Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Заснована у вересні 1999 року.

Завідувач кафедри – Легких Кирило Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент

Старший методист – Полин Наталія Василівна

тел.: +380 (44) 246-57-88        вн.тел.: 105        ауд.: 20


 

При кафедрі існують Криміналістичні студії, де створені умови для проведення практичних занять зі студентами. Студії займають кілька приміщень, учбовий полігон для огляду місця події. На виставкових стендах студенти мають змогу ознайомитися зі зразками підроблених грошей, документів, інструментарієм, який використовують злочинці тощо. Створені умови для опановування навичками криміналістичної діяльності під час розслідування кримінальних справ, для дослідження речових доказів застосовуються спеціальні технічні засоби. Студенти вивчають матеріали архівних кримінальних справ, їм демонструються навчальні відеофільми.

 


 

Розповідає професор кафедри, кандидат юридичних наук В.І.Бояров

 


 

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Гончаренко Владлен Гнатович – доктор юридичних наук, професор, Академік-засновник Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Державний радник юстиції ІІ класу. Працює на посаді завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. В 1954 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і до грудня 1956 р. працював слідчим прокуратури Монастирищенського, потім Корсунь-Шевченківського районів, прокурором слідчого відділу Черкаської обласної прокуратури. В 1957 – 1960 рр. – молодший, потім старший науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, до вересня 1962 р. – юрисконсульт газети «Радянська освіта», з жовтня 1962 до 1998 р. працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідуючим кафедрою криміналістики. В 1986 – 1996 рр. обіймав посаду декана юридичного факультету. В 1980 р. захистив докторську дисертацію «Використання даних природничих і технічних наук в кримінальному судочинстві», з 1999 до 2002 р. – ректор Інституту Генеральної прокуратури України, Почесний працівник прокуратури України. Декілька років поспіль очолював Науково-методичну раду з права Міністерства освіти і науки України. У 1998 та 1999 рр. працював на посаді професора Інституту адвокатури при КНУ імені Т.Г. Шевченка, а з 2 лютого 2002 р. і дотепер на посаді професора, а згодом завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Голова спеціалізованої вченої ради Академії адвокатури України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; голова методичної ради і центру інноваційних освітніх технологій та моніторингу якості освіти при методичній раді Академії адвокатури України. В.Г.Гончаренко – Президент Малої правової академії наук при Академії адвокатури України; головний редактор фахового видання «Вісник Академії адвокатури України». Основні сфери наукових інтересів – теорія держави і права, конституційне право, кримінальний процес, криміналістика, судова психологія, юридична інформатика, експертологія, теорія доказів. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 45 кандидатських дисертацій. Почесний професор Чернівецького національного університету (1995) – «За активну допомогу у відродженні юридичного факультету Чернівецького державного університету, особисту участь у забезпеченні навчально-виховного процесу». В.Г.Гончаренко нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «Захиснику Вітчизни», відзнаками: Міністерства освіти і науки України нагрудним знаком «Петро Могила»; нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України»; ГУР МО України «Євген Березняк», багатьма іншими нагородами і відзнаками. Має понад 420 наукових праць, серед яких слід відзначити:

 • Науково-технічні засоби у роботі слідчого. – К.: Вид-во КДУ, 1972. – 208 с.;
 • Основы применения кибернетики в правоведении. – М.: Юрид. лит., 1977. – 272 с. (в соавт.);
 • Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методологические вопросы). – К.: Вища школа, 1980. – 158 с.;
 • Научно-технические средства в следственной практике. – К.: Вища школа, 1984. – 150 с.;
 • Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах / Под общ. ред. Н.Г. Находкина, В.И. Гончаренко. – К.: Вища школа, 1986. –   231 с.;
 • Правознавство. Навчальний посібник (один з авторів і загальний редактор). – К.: Укр. інформаційно-правовий центр, 2002. – 356 с.;
 • Право і криміналістика // Вісник Академії адвокатури України. - 2004. - № 3. – С.40–43;
 • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. У 2-х т. / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Правова єдність, 2009. – 1588 с.;
 • Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. – К.: Академія адвокатури України, 2008. – 280 с.;
 • Криміналістика. Академічний курс. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 496 с. (у співавт.);
 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.;
 • Кримінальне процесуальне право України / За ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с;
 • Експертизи у судочинстві України / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та І.В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.; та ін.

Легких Кирило Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, адвокат (2007). Закінчив Академію адвокатури України з відзнакою (2005) та аспірантуру (2009). Працює в Академії з 2010 року. Національний експерт Ради Європи з питань антидискримінації та застосування практики ЄСПЛ. Співпрацює як тренер для адвокатів з різноманітними міжнародними та національними інституціями в сфері захисту прав людини, в тому числі з Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, Офісом Ради Європи в Україні, Національною асоціацією адвокатів України, Радами адвокатів регіонів.

З останніх публікацій:

 1. Легких К.В. Судовий контроль за дотриманням конституційних прав людини в сфері медицини, фармацевтики та біоетики. // в кн.: Людина: медицина, фармацевтика, біоетика: наукова монографія / за ред. академіка Національної академії правових наук України, професора В.Г. Гончаренка. К.: Юрінком Інтер, 2016. С. 397-414.
 2. Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників). // Вісник Академії адвокатури України. Том 13. Число 2(36)'2016. С.87-94;
 3. Легких К.В. Отримання особою статусу  обвинуваченого в контексті права людини на справедливий суд // Human Rights: theory and practice. Collection of scientific papers, January 23-28, 2017. London, 2017. P.104-107.
 4. Легких К.В. Окремі аспекти вступної промови захисника. // Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.: (Одеса, 15 листопада 2019р.). / редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) та ін. Одеса: «Фенікс», 2019. С.58-61;
 5. Boiarov V., Larkin M., Legkykh K., Melkovskyi O., Hromova M. Ways to Prevent the Financing Youth Informal Groups of the Extremist. Amazonia Investiga.  Vol.8. No.24 (2019). P.479-483. (ESCI by Web of Science)
 6. Легких К.В. Правда, справедливість і верховенство права: співвідношення термінів // Пріоритети розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали між нар. наук.-практ. конф.  (Одеса, 10-11 квітня 2020 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2020. С.11-14.
 7. Boiarov V., Larkin M., Legkykh K., Dudorov O., Pyrozhkova Y. Interrogation of the victims during the investigation of crimes committed by youth extremist groups. Amazonia Investiga. Vol.9. No.28 (2020). P.281-287 (ESCI by Web of Science).

Назаров Віктор Володимирович – доктор юридичних наук (2009), професор (2011), професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Працює в Академії з вересня 2016 року. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого за спеціальністю «правознавство» (1996 р.). З 1996 по 2001 рр. працював в органах внутрішніх справ: слідчим, головним спеціалістом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. З 2001 по 2016 рр. працював у закладах вищої освіти на різних керівних посадах.

Ступінь кандидата юридичних наук здобув у 2000 р. Докторська дисертація за науковою спеціальністю 12.00.09 була присвячена проблемі обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні.

У 2016 році пройшов підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, а також в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина) з інноваційних методів та підходів в юридичній освіті (м. Кошице, 3-6 травня 2016 р.).

Сфера наукових інтересів: забезпечення прав і свобод людини під час досудового розслідування та судового провадження. Автор понад 140 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, в тому числі одного підручника та 5 навчальних посібників з «Кримінального процесу» (два з грифом МОН України), двох навчальних посібників з «Економічної теорії права», двох монографій.

Найбільш важливі наукові праці:

 1. Назаров В.В. Кримінальний процес України : навч. посібник. К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2013. – 488 с.
 2. Назаров В.В. Економічна теорія права: навч. посіб. для самостійної підготовки до курсового екзамену / В.В. Назаров, Л.М., Касьяненко Л.А. Савченко та інші. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. 214 с.
 3. V. Nazarov. Present state of human rights observance in the criminal proceeding in Ukraine // Innovations in science and education: challenges of our time / collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – London: LASHE, 2016 p. – 196 р.
 4. Назаров В.В. Human rights: theory and practice» Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the First International educational and scientific forum (Poland, January 23-28, 2017). London: IASHE, 2017. 184 p.
 5. Назаров В.В. Засади кримінального провадження та проблеми їх реалізації під час досудового розслідування. Правова держава. 2019. № 34. С. 76-82.
 6. Назаров В. В., Гора І. В., Колесник В. А. Applying the Criminalistic Methods in Research of Historical Documents Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar 03, 2020. S. 1-12. http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP [ISSN 2316-1493].

Бояров Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Освіта: вища юридична, Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1980 р.).

Досвід роботи: 1980-2002 рр. слідчий прокуратури району, області, слідчий з особливо важливих справ при Генеральному прокурорі СРСР, прокурор-криміналіст Генеральної прокуратури України та завідуючий кафедрою організації розслідування злочинів Інституту підвищення кваліфікації кадрів прокуратури України. Почесний працівник прокуратури України (1997), старший радник юстиції. З 2002 року по теперішній час доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Практикуючий адвокат (з 2002 р).

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України (2006) («за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»).

Тема кандидатської дисертації: «Особливості розслідування вбивств скоєних в умовах протистояння організованих злочинних угруповань». Рік захисту: 2002. Під його керівництвом захищено вісім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Автор понад 160 публікацій, в тому числі – науково-практичні коментарі до КК України і КПК України, навчальні посібники з криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи та ін.

Коло наукових інтересів: методики розслідування злочинів (вбивства, корупційні злочини, техногенні катастрофи, злочини екстремістської спрямованості та ін.), тактика адвокатської діяльності; кримінальний процес (забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, досудове розслідування, компромісні процедури); проблеми реформування прокуратури.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру:

 1. Бояров В.І. Прокурорський нагляд за виконанням законодавства про право на надання медичної допомоги. // В кн.: Людина: медицина, фармацевтика, біоетика: наукова монографія / за ред. академіка Національної академії правових наук України, професора В.Г. Гончаренка. К.: Юрінком Інтер, 2016.С.415-430.
 2. Бояров В.І. Потерпілий у кримінальному провадженні про кримінально-карані прояви екстремізму. Visegrad Journal on Human Right. №1,Part 2.2017.С.32-37
 3. Бояров В.І. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних проваджень про кримінально-карані прояви екстремізму. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. №2/2017. С.141-147.
 4. Бояров В.І. Щодо деяких особливостей створення екстремістських формувань. Наукові праці Національного університету «Одеська національна академія». Том ХІХ. Одеса,2017.С.54-61.
 5. Бояров В.И. Обеспечение безопасности свидетелей при расследовании уголовных дел об экстремизме. // І Минские криминалистические чтения; материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018г.): в 2 ч.  Минск : Академия МВД, 2018.Ч.1.С.65-70.
 6. Бояров В.І. Правове регулювання протидії екстремістської діяльності в Україні та відповідальність за екстремізм за законодавством інших країн.  Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. / Акад. адвокатури України. 2018.Том 1. Число1-2 (40-41).С.116-122.
 7. Boiarov V., Larkin M., Legkykh K., Melkovskyi O., Hromova M. Ways to Prevent the Financing Youth Informal Groups of the Extremist. Amazonia Investiga. 2019. Volume8. Number 24. P. 479-483 (ESCI by Web of Science).   .
 8. Бояров В.І. Щодо деяких питань реформування прокуратури. // Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності органів прокуратури: теорія та практика: матеріали круглого стола (18 грудня 2019 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019.(108с.). С.36-38.
 9. Коновалова Г.В., Бояров В.І.  Створення комплексів тактичних рекомендацій захисту в окремих групах кримінальних проваджень, як засіб підвищення ефективності діяльності адвоката-захисника. // Професійна правнича допомога: сучасний підхід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11  грудня 2019р., м. Київ). Київ: Алерта,2019.(264с.)С.33-36.
 10. Бояров В.І., Масалітін А.О. Використання інформації, отриманої слідством в результаті аналізу відеозаписів. Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. Київ: ВЦ Акад. адвокатури України,2019. Том 16. Число 1(42).С.48-53.
 11. Бояров В.І. Жертва злочину в методиці розслідування кримінально-караних проявів екстремістської діяльності. // Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020р.] Том 1. Тернопіль:Вектор, 2020. (456с.).С.361-363.
 12. Boiarov V., Larkin M., Legkykh K., Dudorov O., Pyrozhkova Y. Interrogation of the victims during the investigation of crimes committed by youth extremist groups. Amazonia Investiga. Vol.9. No28 (2020).P.281-287. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.31  (doi: 10.34069/AI/2020.28.04.31)  (ESCI by Web of Science). 
 13. Бояров В.І., Ларкін М.О. Особливості  розслідування злочинів екстремістської спрямованості, учинених членами молодіжних неформальних груп (об'єднань). // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing»,2020. P.1. 592 p. P.462-479.

Сисоєнко Григорій Іванович – кандидат юридичних наук (1989), доцент (2004). Обіймає посаду доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

Освіта вища юридична, закінчив Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР. Має значний досвід практичної роботи: працював слідчим, керівником слідчого підрозділу, полковник. В 1989 році у Київській вищій школі МВС СРСР захистив кандидатську дисертацію на тему «Питання оптимізації розслідування крадіжок державного та суспільного майна з проникненням у приміщення чи інше сховище» і отримав диплом кандидата юридичних наук за № 004666. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Академік-засновник Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Державний радник юстиції II класу Гончаренко Владлен Гнатович.

Після захисту дисертації працював на посаді викладача у Київській вищій школі МВС СРСР, а потім на посаді старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри, начальника кафедри кримінально-процесуальної діяльності і професора кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ України.

За вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку нагороджений відзнаками МВС України «За відзнаку в службі» II і I ступенів, «За сумлінну службу» III, II і I ступенів та Почесним знаком МВС України.

З 2011 року працює в Академії адвокатури України на посаді доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

Підвищення кваліфікації пройшов у 2011 році на базі Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, свідоцтво за № 39 від 16 грудня 2011 року, та у 2019 році в Міністерстві освіти і науки України за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань».

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації і понад 40 магістерських робіт.

Основні сфери наукових інтересів – кримінальний процес, криміналістика, теорія доказів, захист особи у кримінальному провадженні. Має значну низку праць з питань кримінального процесу, захисту особи у кримінальному провадженні, теорії доказів, зокрема:

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с. (§2 і 3 гл.28);
 2. Словник юридичних термінів: навчальний посібник / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, З.В. Ромовської (у співавторстві). К.: Юстініан, 2013;
 3. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / За заг. ред. В.Г.Гончаренка та В.А.Колесника (у співавторстві). К.: Юстініан, 2014;
 4. Сисоєнко Г.І. Проблемні питання кримінального процесуального законодавства України // Часопис цивільного і кримінального судочинства. №1, 2015;
 5. Сисоєнко Г.І. Завершення досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України. №1 (число 32). 2015. C.144-150;
 6. Сисоєнко Г.І. Закінчення досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України. №2 (число 33). 2015. C.145-153.

Конференції останніх років:

 1. Підозра у кримінальному провадженні // Малиновські читання; матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада 2015 р., м. Острог). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». C.217-220;
 2. Підозра і обвинувачення в кримінальному провадженні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні», 20 листопада 2015 року, м. Київ. – Часопис Академії адвокатури України. – №4 (29)᾿2015.
 3. Захист прав людини у кримінальному провадженні // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав людини: міжнародний і вітчизняний досвід», 16 травня 2019 р., Національна академія прокуратури України, м. Київ, с.580-587, С. 712;
 4. Окремі питання реформування кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи // Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», 14-15 червня 2019 р, м. Луцьк, с.276-278, С.297;
 5. Передумови щодо визначення меж судового розгляду прокурором // Матеріали круглого столу «Повноваження прокурора щодо визначення меж судового розгляду» 22 листопада 2019 р. у Національній академії прокуратури України, м. Київ, с.96-100, С.118;
 6. Окремі питання статусу підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», Київський національний університет імені Тараса Шевченко, юридичний факультет, 6 грудня 2019 року, м.Київ, с.78-83;
 7. Процесуальний статус підозрюваного і обвинуваченого // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 24 квітня 2020 року, Національний університет «Острозька академія», м. Острог, с.140-146;
 8. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк, с. 182-188.