-42.