Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра кримінального та адміністративного права

Заснована у вересні 1997 року.
Протягом 1998 – 2012 років кафедра реорганізовувалась у зв’язку з утворенням нових кафедр.

Завідувач кафедри – Фесенко Євген Володимирович, доктор юридичних наук, професор.

Старший методист кафедри – Стахова Інна Вікторівна

Телефон: +380 (44) 246 5787        ауд. 9

 


 

Кафедра кримінального та адміністративного права забезпечує викладання наступних дисциплін:

кримінальне право, фінансове право, адміністративне право, податкове законодавство, банківське право, основи безпеки життєдіяльності, основи екології та безпека життєдіяльності, конституційне право України, державне (конституційне) право зарубіжних країн, конституційний процес, порівняльне адміністративне право, порівняльне кримінальне право, теоретичні засади кваліфікації злочинів, земельне право, екологічне право, аграрне право, адміністративне судочинство, адміністративні процедури в державному управлінні, теоретичні засади кваліфікації злочинів, адміністративна відповідальність, еколого-правові засади експертної діяльності; актуальні проблеми застосування норм кримінального права, відповідальність за злочини транснаціонального характеру; а також спецкурсів: злочини проти особи (порівняльний аналіз), кримінально-правові аспекти захисту прав обвинуваченого (підсудного).

До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і доценти з інших вузів та науково-практичні працівники.

Навчальна, навчально-методична та наукова діяльність професорсько-викладацького складу здійснюється згідно з навчальним планом, планом роботи кафедри та індивідуальними планами викладачів. У відповідності до нормативних документів МОН України на кафедрі розроблено цикл комплексних програм з дисциплін, які читаються.

Кафедрою розроблено також робочі навчальні програми з дисциплін, які викладаються, та створюються навчально-методичні комплекси, що охоплюють широкий спектр правової тематики.

З дисциплін кафедри працюють наукові студентські гуртки та проблемні групи, зокрема з кримінального та фінансового права. Студенти залучаються до вивчення й узагальнення судової практики з проблематики кафедри, з актуальних проблем практикується проведення круглих столів, з найбільш ґрунтовними доповідями студенти виступають на наукових студентських конференціях, в тому числі і в інших вузах. Студенти запрошуються на засідання кафедри для участі в обговоренні наукових доповідей викладачів кафедри і практичних працівників, а також з актуальних питань навчального процесу.

Викладачі кафедри брали участь в написанні Коментарю до Кримінального кодексу України, а також ними підготовлено методичні розробки з IV розділу програми складання усного кваліфікаційного іспиту у регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.

 


 

Розповідає проф. Євгеній Фесенко, завідувач кафедри від моменту її створення у 1997 році.

 


Науково-педагогічні працівники кафедри:

Фесенко Євгеній Володимирович – завідувач кафедри Академії адвокатури України, доктор юридичних наук (30.11.2004), професор. Закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка в 1968 р. Працював слідчим прокуратури Залізничного району м. Києва (1967-1971). З 1971 по 1994 – асистент, старший викладач, доцент юридичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1994–1995 рр. – доцент Київського національного економічного університету, 1995-1999 р. завідуючий відділом Інституту законодавства Верховної Ради України, 1999-2002 р. головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України. З 2002 р. – професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України, член спеціалізованих вчених рад Академії адвокатури України та юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Нагороджений 3-ма грамотами Голови Верховної Ради України (в 1997 р. та двічі у 2001 р.) за вагомі досягнення, високий професіоналізм та ініціативність у праці. Був одним із членів робочої групи з підготовки Кримінального кодексу України та низки інших законопроектів. Професор Фесенко систематично бере участь у науково-практичних конференціях в Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі, Луганську та ін. Він є також членом Київського осередку асоціації кримінального права України та Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція). Має понад 150 наукових праць загальним обсягом більше 100 друкованих аркушів, серед них: 11 видань (останнє 2009 р.) Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України (у співавторстві), 4 підручники з Кримінального права (у співавторстві), монографії «Кримінально-правовий захист здоров'я населення» (2001), «Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони» (2004) та ін., які опубліковані в Україні та за її межами – в Республіці Афганістан, Іспанії, Російській Федерації.Наукові публікації останніх років: Надто широке тлумачення ознак складу злочину хуліганства неприпустиме // Вісник Академії адвокатури України: Наук. журн. — К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2014. — Том 11. — Число 2(30); Проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні // Часопис Академії адвокатури України / Електронне фахове видання. — № 4, 2014.

Ковальський Віктор Семенович – доктор юридичних наук, професор кафедри.

Вереша Роман Вікторович – доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат. З 1999 по 2000 р. – юрисконсульт, заступник голови правління з правових питань та юридичного забезпечення ЗАТ ДСК. У 2001 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр права. З 2001 по 2004 р. – аспірант кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 р. достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації: «Поняття вини як елемент змісту кримінального права України». З 2004 по 2006 р. – завідувач юридичним відділенням, декан юридичного факультету Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. З 2007 р. – старший викладач, доцент, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Вереша Р.В. – член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (2015), експерт проекту «Справедливе правосуддя» агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Монографія (2005). Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник (2005). Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: Підручник (2006). Теоретичні проблеми вини в науці кримінального права: Навчальний посібник (2010). Співавтор навчального посібника «Словник юридичних термінів», за загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка та З.В. Ромовської (2013). Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 3-тє вид. перероб. та доп., з урахуванням чинного законодавства (2014). Суб’єктивні та об’єктивні ознаки кримінальної відповідальності медичних та фармацевтичних працівників: Навчальний посібник. — К.: Алерта, 2014. — 50 с. Злочинна недбалість як вид необережної форми вини // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 6(21). — 2014. — С. 113–121. Особливості визначення змісту окремих юридичних формулювань в контексті ст. 23 КК України // Вісник Академії адвокатури України. — Том 11. — число 2 (30). — 2014. — С. 113–121. Сучасні теорії (концепції) вини у науці кримінального права// Вісник Академії адвокатури України. — Том 12. — число 1 (32). — 2014. — С. 79–94. Особливості визначення вини у кримінальному праві зарубіжних держав: матеріали міжнародного семінару «Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід» / Буковинський державний фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської області. — Чернігів, 2015. — С. 207–210. Філософсько-правові аспекти вини у кримінальному праві // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2(23). — 2015. — С. 74–91. Суб’єктивні елементи складу злочину: Науково-практичний посібник. — К.: Алерта, 2015. — 88 с. Кримінальне право України: загальна частина. Навчальний посібник. 4 випуск, перероблено і доповнено. — К.: Алерта, 2016. — 364 с.

Муза Олег Валентинович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри. Працював в Інституті законодавства Верховної Ради України на посаді завідувача сектору наукового супроводу моніторингової діяльності. Кандидатську дисертацію на тему «Сучасний стан та тенденції розвитку адміністративної юстиції в Україні» захистив у 2010 році. Ступінь доктора юридичних наук здобув у 2016 році, захистивши дисертацію «Теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин в Україні». Працює в Академії адвокатури України з 2017 року.

Ковтун Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент. Протягом 1991-1996 рр. навчалася на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення навчання в аспірантурі, протягом 2001-2003 рр. працювала на посаді викладача кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, очолюваній професором В.П. Пастуховим. З 2003 р. до цього часу працює в Академії адвокатури України, пройшовши шлях від старшого викладача до доцента кафедри кримінального та адміністративного права. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України». У 2011 р. здобула вчене звання доцента.

В Академії адвокатури України О.М.Ковтун долучилася до правоосвітньої діяльності, зокрема,  з нагоди Міжнародного дня прав людини вона провела відеолекцію у Центрі правової освіти для літніх людей на тему: «Набуття права приватної власності на землю в Україні» (2015). Лекцію у відеозапису можна подивитись на каналі Академії у Youtube AkademiaLive. Ковтун О.М. активно займається науковою діяльністю, є автором більш ніж 50 наукових доробок у галузі екологічного та земельного права, автором навчальних посібників, зокрема: «Законодавство України про довкілля» (К.: Прецедент, 2005. – 144 с.) та «Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» (К.: Прецедент, 2010. – 229 с.), а також співавтором наукового видання «Довідник майбутнього адвоката» (К.: Прецедент, 2010. – 1151 с. – С. 999-1075) та навчального посібника «Правознавство: словник термінів» (К.: Юрисконсульт, КНТ. – 2007 – 636 с.). Серед останніх публікацій: «Формування національної екологічної мережі ­– важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні» (2010), «Правові засади планування використання та охорони земель в Україні» (2010), «Форми планування використання та охорони земель за законодавством України» (2010), «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК України): проблеми предмета злочину» (2010), «Планування використання та охорони земель як функція державного управління у сфері регулювання земельних відносин» (2010), «Проблеми правового регулювання планування використання та охорони земель у межах населених пунктів» (2010), «Проблеми правового регулювання програмування використання та охорони земель» (2011), «Планування охорони та використання єдиної територіальної системи природоохоронних територій: проблеми правового регулювання» (2011), «Правове регулювання програмування використання та охорони земель: 20-річний досвід реформування та перспективи розвитку земельних правовідносин» (2011), «Місце і роль дисциплінарної відповідальності в системі юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України» (2012), «Планування охорони та використання земель, що входять до складу національної екологічної мережі» (2013), «Деякі аспекти правового регулювання планування розвитку сільських територій (у контексті сталого розвитку)» (2013),  «Роль відкритості та доступності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Державного земельного кадастру у забезпеченні реалізації функції планування використання та охорони земель в Україні» (2015), «Програмування розвитку сільських територій: проблеми та перспективи» (2015), «Пріоритети державної політики у сфері планування використання та охорони земель в Україні» (2016), «Проблеми правового забезпечення державної політики у сфері планування використання та охорони земель в Україні» (2016).

Астрова Лариса Миколаївна – старший викладач, магістр права. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1998 р., магістратуру Академії адвокатури України у 2002 р. Працює в Академії адвокатури України з 1 січня 1999 р. В Школі адвокатської підготовки Академії адвокатури України читає курс: «Конституційне законодавство». Працює над кандидатською дисертацією: «Проблеми вдосконалення конституційного контролю в Україні».Наукові публікації: Юридичний словник. / За ред. В.Г. Гончаренка (колектив авторів, 2005); Аналіз проекту Закону України «Про порядок організації і проведення громадянами зборів, мітингів, походів, демонстрацій та пікетувань» (у співавторстві, 2006); Склад і особливості формування Конституційного Суду України (2007); Правознавство: словник термінів. / За редакцією В.Г. Гончаренка (колектив авторів, 2007); Рішення Конституційного Суду в системі права України // Вісник Академії адвокатури України – 2(27), 2013, та ін. В 2008-2009 р. прослухала курс «Законотворча діяльність» в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації.