Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Концепція

Адвокатській професії в Україні спеціально не навчають і про те, як здійснювати захист, представництво, виконувати інші види адвокатської діяльності майже не пишуть й не розповідають. Адвокатська професія формувалася віками, створювалися специфічні прийоми і правила її здійснення, що передавалися адвокатами від покоління до покоління. Впроваджена в Академії програма сягає корінням до Стародавньої Греції і Риму, де найвідоміші адвокати, видатні оратори передавали свої вміння учням, котрі наслідували їх у всьому, постійно спілкуючись і переймаючи досвід своїх наставників. Прийняти професійний дар, збережений українськими адвокатами, традиції адвокатської професії студенти Академії адвокатури України можуть завдяки програмі спеціальної професійної підготовки, котра розроблена викладачами Академії і реалізується лише в Академії адвокатури.
 

Відеорозповідь про відділення спеціальної профпідготовки

Формат: FLV (On2 VP6)*, якість: HQ**, тривалість: бл. 1:40 хв.


 

 


 

Викладачі кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики розробили принципово нову Концепцію підготовки юридичних кадрів і на її розвиток – унікальну програму Спеціальної професійної підготовки, розраховану на весь період навчання. Концепція підготовки і перепідготовки юридичних кадрів полягає у з'єднанні всього процесу навчання з практикою, поєднанні підготовки юристів широкого профілю з конкретністю напрямку майбутньої юридичної діяльності (зокрема, адвокатської), формуванні у студентів практичних навичок, їх адресності, забезпеченні професійної майстерності. Концепція передбачає підготовку Академією юристів, зорієнтованих на адвокатську діяльність, і здійснюється у відповідності з програмою спеціальної підготовки.

Перший етап реалізації положень Концепції забезпечується шляхом навчання студентів протягом 4 років в адвокатських об'єднаннях, школах відомих адвокатів, юридичних клініках, де під керівництвом адвокатів студенти виконують окремі юридичні дії, практичні завдання, проходять навчання за програмою підготовки помічника адвоката, яка розроблена Українською адвокатською корпорацією.

Другий етап полягає у проходженні в Школі адвокатської підготовки Академії адвокатури спеціального курсу підготовки юристів (в тому числі й помічників адвокатів) до складання кваліфікаційних іспитів для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Третій етап – професійне навчання у Школі адвокатської підготовки для осіб, що отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, за програмами, які ведуть провідні українські та зарубіжні адвокати, або навчання за магістерськими програмами; опанування молодими адвокатами основних засад обраної професії в Адвокатських студіях.

Четвертий етап – постійне оновлення теоретичних знань, удосконалення професійної майстерності, поглиблена підготовка за конкретною спеціалізацією через відповідні навчальні програми, що реалізуються Центром підвищення кваліфікації Академії адвокатури.

Програма спеціальної підготовки здійснюється на базі адвокатських об'єднань, де адвокати і судді проводять зі студентами заняття з практичного застосування набутих теоретичних знань. Адвокатські школи, юридичні клініки, суддівські практикуми надають можливість студентам, які успішно виконують навчальну програму і програму Спеціальної професійної підготовки, оволодіти практичними навичками юридичної професії.

Протягом 1-2 семестрів студенти відвідують вказані школи, клініки або суддівські практикуми, навчаючись за спеціальною програмою, безпосередньо на практиці обраній спеціальності. До кожного керівника – адвоката або судді – прикріпляється 2-3 студенти, котрі навчаються у них професійної майстерності, відвідуючи судові засідання, перебуваючи на адвокатському прийомі тощо.

Студенти, які проходили навчання в адвокатських школах, юридичних клініках, суддівських практикумах, можуть вже на п'ятому курсі відвідувати Школу адвокатської підготовки. Школа адвокатської підготовки Академії адвокатури побудована за схемою, подібною до відомих адвокатських навчальних центрів у Франції, Голландії, США та інших країнах, де для здобуття права на адвокатську професію треба навчатися в спеціальних адвокатських навчальних центрах.

Програма спеціальної професійної підготовки полягає не тільки у повсякчасному практичному застосуванні отриманих знань, а й у забезпеченні безперервності професійної освіти, розробці і впровадженні системи багатоступеневої підготовки юридичних кадрів. Найважливішою рисою навчального процесу в Академії є те, що студенти протягом усього процесу навчання перебувають в оточенні практикуючих юристів – адвокатів, суддів, юрисконсультів підприємств, банків – безпосередньо під час виконання ними професійної діяльності, навчаються, додатково до загальної програми, юридичному фаху у практиків. Отримані теоретичні знання студенти постійно розширюють, оновлюють шляхом застосування таких активних форм як тренінги, рольові ігри з відеозаписом, методику яких розроблено доцентом Академії Гончаренком С.В., а також беруть участь у консультативному прийомі громадян у навчальній юридичній консультації.

У адвокатських школах кращі студенти старших курсів Академії навчаються у відомих українських адвокатів фаховій майстерності, професійній етиці, тонкощам правозахисту, тактиці і методиці адвокатської діяльності. Програма адвокатських шкіл побудована таким чином, що студент, який направляється до такої школи, обов'язково має виконати обсяг Програми спеціальної професійної підготовки на момент рекомендації до відвідування школи конкретного адвоката, а також, навчаючись у ній, паралельно продовжувати виконання Програми спецпідготовки, розрахованої на вісім семестрів.

Студенти, які пройшли навчання в адвокатських школах, демонструють досить високий рівень фахової підготовки членам комісії з захисту пройденої ними програми, а головне – після закінчення Академії – працюючи у відомих юридичних фірмах, на державній службі, у сфері бізнесу.

 


 

* Для відтворення відео у вашому браузері має бути встановлена надбудова Adobe Flash Player.
Якщо ви використовуєте 64-бітні версії MS Internet Explorer або FireFox (під Windows), встановити цю надбудову наразі неможливо. Слід скористатися іншим сучасним 32-бітним браузером. Докладніше див. статтю: Flash Player support on 64-bit operating systems (англійською) на сайті Adobe Systems Incorporated.

** Для комфортного перегляду бажано мати високошвидкісне підключення до Інтернету