АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ


Що Ви отримаєте?

Відповідно до п.6 Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затвердженого Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 03 вересня 2010 року № V/21-421 видами підвищення кваліфікації адвокатів, що забезпечують її безперервність, є, зокрема, «навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу».

Ліцензія

Академія адвокатури України — вищий навчальний заклад IV (найвищого) рівня акредитації — один з небагатьох українських юридичних вузів, що має ліцензію* Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на підвищення кваліфікації юристів як окремий вид освітньої діяльності (надання освітніх послуг). Це означає, що учасники програм підвищення кваліфікації адвокатів, у разі їх успішного проходження, отримують не просто сертифікат-довідку, а документ державного зразка. Для найбільш ефективної реалізації програм підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Правознавство» у складі Академії створено Інститут підвищення кваліфікації.

*) ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: серія АВ № 552848 від 08.12.2010 р.

Сертифікати

За підсумками проходження того чи іншого Дистанційного курсу видається Сертифікат Академії адвокатури України та Американської асоціації юристів / Ініціативи з верховенства права (ABA–ROLI). Для отримання сертифікату виконання всіх навчальних завдань є обов’язковим, а деякі Курси вимагають також, аби підсумкова оцінка була не нижче певного рівня (зазвичай 75%).

Процедура

Після успішного завершення Курсу учаснику надсилається електронне повідомлення, в якому йому пропонується отримати Сертифікат одним із найбільш зручних для нього способів — особисто в обумовлений час або рекомендованою поштою. Слід зауважити, що підписка на певний Дистанційний курс здійснюється на визначений проміжок часу — від двох тижнів до одного місяця (іноді, залежно від складності Курсу, й більше). Як правило, Сертифікат видається тільки після витоку цього терміну (закінчення підписки на Курс), незалежно від того, чи виконав учасник всі навчальні завдання Курсу достроково (адже передбачається, що протягом підписки учасник має можливість користуватися системою повідомлень, форумом, довідковим апаратом тощо, а не тільки власне навчальними матеріалами). Якщо з якихось причин Сертифікат видано учаснику до завершення періоду підписки, доступ до Курсу припиняється у день отримання особисто / відправки поштою Сертифікату.