Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Від редактора

В.Гончаренко Головний редактор –
голова редакційної колегії
Вісника Академії адвокатури України
ГОНЧАРЕНКО Владлен Гнатович,
доктор юридичних наук, завідувач кафедри
кримінального процесу і криміналістики
Академії адвокатури,
академік Національної академії правових наук України,
Заслужений діяч науки і техніки України.


 

Шановні автори і читачі “Вісника”!

Академія адвокатури України відкриває нову сторінку в своїй динамічній і привабливій історії. Заснування і вихід в світ збірок наукових доробок вчених-юристів, викладачів, практичних працівників, аспірантів, студентів, спрямованих на утвердження омріяної віками незалежності України, обґрунтування пріоритетності та непорушності прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності, правове забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку нашої країни, безумовно, утворять важливий елемент будівлі правової держави України.

Ми відкриваємо найширші можливості всім, незалежно від політичних переконань, правових поглядів і особистих уподобань, показати свої наукові досягнення, висловити думки, пропозиції та побажання. Обмеження будуть стосуватися лише тих дописів, у яких явно чи метафорично порушуватимуться загальновизнані права людини, або міститиметься всупереч настановам Статуту Академії політична пропаганда.

“Вісник” вирізнятиметься тим, що в ньому, крім традиційних для часописів юридичних навчальних закладів тем, знайдуть розвиток проблеми міжнародного права, мовознавства в поєднанні з правовими питаннями (“юридична лінгвістика”), перекладу у теоретичному і прикладному аспектах з підвищеною увагою до юридичної термінології. Будемо вітати і літературну творчість наших колег, які вибухнуть своїми талантами в оповіданнях, нарисах, есе, поезіях.

Чекаючи з нетерпінням виходу в світ першого числа “Вісника”, закликаю всіх до співпраці і сподіваюсь на невичерпний потік творів зрілих професіоналів і початківців для наступних випусків та зацікавленої доброзичливої конструктивної критики, побажань і пропозицій щодо удосконалення змісту, рубрикації та оформлення часопису.

 

В добру путь!

З нами Бог і вільна Україна!

 

 

Владлен Гончаренко