Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра цивільного, господарського права та процесу

Кафедра заснована у серпні 2000 року.

Завідувачка кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Клименко Світлана Вікторівна

Старший методист кафедри – Губська Катерина

тел.: 246-57-88        вн.тел.: 104        ауд. 4


 

Кафедра цивільного, господарського права та процесу забезпечує викладання таких дисциплін та спецкурсів: основи римського приватного права, цивільне право, господарське право, цивільний процес, житлове право, сімейне право, господарський процес, трудове право, право соціального захисту, непозовне провадження, цивільно-процесуальні документи, господарсько-процесуальні документи, правове регулювання банкрутств, виконання судових рішень, конкурентне право, судовий процес в цивільних та господарських справах (моделювання), основи транспортного права; спецкурси для магістрантів: проблеми застосування Цивільного і Сімейного кодексів України, договірні відносини у сфері інтелектуальної власності, проблеми права інтелектуальної власності, проблеми права комунальної власності, цивільно-правова відповідальність, корпоративне право.

З 2003 року започатковано проведення заочних (дистанційних) конференцій через мережу Інтернет з проблем цивільного, сімейного та цивільного процесуального законодавства шляхом інтерактивного спілкування. Було проведено три таких Інтернет-конференції для викладачів на тему: «Проблеми нового Цивільного процесуального кодексу України», в роботі яких взяли участь понад 100 провідних юристів, відомих науковців та практиків України. Також були проведені Інтернет-конференції для студентів на тему: “Цивільне і сімейне законодавство: теорія та практика застосування”.


 

Розповідає проф. Зорислава Ромовська.
Зорислава Василівна завідувала кафедрою протягом шести років, з 2016 р. — Doctor Honoris Causa Академії.


Науково-педагогічні працівники кафедри:

Клименко Світлана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України. Адвокат.

Гарагонич Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України. Адвокат. Сертифікований НКЦПФР фахівець з управління активами. Закінчив Ужгородський державний університет (1997). Працює в Академії адвокатури України з 01 вересня 2006 року. Автор понад 140 наукових праць з господарського права, корпоративного права, інвестиційного права, в т.ч. монографій, науково-практичних коментарів Господарського кодексу України, підручників, навчальних посібників. Останнім часом за співавторства О.В.Гарагонича вийшли монографії «Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності із спільного інвестування» (2014), «Публічна власність: проблеми теорії і практики» (2014), навчальний посібник «Корпоративне право» (2014), підручник «Порівняльне правознавство» (2013), Словник юридичних термінів (2013) та ряд інших праць. Неодноразово обирався до складу громадських рад при Міністерстві юстиції України, Міністерстві доходів і зборів України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Член редколегії фахового видання «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право». Член Міжнародної асоціації господарського права, Міжнародної бізнес-асоціації. Активно займається адвокатською практикою та правозахисною діяльністю.

Грузінова Лідія Пилипівна – вчене звання доцент з 2002 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1979 р. Спеціальність – «Правознавство». В Академії адвокатури України працює з 7 листопада 2005 р. на посаді доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу. Бере активну участь у правоосвітній діяльності серед молоді, а також у Центрі правової освіти для літніх людей Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України. У 1993-2000 роках – доцент кафедри цивільного та кримінального права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, завідувач кафедри. Помічник народного депутата Верховної Ради України (за сумісництвом). З 2000 р. – доцент кафедри трудового та комерційного права МАУП, завідувач кафедри. Викладає навчальні дисципліни: «Трудове права», «Трудові спори», «Актуальні проблеми трудового права», «Трудове право ЄС», «Право соціального захисту», «Методика викладання правових дисциплін у вищій школі». Публікації: Навчальні посібники: Трудове право України: курс лекцій (у 4 частинах) – К.: МАУП, 2003; Трудове право: Тести: Навч. посібник – К.: Школа, 2004; Трудові спори: Навч. посіб. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005; Законодавство України про працю: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2006. Словник юридичних термінів (2013) інші публікації і зокрема у 2015 р.: Оподаткування пенсії в контексті податкової реформи в Україні / Л.П. Грузінова, А. С. Грузінов // Адвокат. – 2015. – № 2; Оподаткування пенсії як соціальної виплати. Колізія законів / Л.П. Грузінова, А.С. Грузінов // Юридична Газета. – 2015. – № 41 (487). – С. 28-29; Право на страйк в Україні у контексті європейської інтеграції / Л.П. Грузінова, А.С. Грузінов // Юридична Газета. – 2015. – № 43 (489). – С. 24-25; Деякі новації розгляду індивідуальних трудових спорів у судах (за проектом Трудового кодексу України / Л.П.  Грузінова, А. С. Грузінов // Юридична Газета. – 2015. − № 49 (495). – С. 34-35; Трудові конфлікти за проектом Трудового кодексу України / Л.П. Грузінова, А.С. Грузінов // Юридична Газета. – 2015. − № 50-51 (497). – С. 30-31 та ін. Висловлювала правові позиції щодо питань, порушених у конституційних поданнях до Конституційного Суду України. Неодноразово виступала з доповідями на міжнародних конференціях в Чехії у м. Прага, у травні 2015 м. Оломоуц. Предмет наукового дослідження: трудова компаративістика, трудове право ЄС.

Мількова Катерина Віталіївна – старший викладач, проректор з навчальної роботи Академії адвокатури України. Працює в Академії адвокатури з 2002 року, загальний стаж педагогічної роботи – понад 20 років. У 1984 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка та отримала кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». У 2006 році закінчила Академію адвокатури України та здобула кваліфікацію «юрист». Викладає курси: «Римське приватне право», «Історія України», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн». З 2002 року – завідуюча аспірантурою, відповідальний координатор роботи в редколегії фахового наукового видання «Вісник Академії адвокатури України».

Білик Лілія Денисівна – старший викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу. Працює в Академії адвокатури України з 2008 р. Магістр права.

Освіта: Закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2006 році. У 2007 році закінчила Академію адвокатури України і здобула кваліфікацію магістр права.

Викладає дисципліни: Сімейне право України (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр); Нотаріат в Україні (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр); Виконання судових рішень (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: магістр).

Підвищення кваліфікації: прослухала на базі освітньої платформи Legal High Scool спецкурс «Сімейне право» (11 годин), 30 травня – 1 червня 2019; Оn-line семінар з сімейного законодавства, 24 жовтня 2018 р. Школа молодого нотаріуса, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; LHS Discussion Hub «Зловживання процесуальними правами», на базі освітньої платформи Legal High School – 3 грудня 2018 року.

Коло наукових інтересів: Сімейне право, Цивільний процес, Виконавче провадження.

Перелік найвагоміших праць:
Наукові статті: Л.Д.Білик. Правова природа судового збору // журнал «Адвокат», №1 - 2015.
Тези доповідей: Стабільність сімейного законодавства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Сімейний кодекс України в системі європейського сімейного законодавства», Вісник Академії адвокатури України. – К., 2012. – число 3 (25)
Навчально-методичні праці та монографії:
Словник юридичних термінів і понять: Навчальний посібник. / За редакцією професорів В.Г. Гончаренка та З.В. Ромовської. – К.: Юстініан, 2013.

Загорняк Наталія Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України (за сумісництвом).