Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Заснована у вересні 1999 року.

Завідувач кафедри – Легких Кирило Вікторович, кандидат юридичних наук

Старший методист – Полин Наталія Василівна

тел.: +380 (44) 246-57-88        вн.тел.: 105        ауд.: 20


 

При кафедрі існують Криміналістичні студії, де створені умови для проведення практичних занять зі студентами. Студії займають кілька приміщень, учбовий полігон для огляду місця події. На виставкових стендах студенти мають змогу ознайомитися зі зразками підроблених грошей, документів, інструментарієм, який використовують злочинці тощо. Створені умови для опановування навичками криміналістичної діяльності під час розслідування кримінальних справ, для дослідження речових доказів застосовуються технічні засоби: мікроскопи, комп’ютерна техніка. Студенти вивчають матеріали архівних кримінальних справ, демонструються навчальні відеофільми.

Кафедра має науково–методичні зв’язки з відповідними кафедрами іноземних вузів Росії, Молдови, Казахстану та з вузами України, такими, як Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Національний університет «Острозька академія», Національна академія СБУ.

 


 

Розповідає професор кафедри, кандидат юридичних наук В.І.Бояров

 


 

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Гончаренко Владлен Гнатович – доктор юридичних наук, професор, Академік-засновник Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Державний радник юстиції ІІ класу. Працює на посаді завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. В 1954 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і до грудня 1956 р. працював слідчим прокуратури Монастирищенського, потім Корсунь-Шевченківського районів, прокурором слідчого відділу Черкаської обласної прокуратури. В 1957 – 1960 рр. – молодший, потім старший науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, до вересня 1962 р. – юрисконсульт газети «Радянська освіта», з жовтня 1962 до 1998 р. працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідуючим кафедрою криміналістики. В 1986 – 1996 рр. обіймав посаду декана юридичного факультету. В 1980 р. захистив докторську дисертацію «Використання даних природничих і технічних наук в кримінальному судочинстві», з 1999 до 2002 р. – ректор Інституту Генеральної прокуратури України, Почесний працівник прокуратури України. Декілька років поспіль очолював Науково-методичну раду з права Міністерства освіти і науки України. У 1998 та 1999 рр. працював на посаді професора Інституту адвокатури при КНУ імені Т.Г. Шевченка, а з 2 лютого 2002 р. і дотепер на посаді професора, а згодом завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Голова спеціалізованої вченої ради Академії адвокатури України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; голова методичної ради і центру інноваційних освітніх технологій та моніторингу якості освіти при методичній раді Академії адвокатури України. В.Г.Гончаренко – Президент Малої правової академії наук при Академії адвокатури України; головний редактор фахового видання «Вісник Академії адвокатури України». Основні сфери наукових інтересів – теорія держави і права, конституційне право, кримінальний процес, криміналістика, судова психологія, юридична інформатика, експертологія, теорія доказів. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 45 кандидатських дисертацій. Почесний професор Чернівецького національного університету (1995) – «За активну допомогу у відродженні юридичного факультету Чернівецького державного університету, особисту участь у забезпеченні навчально-виховного процесу». В.Г.Гончаренко нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «Захиснику Вітчизни», відзнаками: Міністерства освіти і науки України нагрудним знаком «Петро Могила»; нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України»; ГУР МО України «Євген Березняк», багатьма іншими нагородами і відзнаками. Має понад 420 наукових праць, серед яких слід відзначити:

 • Науково-технічні засоби у роботі слідчого. – К.: Вид-во КДУ, 1972. – 208 с.;
 • Основы применения кибернетики в правоведении. – М.: Юрид. лит., 1977. – 272 с. (в соавт.);
 • Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методологические вопросы). – К.: Вища школа, 1980. – 158 с.;
 • Научно-технические средства в следственной практике. – К.: Вища школа, 1984. – 150 с.;
 • Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах / Под общ. ред. Н.Г. Находкина, В.И. Гончаренко. – К.: Вища школа, 1986. –   231 с.;
 • Правознавство. Навчальний посібник (один з авторів і загальний редактор). – К.: Укр. інформаційно-правовий центр, 2002. – 356 с.;
 • Право і криміналістика // Вісник Академії адвокатури України. - 2004. - № 3. – С.40–43;
 • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. У 2-х т. / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Правова єдність, 2009. – 1588 с.;
 • Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. – К.: Академія адвокатури України, 2008. – 280 с.;
 • Криміналістика. Академічний курс. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 496 с. (у співавт.);
 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.;
 • Кримінальне процесуальне право України / За ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с;
 • Експертизи у судочинстві України / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та І.В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.; та ін.

Гора Ірина Віталіївна – доктор юридичних наук, професор. Перша в історії українських спецслужб жінка – полковник. Освіта вища юридична, в 1982 р. закінчила факультет підготовки експертів-криміналістів Вищої Слідчої школи МВС СРСР у м. Волгоград. Досвід експертної роботи з 1982 р. на посадах експерта, начальника відділення експертного відділу УВС Київської області. В 1993 р. перейшла на службу і викладацьку роботу у вищих навчальних закладах СБ України, де займала посади викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри криміналістики Національної академії СБ України, полковник. Із листопада 2012 р. займає посаду професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Кандидат юридичних наук (1997), доктор юридичних наук (2012 р.). Докторська дисертація за науковою спеціальністю 12.00.09 на тему «Техніко-криміналістичне забезпечення контррозвідувальної діяльності». Професор (2014). В 2011 р. наказом МОН України нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії, Лауреат міжнародної премії «Золота Фортуна» (2013). Сфера основних наукових та викладацьких інтересів – криміналістика і її розділи криміналістична техніка, криміналістична тактика, а також судова експертиза. Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 3 навчальних посібники і підручник з криміналістики з грифом Міносвіти України, навчальні посібники, що розкривають питання розкриття й розслідування злочинів, призначення судових експертиз тощо, монографія, виступи й тези виступів на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема й міжнародних. Переважна більшість наукових праць присвячена висвітленню проблем діяльності оперативних і слідчих підрозділів СБ України за тематикою з обмеженим грифом доступу. Під керівництвом І.В.Гори захищено 7 кандидатських дисертацій. Серед основних з опублікованих праць:

 • Криміналістика. Частина 1. Криміналістична техніка: навчальний посібник. – К.: Алерта, 2005. – 320 с. (в співавторстві з В.А.Колесником);
 • Наркобізнес і наркоманія: Криміналістичні аспекти протидії: навчальний посібник. – К.: Вид-во НА СБ України, 2006. – 244 с. (в співавторстві з В.А.Колесником);
 • Підготовка та призначення окремих видів судових експертиз: навч. посібник. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБУ, 2012. – 139 с. (в співавторстві з В.А.Колесником);
 • Науковий коментар до Глави 19 Кримінального процесуального кодексу України / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. – С.463-481;
 • Кримінальний процес: навчальний посібник. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с. (колектив авторів, за ред. В.Г.Гончаренка, В.А.Колесника);
 • Використання спеціальних знань адвокатом: науково-практичний посібник. – К.: Прецедент, 2014. – 81 с.;
 • Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посібник / за заг. ред. В.Г.Гончаренка, І.В.Гори, наук. ред. В.А.Колесник. – К.: Юрінком Інтер, 2015 – 504 с.; та ін.

Колесник Валерій Аркадійович – доктор юридичних наук, професор. Освіта вища юридична, в 1980 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Досвід слідчої роботи з 1980 р. на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника слідчого управління УВС Київської області, оперативної роботи – на посаді заступника начальника відділу внутрішньої безпеки ГУВС м. Києва. В 1993 р. перейшов на службу і викладацьку роботу у вищих навчальних закладах СБ України, де займав посади старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри криміналістики Національної академії СБ України, а після звільнення в запас з 2006 р. – професора цієї ж кафедри, полковник. Із листопада 2012 р. займає посаду професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України., Кандидат юридичних наук (1999 р.), доктор юридичних наук (2012). Докторська дисертація за науковою спеціальністю 12.00.09 на тему «Тактико-криміналістичне забезпечення виявлення, розкриття й розслідування злочинів органами СБ України». Професор (2012). В 2002 р. наказом МОН України нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії. Сфера основних наукових та викладацьких інтересів – криміналістика і її розділи криміналістична тактика й методика, а також оперативно-розшукова діяльність, судова медицина, судова психіатрія. Має понад 100 публікацій наукового та начально-методичного характеру, в тому числі 3 навчальних посібника з криміналістики з грифом Міносвіти України, навчальні посібники, що розкривають питання виявлення й розслідування окремих видів злочинів та призначення судових експертиз, навчальні посібники з судової медицини та з судової психіатрії, монографія, виступи й тези виступів на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема й міжнародних. Значна кількість наукових праць висвітлює питання діяльності оперативних і слідчих підрозділів МВС та СБ України, що мають гриф обмеження доступу до інформації. Під керівництвом В.А.Колесника захищено 8 кандидатських дисертацій з криміналістики. Серед основних з опублікованих праць:

 • Судова психіатрія: курс лекцій. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 128 с.;
 • Криміналістика. Частина 1. Криміналістична техніка: навчальний посібник. – К.: Алерта, 2005. – 320 с. (в співавторстві з І.В.Горою);
 • Наркобізнес і наркоманія: Криміналістичні аспекти протидії: навчальний посібник. – К.: Вид-во НА СБ України, 2006. – 244 с. (в співавторстві з І.В.Горою);
 • Судова медицина та судова психіатрія: навчальний посібник. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 195 с.;
 • Підготовка та призначення окремих видів судових експертиз: навч. посібник. - К.: Наук.-вид. відділ НА СБУ, 2012. – 139 с. (в співавторстві з І.В.Горою);
 • Науковий коментар до Глави 20 Кримінального процесуального кодексу України / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с., – С.481-552;
 • Кримінальний процес: навчальний посібник. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с. (колектив авторів, за ред. В.Г.Гончаренка, В.А.Колесника);
 • Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення: науково-практичний посібник. – К.: Прецедент, 2014. – 135 с.;
 • Пред'явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія: науково-практичний посібник. – К.: Прецедент, 2014. – 60 с.;
 • Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посібник / за заг. ред. В.Г.Гончаренка, І.В.Гори, наук. ред. В.А.Колесник. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.; та ін.

Назаров Віктор Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Бояров Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, адвокат. Працює в Аквадемії з січня 2002 року. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1980).  З 1980 по 2012 р. працював в органах прокуратури: слідчим прокуратури: слідчим прокуратури району, старшим слідчим прокуратури області, слідчим з особливо важливих справ при Генеральної прокуратури СРСР, прокурором-криміналістом Генеральної прокуратури України, завідуючим кафедрою організації розслідування злочинів Інституту підвищення кваліфікації кадрів прокуратури України, старший радник юстиції, Почесний працівник прокуратури України (1997). Автор понад 110 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, в тому числі науково-практичних коментарів до КК України і КПК України, навчальних посібників з криміналістики і кримінального процесу.  Лауреат премії НАПрН України імені Ярослава Мудрого 2006 р. («За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»). Під керівництвом Боярова В.І. захищено 7 кандидатських дисертацій  з криміналістики і кримінального процесу. Основна сфера наукових інтересів: криміналістична методика розслідування вбивств, техногенних катастроф, хабарництва, масових заворушень, екстремізму; забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та ін. Серед наукових публікацій, зокрема:

 • Кримінальне процесуальне право: навчальний посібник / За редакцією професорів В.Г.Гончаренка та В.А.Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. –  573 с. (у співавторстві);
 • Деякі питання організації і тактики огляду місця події під час розслідування масових заворушень / В.І. Бояров, Н.В. Глінська-Тарасова // Часопис Академії адвокатури України. – №22(1'2014). – C.6-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_1_3.pdf
 • Здійснення прокурорського нагляду у провадженнях про кримінально карані прояви екстремізму / В.Бояров // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 р.): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С.77-80;
 • Актуальне дослідження теоретичних проблем функціональної діяльності прокурора у досудовій стадії кримінального процесу / В.І.Бояров // Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. / Акад. адвокатури України. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2014. – Том 11. – Число3(31). – С. 179-181;
 • Криміналістична характеристика кримінально-караних проявів екстремізму / В.І.Бояров // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т.7 – №4(25). – С.3-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_4_2.pdf;
 • Масові заворушення: особливості кваліфікації / В.І.Бояров, П.В.Шалдирван // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т.7 – №4(25) – С.9-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_4_3.pdf;
 • Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В.Г.Гончаренка, І.В.Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с. (у співавторстві);
 • Криміналістична класифікація кримінально-карних проявів екстремизму / В.І.Бояров // Вісник Академії адвокатури України. – №2 (число 33). 2015. – С.210-216;
 • Щодо формування сучасних криміналістичних методик / В.І.Бояров / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дидоренка. Науково-теоретичний журнал. – Випуск №3 (71). – Суми, 2015. – С.251-259;
 • Щодо деяких особливостей створення екстремістських формувань / В.І.Бояров // Малиновські читання; матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада 2015 р. м. Острог). – Острог: Видавництво Нацонального університету «Острозька академія». – С.157-158;
 • Концептуальные основы создания методики расследования экстремистской деятельности / В.И. Бояров // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность: Криминалистические чтения памяти професора Н.И.Порубова: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 дек. 2015 г.): в 2 ч. – Минск: Академия МВД, 2015. – С.41-47; та ін.

Громова Марина Євгенівна – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, адвокат. Закінчила Академію адвокатури України та отримала диплом спеціаліста (з відзнакою), спеціальність – правознавство, спеціальна адвокатська підготовка (2006). У тому ж році вступила до аспірантури Академії адвокатури України (науковий керівник – академік В.Г.Гончаренко). Дисертаційне дослідження «Порушення кримінальної справи в кримінальному процесі України» успішно захистила у 2011 році. Має низку публікацій з проблем кримінального процесу, кримінології,  зокрема:

 • Участь захисника у стадії порушення кримінальної справи в кримінальному процесі України // Вісник Академії адвокатури України – число 1(14)2009. – С.133-136;
 • Правові питання порушення кримінальної справи / В.Г. Гончаренко, М.Є. Блудиліна // Вісник Академії адвокатури України – число 2(18)2010. – С.48-53;
 • Аналіз приводів до порушення кримінальної справи у судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України – число 1(20)2011. – С.130-134;
 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К.: Юністіан, 2012 (у співавторстві);
 • Словник юридичних термінів: навчальний посібник / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, З.В.Ромовської. – К.: Юстініан, 2013 (у співавторстві);
 • Кримінальне процесуальне право: навчальний посібник / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, В.А.Колесника. – К.: Юстініан, 2014; та ін.

Легких Кирило Вікторович – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики адвокат (2007), кандидат юридичних наук. Закінчив Академію адвокатури України з відзнакою (2005) та аспірантуру (2009). Працює в Академії з 2010 року. Національний експерт Ради Європи з питань антидискримінації та застосування практики ЄСПЛ. Співпрацює як тренер для адвокатів з різноманітними міжнародними та національними інституціями в сфері захисту прав людини, в тому числі з Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, Офісом Ради Європи в Україні, Національною асоціацією адвокатів України, Радами адвокатів регіонів. Має понад 20 наукових праць, в тому числі у офіційному друкованому органі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, зокрема:

 • Роль адвоката в забезпечені особистих прав та інтересів людини // Вісник Академії адвокатури України. – Число 1(11)'2008. – С.20-22;
 • Поняття «спеціальні юридичні знання» та форми їх використання у кримінальному процесі // Вісник Академії адвокатури України. – Число 3(13)'2008. – С.54-60;
 • Катування: чи є зміни на краще у зв’язку з прийняттям нового КПК України // Вісник Академії адвокатури України. – Число 3(25)2012. – С.127-131;
 • Кримінальний процесуальний кодекс України: письмове провадження // Часопис Академії адвокатури України. – №16 (3 '2012);
 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. (гл.32);
 • Отримання стороною захисту для експертного дослідження зразків, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження // Юридичний часопис НАВСУ. – №2(6)’2013. – С.196-200;
 • Словник юридичних термінів: навчальний посібник / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, З.В. Ромовської (у співавторстві). – К.: Юстініан, 2013;
 • Апеляційне оскарження в кримінальному провадженні: науково-практичний посібник. – К.: Прецендент, 2014;
 • Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / За заг.ред. В.Г.Гончаренка та В.А.Колесника (у співавторстві). – К.: Юстініан, 2014;
 • Дискримінаційна складова «заочного» взяття під варту // Вісник Академії адвокатури України. – Число 1(32)'2015. – С.105-109;
 • Окремі процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві //Вісник Академії адвокатури України. – Число 2(33)'2015. – С.177-183; та ін.

Сисоєнко Григорій Іванович – кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Вищу слідчу школу МВС СРСР  м. Волгоград. Має значний досвід практичної роботи: працював слідчим, керівником слідчого підрозділу, полковник. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Питання оптимізації розслідування крадіжок державного та суспільного майна з проникненням у приміщення чи інше сховище», працював на посаді викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри кримінально-процесуальної діяльності і професора кафедри кримінального процесу НАВС. Працює в Академії з 2011 року. Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики. Під керівництвом Г.Сисоєнка захищена кандидатська дисертація з кримінального процесу. Здійснює наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук. За вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку нагороджений відзнаками МВС України «За відзнаку в службі» II і I ступенів, «За сумлінну службу» III, II і I ступенів та Почесним знаком МВС України. Сфера наукових інтересів: кримінльно-процесуальна діяльність та методика розслідування злочинів. Має понад 50 наукових праць, зокрема:

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. (§2 і 3 гл.28);
 • До проблеми мови у кримінальному судочинстві України / Г.І. Сисоєнко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – N 4 (7) 2012, с.155-160;
 • Словник юридичних термінів: навчальний посібник / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, З.В. Ромовської (у співавторстві). – К.: Юстініан, 2013;
 • Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / За заг.ред. В.Г.Гончаренка та В.А.Колесника (у співавторстві). – К.: Юстініан, 2014;
 • Проблемні питання кримінального процесуального законодавства України / Г.І. Сисоєнко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – N 1, 2015;
 • Завершення досудового розслідування/ Г.І.Сисоєнко // Вісник Академії адвокатури України. – №1 (число 32). – 2015. – C.144-150;
 • Закінчення досудового розслідування / Г.І. Сисоєнко// Вісник Академії адвокатури України. №2 (число 33). – 2015. – C.145-153;
 • Підозра у кримінальному провадженні / Г.І.Сисоєнко// Малиновські читання; матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада 2015 р., м. Острог). – Острог: Видавництво Нацонального університету «Острозька академія». – C.217-220;
 • Підозра і обвинувачення в кримінальному провадженні / Г.І. Сисоєнко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні», 20 листопада 2015 року, м. Київ. – Часопис Академії адвокатури України. – №4 (29)᾿2015; та ін.